Na internet stranici Vrhovnog kasacionog suda možete pratiti rezultate rada sudova opšte nadležnosti u Republici Srbiji, kao i aktivnosti projekta "EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu".