Spisak članova Ispitne komisije za sprovođenje javnobeležničkog ispita

Prva ispitna komisija za javnobeležnički ispit:

Predsednik: Snežana Marković, predsednik Ustavnog suda;

Članovi:

1) Marijana Nikolić Milosavljević, sudija Višeg suda u Beogradu;

2) prof.dr. Dejan Đurđević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

3) Jelena Deretić, pomoćnik ministra pravde;

4) Ivana Grabež, javni beležnik;         

Druga ispitna komisija za javnobeležnički ispit:        

Predsednik: Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, u penziji;

Članovi:

1) prof.dr. Mirko Vasiljević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji;

2) Dejan Carević, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija;

3) Saša Gegić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom;

4) Goran Andrić, javni beležnik;