Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima obavlja poslove koji se odnose na:

postupanje po zamolnicama domaćih i stranih sudova i drugih domaćih i stranih nadležnih državnih organa;

saradnju sa nadležnim inostranim i domaćim pravosudnim i drugim organima u građanskim stvarima;

normativne, informacione, studijsko analitičke i upravne poslove koji se odnose na izradu i primenu unutrašnjih propisa iz oblasti međunarodne pravne pomoći u  građanskim stvarima;

međunarodne kolizione norme u ovoj oblasti;

primenu i davanje obaveštenja o uzajamnosti;

priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka u građanskim stvarima;

postupanje u predmetima međunarodne otmice dece;

obaveštenja o propisima u građanskim stvarima;

davanje mišljenja pravosudnim i drugim organima u vezi sa važenjem i primenom međunarodnih ugovora kao i pojedinih instituta međunarodnog privatnog prava;

sačinjavanje informacija i izveštaja iz oblasti međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima;

vršenje dela poslova u vezi sa pripremom i zaključivanjem međunarodnih ugovora iz međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima;

obavljanje dela poslova u vezi sa izradom međunarodnih bilateralnih ugovora kao i pristupanjem međunarodnim višestranim ugovorima i njihovom primenom iz oblasti građanskog prava;

izradu domaćih propisa iz navedene oblasti i druge poslove iz delokruga Odeljenja.