Sektor za normativne poslove

Sektor za normativne poslove obavlja normativne, studijsko-analitičke i upravne poslove koji se odnose na:

-  izradu i praćenje primene zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora iz delokruga Ministarstva;

-  razvoj i unapređenje pravnog sistema u oblastima iz delokruga Ministarstva;

-  pravno-tehničku redakciju propisa koje priprema Ministarstvo;

-  izradu mišljenja povodom primene propisa iz delokruga Ministarstva;

-  izradu mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi državne uprave;

-  davanje mišljenja na zakone i druge opšte akte koje predlažu narodni poslanici i drugi ovlašćeni predlagači;

-  praćenje stanja i primenu propisa iz delokruga Ministarstva i u skladu s tim ukazuje na potrebu i pravce normativnog uređenja;

-  praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Ministarstva sa zakonodavstvom EU i druge normativne poslove.

 

Kontakt telefon: 011/ 3620 496

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Jovan Ćosić