Odsek za internu reviziju

Odsek za internu reviziju obavlja poslove:

-          interne revizije Ministarstva, organa uprave u sastavu Ministarstva i internu reviziju sudova i javnih tužilaštava u skladu sa nadležnošću Ministarstva utvrđenu zakonom, koji se odnose na operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testira, analizira i ocenjuje sve poslovne funkcije u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije i propisima kojima se uređuje interna revizija u Republici Srbiji;

-          provere primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole;

-          ocene sistema internih kontrola u pogledu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti, reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti;

-          revizije korišćenja sredstava EU i drugih međunarodnih organizacija;

-          savetovanja i davanja stručnog mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;

-          izrade izveštaje o nalazu interne revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocenama;

-          druge poslove neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije, kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odseku za internu reviziju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

            1. Grupa za internu reviziju Ministarstva, sudova i javnih tužilaštava

            2. Grupa za internu reviziju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

 

Rukovodilac: šef Odseka Snežana Netković

 

Povelja interne revizije Veličina: 1.19 MB
Etički kodeks Veličina: 2.86 MB

Kontakt telefon: 011/3620 616