Državni organi, organizacije i pravna lica koje sprovode obuke za posrednike

Evidencija državnih organa, organizacija i pravnih lica kojima je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike

Informacije o uslovima za izdavanje dozvola za sprovođenje programa obuka za posrednike možete pogledati ovde

Informacije o planiranim obukama za posrednike u narednom periodu možete pogledati ovde

PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA

Svetozara Markovića 9, Beograd

Kontakt tel:      011/3231-551

E-mail:               office@partners-serbia.org

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Porodična medijacija   

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine         

 

-          Medijacija u slučajevima diskriminacije               

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

-          Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu - mobinga                     

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

-          Napredne veštine komunikacije i pregovaranja                

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

 

 

CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE

Karla Lukača 9, Beograd

Kontakt tel:       011/288-2744; 065/288-2744; 065/606-1606

E-mail:                office@medijacija.rs, konstruktivni@yahoo.com

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja           

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. godine

 

-          Posredovanje u privrednim sporovima        

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. godine

 

-          Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu                 

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. godine

 

-          Trening za trenere osnovne obuke za posrednike              

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. godine

 

-          Medijacija u stečajnom postupku                      

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 19.05.2017. godine

-          Posredovanje u rešavanju sporova javnih ličnosti                      

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 18.11.2019. godine

 

-          Posredovanje u rešavanju porodičnih sporova                    

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 18.11.2019. godine

 

 

- Medijacija u školi, kao prevencija poremećaja u ponašanju

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 02.04.2024. godine

 

- Razvoj prakse i praktične veštine medijatora

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 02.04.2024. godine

 

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT MNG CENTAR D.O.O

Višnjički venac br. 27, Beograd

Kontakt tel:        011/3284-269; 011/3284-761

Telefon/faks:       011/3284-485

E-mail:                 office@mngcentar.com  

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00963/2015-22 od 07.10.2015. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)                     

Rešenje broj: 740-09-00963/2015-22 od 07.10.2015. godine

 

-          Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti

Rešenje broj: 740-09-00963/2015-22 od 07.10.2015. godine

 

 

 

 

NACIONALNO UDRUŽENJE MEDIJATORA SRBIJE

Ul. Ćirila i Metodija br. 2A/25, Beograd

011/3830-010; 063/100-8000;

Telefon/faks: 011/3830-011

E-mail: office@nums.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00996/2015-22 od 19.10.2015. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Napredne veštine posredovanja - medijacije                     

Rešenje broj: 740-09-00996/2015-22 od 19.10.2015. godine 

JP „SLUŽBENI GLASNIK“

Jovana Ristića br. 1, Beograd

Kontakt tel:        011/3060-527; 011/3060-331; 011/3060-533

Telefon/faks:      011/3060-376

E-mail: seminar@slglasnik.com; marketing@slglasnik.com  

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00760/2015-22 od 05.01.2016. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova                      

Rešenje broj: 740-09-00760/2015-22 od 05.01.2016. godine

 

-          Medijacija u porodičnim sporovima             

Rešenje broj: 740-09-00760/2015-22 od 13.02.2019. godine

 

-          Zlostavljanje na radu - mobing            

Rešenje broj: 740-09-00760/2015-22 od 13.02.2019. godine

 

 

 

 

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA – UNIVERZITET U BEOGRADU

Jove Ilića br. 165, Beograd

Kontakt tel:    011/3092-999; 011/3092-806;063/8675-733
E-mail:  tamara.dzamonja@gmail.com

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-01272/2015-22 od 18.01.2016. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Medijacija u porodičnim sporovima 

Rešenje broj: 740-09-01272/2015-22 od 18.01.2016. godine

 

-          Posredovanje između žrtve (oštećenog) i prestupnika (učinioca)      

Rešenje broj: 740-09-01272/2015-22 od 18.01.2016. godine

 

-          Napredne veštine posredovanja         

Rešenje broj: 740-09-01272/2015-22 od 18.01.2016. godine

 

 

 

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

Terazije br. 41, Beograd

Kontakt tel:           011/2184-030

Telefon/faks:      011/2183-276

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-01204/2015-22 od 05.02.2016. godine

 

 

ADR PARTNERS D.O.O.

Bulevar Mihajla Pupina br. 6,

Poslovni centar Ušće, 19 sprat, Novi Beograd
Kontakt tel:           011/3231-551; 011/3231-552
Faks:                    011/3231-553

 

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Razvoj prakse i upravljanje predmetima u postupku posredovanja

(case management)

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

-          Posredovanje u privrednim sporovima                    

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

-          Posredovanje u imovinskim sporovima        

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

-          Napredne veštine pregovaranja u privredi           

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

-          Stručno usavršavanje - Medijacija u privredi - od destruktivnog konflikta do konstruktivnog rešenja  

Rešenje broj: 740-09-00048/2018-22 od 26.10.2018. godine

 

 

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Resavska br.  13-15, Beograd

Kontakt tel: 011/3300-900; 011/3304-539

E-mail: info@pks.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-00574/2016-22 od 15.11.2016. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Posredovanje u privrednim sporovima

Rešenje broj: 740-09-00574/2016-22 od 06.05.2019. godine

 

-          Sporazumno finansijsko restrukturiranje              

Rešenje broj: 740-09-00574/2016-22 od 15.11.2016. godine

 

 

 

 

NARODNA BANKA SRBIJE

Kralja Petra 12, Beograd

Kontakt tel:  011/333-8251

E-mail: edukacija@nbs.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00464/2017-22 od 19.10.2017. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Posredovanje u spornim odnosima između korisnika finansijskih usluga i davalaca finansijskih usluga        

Rešenje broj: 740-03-00464/2018-22 od 19.10.2017. godine

 

 

 

UDRUŽENJE „MREŽA MEDIJATORA MEM“

Ul. Stjepana Filipovića 29, Beograd

Ul. Nušićeva 12a, Beograd

Kontakt tel:     060/70-80-988    063/475-253

E-mail:  officemedijacija@gmail.com

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00545/2015-22 od 18.12.2017. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

- Stručno usavršavanje - Značaj Zakona o  izmenama i dopunama zakona o sudskim taksama           

Rešenje broj: 740-09-00107/2018-22 od 21.12.2018. godine

 

- Mapiranje interesa i prokviravanje             

Rešenje broj: 740-09-00545/2017-22 od 21.05.2018. godine

 

-  Izbor praktične strategije rada u posredovanju - medijaciji               

Rešenje broj: 740-09-00545/2017-22 od 21.05.2018. godine

 

- Upravljanje snagom uticaja, radi posvećivanja strana procesu

medijacije

Rešenje broj: 740-09-00545/2017-22 od 12.05.2020. godine

 

-Veština slušanja i veština postavljanja pitanja u postupku medijacije      

kao veštine upravljanja postupkom

Rešenje broj: 740-09-01204/2021-22 od 24.11.2022. godine 

 

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE

Dečanska broj 13, Beograd

Kontakt tel: 011/3239-072

E-mail: a.k.srbije@gmail.com; office@aks.org.rs  

  

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-00046/2018-22 od 22.10.2018. godine

 

 

INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU

Prerevica broj 168, Zemun

Kontakt tel: 011/307-7612      011/307-7613

E-mail: ied.bg@mts.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.01.2019. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Posredovanje u privrednim sporovima        

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.01.2019. godine

 

-          Posredovanje u oblasti bankarstva, osiguranja i lizinga                      

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.01.2019. godine

 

-          Hapredne veštine medijatora – NLP tehnike        

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.07.2019. godine

 

-          Trening za trenere osnovne obuke       

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.07.2019. godine

 

-          Posredovanje u oblasti rešavanja radnih sporova          

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 10.10.2019. godine

 

 

 

 

Nacionalni centar za posredovanje u rešavanju sporova (stari naziv Udruženje o posredovanju medijatora i medijaciji MEDIJATOR RS)

Balkanska broj 18, Beograd

Kontakt tel:  011/328-5272; mob.tel: 063/1718-199

E-mail: info@ncpurs.rs

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 24.01.2019. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Posredovanje u oblasti mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije - napredna komunikacijska veština      

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 05.07.2019. godine

 

-          Posredovanje u oblasti neverbalna komunikacija u procesima medijacije - napredna komunikacijska veština             

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 05.07.2019. godine

 

-          Posredovanje u oblasti „Koučing stav i način razmišljanja kao važan preduslov procesima medijacije – napredna veština“

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 02.10.2019. godine

 

-          Posredovanje u oblasti zlostavljanja na radu – mobinga

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 02.10.2019. godine

 

-          Posredovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 02.10.2019. godine

 

-          Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 19.05.2020. godine

 

 

 

INSTITUT ZA MEDIJACIJU, PREGOVARANJE I JAVNE POLITIKE

Mite Ružića broj 3, Novi Sad

Kontakt tel: 062/2233-63

E-mail: office@medijator.org      

·         za sprovođenje osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-01022/2018-22 od 31.01.2019. godine

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

-          Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine

Rešenje broj: 740-09-01022/2018-22 od 28.08.2019. godine

-          Posredovanje u radnim sporovima

Rešenje broj: 740-09-01022/2018-22 od 21.06.2021. godine

-          Posredovanje u sporovima iz oblasti stečajnog prava

Rešenje broj: 740-09-01022/2018-22 od 21.06.2021. godine

-          Posredovanje u krivičnom postupku i posredovanje u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela

Rešenje broj: 740-09-01022/2018-22 od 21.06.2021. godine

-          Posredovanje kao oblik besplatne pravne podrške

Rešenje broj: 740-09-00100/2023-22 od 09.02.2023. godine

 

 

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE

Zmaj Jovina broj 20/I, Novi Sad

Kontakt tel: 021/529-459

E-mail: ak.vojvodine@gmail.com

·         za sprovođenje osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-00062/2019-22 od 11.04.2019. godine

 

 

 

FORUM SUDIJA SRBIJE

Kneza Višeslava broj 134/17, Beograd

Kontakt tel: /

E-mail: forum.sudija@gmail.com

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00904/2019-22 od 08.10.2019. godine

 

CENTAR ZA MEDIJACIJU, DETEKCIJU LAGANJA I NEVERBALNU KOMUNIKACIJU

Rajka od Rasine br. 11, Beograd

Kontakt tel: 065/8017004; 063/318141

E-mail: medijacijakomunikacija@gmail.com

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 18.02.2019. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-          Pregovaranje i pregovaračke veštine u medijaciji

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 28.04.2019. godine

 

-          Medijacija u školi

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 28.04.2019. godine

 

-          Kako uveriti klijenta da prihvati postupak medijacije

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 28.04.2019. godine

 

-          Neverbalna komunikacija u medijaciji  

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 28.04.2019. godine

 

 

AKADEMIJA ZA MEDIJACIJU I DIJALOG

Vojvode Vlahovića br. 39F, Beograd

Kontakt tel: 064/2999 939

E-mail: mediationdialogueacademy@gmail.com

  

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 08.05.2020. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

MEDIJACIJA, PREGOVARANJE I LIDERSTVO - Suočavanje sa kompleksnim problemima i ljudima

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

Medijacija u sporovima intelektualne svojine

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

Medijacija u medijskim sporovima

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

Medijacija u porodičnim sporovima

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

Trening za trenere osnovne obuke za posrednike (TOT)

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

Mirno rešavanje radnih sporova - postupak medijacije

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 24.02.2021. godine

 

Medijacija u rešavalju sporova iz oblasti bankarskih poslova i poslova osiguranja

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 24.02.2021. godine

 

Medijacija u oblasti privrednih sporova

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 24.02.2021. godine

 

Medijacija u oblasti međunarodnih i prekograničnih sporova

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 21.06.2021. godine

 

Medijacija u oblasti rešavanja zdravstvenih sporova

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 21.06.2021. godine

 

Poslovanje medijatora kao privrednog subjekta, oglašavanje i pronalazak klijenata

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 21.06.2021. godine

 


 

Etno forum Svrljig

Radetova broj 4/2, Svljig

Kontakt tel: 062/667-002

E-mail: etnoforum@gmail.com

·         za sprovođenje osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-00603/2019-22 od 29.09.2020. godine


 

Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj doo

Bulevar Zorana Đinđića broj 211, Novi Beograd

Kontakt tel: 063/1718-199

E-mail: info@icepd.edu.rs

·         za sprovođenje osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-00888/2020-22 od 16.10.2020. godine

 

 •           za sprovođenje specijalizovane obuke:                

Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova

Rešenje broj: 740-09-00888/2020-22 od 21.01.2021. godine

             

Posredovanje u privrednim sporovima  

Rešenje broj: 740-09-00888/2020-22 od 21.01.2021. godine

               

Asertivna komunikacija posrednika; Recite NE, kada treba reći NE              

Rešenje broj: 740-09-00888/2020-22 od 03.02.2021. godine


Posrednik u praksi: od registracije privrednog subjekta do pronalaženja klijenta

Rešenje broj: 740-09-00326/2022-22 od 16.03.2022. godine

 

Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa

Rešenje broj: 740-09-00326/2022-22 od 16.03.2022. godine

 

Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja

Rešenje broj: 740-09-00326/2022-22 od 16.03.2022. godine

 

 Posredovanje u potrošačkim sporovima

Rešenje broj: 740-09-00074/2023-22 od 27.01.2023. godine

 

Posredovanje u investicionim sporovima

Rešenje broj: 740-09-00071/2023-22 od 27.01.2023. godine

 

Neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija u postupku posredovanja

Rešenje broj: 740-09-00073/2023-22 od 27.01.2023. godine

 

Posredovanje u sporovima iz oblasti zlostavljanja na radu-mobinga

Rešenje broj: 740-09-00480/2023-22 od 19.04.2023. godine

 

Praktični NLP i primenjena psihologija u postupku medijacije

Rešenje broj: 740-09-00217/2024-22 od 04.03.2024. godine

Certficationn for Proffessional skills Academy doo Beograd

Danice Marković broj 5, Beograd-Zvezdara

Kontakt tel: 060/1385-700

E-mail: info@cpsacademy.edu.rs

·  za sprovođenje osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-01169/2020-22 od 30.12.2020. godine

 

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Trg Dositeja Obradovića broj 1, Novi Sad

Kontakt tel: 021/485-3039; 021/485-3038

E-mail: racunovodstvo@pf.uns.ac.rs

·         za sprovođenje osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-00729/2020-22 od 09.12.2020. godine

 

za sprovođenje specijalizovane obuke

Mirno rešavanje sporova u oblasti mobinga

Rešenje broj: 740-09-00604/2021-22 od 14.12.2021. godine

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Geri Karolja br. 1, Novi Sad

Kontakt tel: 063/8219788

E-mail: sanja@pravni-fukultet.info

 

•           za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00343/2021-22 od 21.06.2021. godine

 

 ·         za sprovođenje specijalizovane obuke

 

                Posredovanje u radnim sporovima

                Rešenje broj: 740-09-00714/2022-22 od 01.06.2022. godine

 

Edukativna mreža Južne Srbije, skr. Mreža Jug

Đorđa Veličkovića br. 20, Leskovac-Grdelica varoš

Kontakt tel: 064/4379602

E-mail: edumreza.jug@outlook.com

 

•             za sprovođenje osnovne obuke

Rešenje broj: 740-09-00573/2021-22 od 17.11.2021. godine

 

•             za sprovođenje specijalizovane obuke

Specijalizovana obuka za posrednike u potrošačkim sporovima

Rešenje broj: 740-09-00573/2021-22 od 17.11.2021. godine

Centar za edukaciju i medijaciju Argumenta d.o.o.

Dečanska broj 19, Beograd

Kontakt tel: 069/619903

E-mail: office@argumenta.com

·         za sprovođenje osnovne obuke

Rešenje broj: 740-09-00177/2020-22 od 06.10.2019. godine

Paragraf lex d.o.o.

 

Cara Lazara 36, Sremska Kamenica

Kontakt tel: 063/379859

E-mail: online@paragraf.rs; snjezana.memis@paragraf.rs

 

  • za sprovođenje osnovne obuke

Rešenje broj: 740-09-01076/2021-22 od 18.02.2022. godine

  • za sprovođenje specijalizovane obuke

Specijalizovana obuka za posrednike u privrednim sporovima

Rešenje broj: 740-09-01076/2021-22 od 18.02.2022. godine

 

 

Udruženje građana Medijatori Kruševca

Moravska br. 1, Kukljin, Kruševac Kontakt tel: 064/182-7027 

E-mail: medijatorikrusevac@gmail.com

• za sprovođenje osnovne obuke

Rešenje broj: 740-09-01145/2022-22 od 21.02.2023. godine

• za sprovođenje specijalizovane obuke:

Medijacija u vršnjačkim i drugim vrstama sukoba

Rešenje broj: 740-09-00352/2023-22 od 20.03.2023. godine

Upravljanje predmetima u medijaciji sa vežbanjem simulacije medijacije

Rešenje broj: 740-09-00496/2023-22 od 18.04.2023. godine


 


 

 

Udruženje građana Medijatori Kruševca

Moravska br. 1, Kukljin, Kruševac Kontakt tel: 064/182-7027 

E-mail: medijatorikrusevac@gmail.com

• za sprovođenje osnovne obuke

Rešenje broj: 740-09-01145/2022-22 od 21.02.2023. godine

• za sprovođenje specijalizovane obuke:

Medijacija u vršnjačkim i drugim vrstama sukoba

Rešenje broj: 740-09-00352/2023-22 od 20.03.2023. godine

Upravljanje predmetima u medijaciji sa vežbanjem simulacije medijacije

Rešenje broj: 740-09-00496/2023-22 od 18.04.2023. godine


 


 

 

Centar za medijaciju - posredovanje Kruševac, Nataša Marković PR

Majke Jugovića br. 11, TC "Milenijum", lokal 13 Kruševac

Kontakt tel: 062/435431

E-mail: medijacijanm@gmail.com

  • za sprovođenje osnovne obuke
Rešenje broj: 740-09-01826/2023-22 od 19.01.2024. godine

Centar za medijaciju - posredovanje Kruševac, Nataša Marković PR

Majke Jugovića br. 11, TC "Milenijum", lokal 13 Kruševac

Kontakt tel: 062/435431

E-mail: medijacijanm@gmail.com

 

· za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-01826/2023-22 od 19.01.2024. godine