Akt o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Ministarstva pravde i organa u sastavu

Akt o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Ministarstva pravde i organa u sastavu Veličina: 7.86 MB
Procedura za upotrebu IKT opreme i postupanje sa informacijama Veličina: 0.64 MB