Grupa za nadzor nad tajnošću podataka

Grupa za nadzor nad tajnošću podataka obavlja poslove koji se odnose na:

-          praćenje stanja u oblasti zaštite tajnih podataka;

-          učestvuje u pripremi propisa koji se odnose na tajnost podataka;

-          učestvuje u pripremi mišljenja Ministarstva na predloge propisa drugih državnih organa u oblasti zaštite tajnih podataka;

-          neposredno vrši inspekcijski nadzor organa javne vlasti u oblasti zaštite tajnih podataka, primene kriterijuma za označavanje tajnih podataka, kao i primene opštih i posebnih mera zaštite tajnih podataka Republike Srbije i stranih tajnih podataka;

-          neposredno vrši kontrolu sprovođenja mera obezbeđenja, korišćenja, razmene i drugih radnji obrade tajnih podataka i bez prethodnog obaveštavanja organa javne vlasti;

-          vrši poslove nadzora i kontrole ustupanja tajnih podataka fizičkim i pravnim licima koji pružaju usluge organima javne vlasti;

-          nalaže mere organima javne vlasti za unapređivanje zaštite tajnih podataka;

-          podnosi krivične prijave, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i predlaže pokretanje drugog postupka zbog povreda odredaba Zakona o tajnosti podataka; 

-          sarađuje sa organima javne vlasti u sprovođenju tog zakona u okviru svoje nadležnosti;

-          obavlja i druge poslove koji su predviđeni tim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona;

-          priprema godišnji izveštaj koji ministar nadležan za pravosuđe podnosi nadležnom odboru Narodne skupštine o aktivnostima u sprovođenju i kontroli primene Zakona o tajnosti podataka;

-          vodi evidencije predviđene propisima o tajnosti podatka iz delokruga Grupe

 

Kontakt telefon: 011/264 16 99

 

Rukovodilac: Viši savetnik Zlatko Petrović