Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji za period 2021.-2027. godina

Radni tekst Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji za period 2021-2027.godina Veličina: 0.5 MB
Ex post Analiza efekata primene strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija do 2020. godine Veličina: 0.15 MB
Rešenje o formiranju radne grupe za izradu nacrta Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2027. godine i Akcionog plana za sprovođenje strategije Veličina: 0.32 MB
Propratni poziv Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Veličina: 0.35 MB