Informator o radu

Informator o radu (22.05.2024)

Informator o radu (22.05.2024) Veličina: 0.84 MB

Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2024. godinu (statistički podaci obuhvataju period od 2021. - 2024. godine).

Informator o radu Veličina: 0.84 MB

Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2020. godinu

Informator o radu Veličina: 0.12 MB

Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2019. godinu

Informator o radu Veličina: 0.11 MB

Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2018. godinu

Informator o radu Veličina: 0.11 MB

Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2017. godinu

Informator o radu Veličina: 0.11 MB

Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2017. godinu

Informator o radu Veličina: 0.11 MB
Informator o radu Veličina: 0.46 MB

Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2016. godinu

Informator o radu Veličina: 0.28 MB

Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2015. godinu