Регистар посредника

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници министарства.

Име
Презиме

Kovacs (Arpad ) Attila

Година и место рођења : 1984 . - Суботица

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Јоргованска 9, Суботица

Е-маил адреса : medijator.atila.kovac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628221648

Број и датум одлуке : 740-09-00985/2021-22 од 2021-12-21

Lobotić (Ostoja ) Carlos

Година и место рођења : 1976 . - Београд, Земун

Факултет : Универзитет "Унион - Никола Тесла" у Београду – Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Задругарска 002, Београд, Земун

Е-маил адреса : carloslobotic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0652539138

Број и датум одлуке : 740-09-01747/2023-22 од 2023-12-18

Skyba (Антанасије ) Дијана

Година и место рођења : 1978 . - Бор

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Нехруова 080/14/71, Нови Београд

Е-маил адреса : dijana.skyba@chello.at

Број мобилног телефона : 0601100383

Број и датум одлуке : 740-09-01101/2023-22 од 2023-08-10

Абдоли (Божидар ) Мирјана

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација

Адреса : Недељка Чабриновића 49, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokat.m.a@hotmail.rs

Број мобилног телефона : 0638832707

Број телефона : 0113540149

Број и датум одлуке : 740-09-00881/2021-22 од 2022-01-31

Абут (Ђуро ) Слободан

Година и место рођења : 1970 . - Ријека, Хрватска

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Раде Кончара 56, Сремска Каменица

Е-маил адреса : slobodan.abut@gmail.com

Број мобилног телефона : 062566100

Број и датум одлуке : 740-09-00580/2020-22 од 2020-07-27

Аврамовић (Петко ) Миланка

Година и место рођења : 1957 . - Равни шорт, Куршумлија

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сарајевска 22/5/20, Београд

Е-маил адреса : milanka.avramovic@senior-lawoffice.rs

Број мобилног телефона : 0621379962

Број и датум одлуке : 740-09-00351/2019-22 од 2019-04-01

Аврамовић (Звонимир ) Драган

Година и место рођења : 1986 . - Алексинац

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Драгољуба Аврамовића 30, Житковац, Алексинац

Е-маил адреса : medijacija.avramovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628268391

Број и датум одлуке : 740-09-00392/2024-22 од 2024-03-18

Аврамовић (Зоран ) Татјана

Година и место рођења : 1990 . - Ћуприја

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 29. новембар 2/2, Ресавица, Деспотовац

Е-маил адреса : tatjanaavramovic916@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692252622

Број и датум одлуке : 740-09-01305/2022-22 од 2023-09-27

Агатоновић Стејић (Никола ) Снежана

Година и место рођења : 1972 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Партнери за демократске промене Србија - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дринска 15/41, 26000 Панчево

Е-маил адреса : agatonovic.stejic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648429200

Број телефона : 013353871; 013351620

Број и датум одлуке : 740-09-00635/2021-22 од 2021-09-27

Агић (Саво ) Вера

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Дубровачка 22/5/25, Београд

Е-маил адреса : 1veraagic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062682103

Број и датум одлуке : 740-09-01411/2021-22 од 2022-02-03

Агоштон (Ласло ) Габријела

Година и место рођења : 1960 . - Суботица

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Петра Лековића 3, Суботица

Е-маил адреса : agabi9600@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644166513

Број и датум одлуке : 740-09-00494/2020-22 од 2020-08-13

Адам (Радомир ) Драгана

Година и место рођења : 1965 . - Липе, Смедерево

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Видиковачки венац 81/116, Београд

Е-маил адреса : adamdragana.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 063599184

Број и датум одлуке : 740-09-01211/2021-22 од 2021-10-29

Адамовић (Ивица ) Мирослав

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани филолог опште лингвистике

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Маре Таборске 25, Београд

Е-маил адреса : miroslavadamovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641531829

Број и датум одлуке : 740-09-01026/2019-22 од 2019-11-05

Адамовић (Лазар ) Миљан

Година и место рођења : 1984 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник; магистар фармације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Национални центар за посредовање у решавању спорова - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Светолика Младеновића 87, Крагујевац

Е-маил адреса : miljanadamovic84@gmail.com

Број мобилног телефона : 062667766

Број и датум одлуке : 740-09-01106/2021-22 од 2021-10-13

Ајдук (Милош ) Даница

Година и место рођења : 1985 . - Бачка Паланка

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Живојина Мишића 39, Деспотово, Бачка Паланка

Е-маил адреса : danicaajduk@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638736625

Број и датум одлуке : 740-09-00576/2020- од 2020-07-27

Аксентијевић (Бобан ) Кристина

Година и место рођења : 1994 . - Крушевац

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Текија, Крушевац

Е-маил адреса : kristinamilosevic923@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641202880

Број и датум одлуке : 740-09-00795/2020-22 од 2020-09-29

Аксентијевић (Душан ) Андријана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкарство

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Омладинских бригада 234/2, Београд

Е-маил адреса : tadicanci@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0641198623

Број и датум одлуке : 740-09-01389/2021-22 од 2021-12-15

Аксић (Градимир ) Дејан

Година и место рођења : 1975 . - Призрен

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Милоша 1/47, Крушевац

Е-маил адреса : dzef.axa@gmail.com

Број мобилног телефона : 066404707

Број и датум одлуке : 740-09-00410/2019-22 од 2019-04-22

Алексин (Вида ) Стефан

Година и место рођења : 1976 . - Нови Сад

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Партизанских база 2, Нови Сад

Е-маил адреса : alexin.stefan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611931034

Број и датум одлуке : 740-09-01018/2023-22 од 2023-07-26

Алексић (Бранислав ) Снежана

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Факултет за пословне студије – Пожаревац, Мегатренд Универзитет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Породична медијација, Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Војводе Степе 66, 11000 Београд

Е-маил адреса : snezanaaleksic3@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641949130

Број и датум одлуке : 740-09-1162/2015-22 од 2016-02-17

Алексић (Миле ) Гордана

Година и место рођења : 1979 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Напредне вештине комуникације и преговарања, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Сомборска 25А/4/14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gocaaleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642919828

Број и датум одлуке : 740-09-00244/2015-22 од 2015-04-15

Алексић (Сава ) Душанка

Година и место рођења : 1960 . - Црепаја

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Пословни секретар

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Mедијација у локалној заједници

Адреса : Жарка Зрењанина 15, 26210 Ковачица

Е-маил адреса : dusanka.aleksic@kovacica.org

Број мобилног телефона : 063256330

Број телефона : 013661829

Број и датум одлуке : 740-09-00190/2018-22 од 2018-08-09

Алексић (Војислав ) Јелена

Година и место рођења : 1970 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Трг краља Милана 21, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokati.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063461720

Број и датум одлуке : 740-09-199/2018-22 од 2018-05-07

Алексић (Бранко ) Тамара

Година и место рођења : 1985 . - Крушевац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Гаврила Принципа 74, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : tamaramrdja@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641388816

Број и датум одлуке : 740-09-01317/2021-22 од 2021-12-30

Алексић (Милан ) Јелена

Година и место рођења : 1982 . - Крагујевац

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани економиста

Занимање : ревизор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Александра Првог Карађорђевића 52а/4, Крагујевац

Е-маил адреса : jelena982@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0638580805

Број и датум одлуке : 740-09-00370/2019-22 од 2019-04-03

Алексић (Ђорђе ) Филип

Година и место рођења : 1986 . - Пирот

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рентгентова 31/19, Ниш

Е-маил адреса : aleksic.f@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658834816

Број и датум одлуке : 740-09-00425/2019-22 од 2019-07-08

Алексић (Никола ) Данијела

Година и место рођења : 1976 . - Мостар, БиХ

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Приштини

Звање : професор педагогије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Прве пруге 21, Београд

Е-маил адреса : aleksicdanijela76@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0605039359

Број и датум одлуке : 740-09-00740/2019-22 од 2019-07-31

Алексић (Никола ) Дијана

Година и место рођења : 1988 . - Апатин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Партнери за демократске промене Србија - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : Хаџи Рувимова 48/2/13, Нови Сад

Е-маил адреса : aleksicdijana@gmail.com

Број мобилног телефона : 062250621

Број и датум одлуке : 740-09-00529/2023-22 од 2023-08-29

Алексић (Миле ) Драгана

Година и место рођења : 1961 . - Аљиновићи

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Немањина 58/2, 32000 Чачак

Е-маил адреса : dragana@advaleksic.rs

Број мобилног телефона : 063642344

Број телефона : 032225126

Број и датум одлуке : 740-09-00499/2016-22 од 2016-11-15

Алексић (Борко ) Срђан

Година и место рођења : 1968 . - Буштрање, Прешево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Орловића Павла 18, Ниш

Е-маил адреса : advokati.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063461720

Број и датум одлуке : 740-09-00975/2018-22 од 2018-12-25

Алексић (Зоран ) Небојша

Година и место рођења : 1975 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину

Звање : магистар техничких наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Божане Прпић 13А/10, Крагујевац

Е-маил адреса : n.aleksic@mts.rs

Број мобилног телефона : 066374200

Број и датум одлуке : 740-09-00410/2020-22 од 2020-05-25

Алексић (Вене ) Весна

Година и место рођења : 1969 . - Босилеград

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Страхињића Бана 21, Београд

Е-маил адреса : valeksic@tv-shop.tv

Број мобилног телефона : 063391518

Број и датум одлуке : 740-09-01394/2021-22 од 2021-12-21

Алексић (Зоран ) Сања

Година и место рођења : 1989 . - Бор

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љубе Нешића 38, Бор

Е-маил адреса : aleksicssanja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0612623933

Број и датум одлуке : 740-09-01463/2021-22 од 2021-12-23

Алексић (Алекса ) Милош

Година и место рођења : 1991 . - Београд

Факултет :

Звање : струковни менаџер из области менаџмента

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 74/1, Београд

Е-маил адреса : milos.a.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693367787

Број и датум одлуке : 740-09-00056/2022-22 од 2022-02-21

Алексић (Срђан ) Ивана

Година и место рођења : 1984 . - Прокупље

Факултет :

Звање : дипломирани менаџер масовних медија - новинар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Браће Јерковића 177/23, Београд

Е-маил адреса : ivana.aleksic22@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606700408

Број и датум одлуке : 740-09-01439/2021-22 од 2021-12-15

Алексић (Крстомир ) Зоран

Година и место рођења : 1974 . - Ниш

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мокрањчева 83/15, Ниш

Е-маил адреса : medijator.zoranaleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063426838

Број и датум одлуке : 740-09-00951/2022-22 од 2022-07-19

Алексић (Градимир ) Оливера

Година и место рођења : 1990 . - Краљево

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет

Звање : мастер биолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Јовановић 99, Краљево

Е-маил адреса : olja.aleksic90@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641764235

Број и датум одлуке : 740-09-00943/2022-22 од 2022-07-18

Алексић (Мирољуб ) Владимир

Година и место рођења : 1978 . - Ивањица

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мркочевац бб, Ивањица

Е-маил адреса : posrednik.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063690687

Број и датум одлуке : 740-09-01506/2022-22 од 2022-12-09

Алексић (Душан ) Владан

Година и место рођења : 1975 . - Нови Пазар

Факултет : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Звање : професор српског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Драгомира Карајовића 3, Краљево

Е-маил адреса : vladan.profa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641193778

Број и датум одлуке : 740-09-00020/2023-22 од 2023-01-24

Алексић (Малиша ) Јелена

Година и место рођења : 1995 . - Чачак

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Димитрија Котуровића 12/2, Београд, Раковица

Е-маил адреса : jaleksic31@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637509910

Број и датум одлуке : 740-09-01428/2023-22 од 2023-10-20

Алексов (Драгољуб ) Владислав

Година и место рођења : 1961 . - Пирот

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у кривичном поступку и посредовање у поступку где су малолетници учиниоци кривичних дела

Адреса : Данила Киша 8, 18300 Пирот

Е-маил адреса : aprv@ptt.rs, vladislavaleksov.posrednik@gmail.com

Број мобилног телефона : 063242031; 0600242031

Број и датум одлуке : 740-09-00793/2021-22 од 2021-10-25

Алексов-Методиев (Нацко ) Маја

Година и место рођења : 1980 . - Димитровград

Факултет :

Звање : професор бугарског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ", Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Омладинских бригада 5, Димитровград

Е-маил адреса : majametodijev@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062224217

Број и датум одлуке : 740-09-01312/2021-22 од 2021-11-16

Алемпијевић (Радомир ) Славица

Година и место рођења : 1982 . - Ваљево

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Бранислава Нушића 23, Рвати, Обреновац

Е-маил адреса : slavica.alempijevic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641585601

Број и датум одлуке : 740-09-00422/2021-22 од 2021-06-10

Алфировић (Зоран ) Младен

Година и место рођења : 1985 . - Шабац

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Европе 21/4/27, Нови Сад

Е-маил адреса : alfirovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062453554

Број и датум одлуке : 740-09-00792/2021-22 од 2021-07-26

Амиџић Нађ (Љубан ) Светлана

Година и место рођења : 1968 . - Сомбор

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : Краља Петра првог 1, Сомбор

Е-маил адреса : svetlana.amidzic.nadj@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654620718

Број и датум одлуке : 740-09-00040/2023-22 од 2023-06-08

Андоновић (Миле ) Марија

Година и место рођења : 1975 . - Пирот

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Таковска 9/17, Пирот

Е-маил адреса : marija.andonovic@freezonepirot.com

Број мобилног телефона : 0631084850

Број и датум одлуке : 740-09-01328/2019-22 од 2020-01-13

Андоновић (Небојша ) Стефан

Година и место рођења : 1991 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар уметности 23/019, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : stefan.andonovic91@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642825674

Број и датум одлуке : 740-09-00436/2020-22 од 2021-01-05

Андрејић (Јовица ) Дијана

Година и место рођења : 1985 . - Јагодина

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор енглеског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Синђелића 23/1/4, Јагодина

Е-маил адреса : dijanaandrejic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642458027

Број и датум одлуке : 740-09-397/2019-22 од 2019-04-08

Андрејић (Верица ) Србијанка

Година и место рођења : 1970 . - Јагодина

Факултет :

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Народног фронта 34/5/35, Јагодина

Е-маил адреса : srbijanka.andrejic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600240373

Број и датум одлуке : 740-09-01357/2022-22 од 2022-11-01

Андрић (Милорад ) Слађана

Година и место рођења : 1972 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Непознато - Kолективно преговарање, Непознато - Напредне вештине посредовања, Непознато - Породична медијација

Адреса : Архимандрита Герасима Зелића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса : sladjana.slavnic.andric@gmail.com

Број мобилног телефона : 063205858

Број и датум одлуке : 740-09-01515/2021-22 од 2022-02-04

Андрић (Недељко ) Борислав

Година и место рођења : -0001 . - Београд

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор пољског језика и књижевности

Занимање : професор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Ромена Ролана 51, 11000 Београд

Е-маил адреса : andric@almaholidays.rs

Број мобилног телефона : 0637755011

Број телефона : 0112756048

Број и датум одлуке : 740-09-00470/2015-22 од 2015-08-20

Андрић (Родољуб ) Милица

Година и место рођења : 1993 . - Бор

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, Партнери за демократске промене Србија - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : 7. Јули 14/7, Бор

Е-маил адреса : milica0065@live.com

Број мобилног телефона : 0691695108

Број и датум одлуке : 740-09-00417/2019-22 од 2019-09-30

Андрић (Жарко ) Александар

Година и место рођења : 1981 . - Гњилане

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Менаџер правне службе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Главаша 67, 18000 Ниш

Е-маил адреса : andric.aleksandar1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638269969

Број и датум одлуке : 740-09-01198/2021-22 од 2022-01-31

Андрић (Миломир ) Марија

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Омладинских бригада 35/32, Нови Београд

Е-маил адреса : nadji.dogovor@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637672888

Број и датум одлуке : 740-09-00604/2020-22 од 2020-08-07

Андрић (Дане ) Весна

Година и место рођења : 1962 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Срете Младеновића 3 10, Крагујевац

Е-маил адреса : vesnaandric777@gmail.com

Број мобилног телефона : 062307916

Број и датум одлуке : 740-09-00100/2022-22 од 2022-02-10

Андрић (Слободан ) Ана

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор енглеског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Хајдук Вељкова 085/13, Краљево

Е-маил адреса : anaandric75@yahoo.co.uk

Број мобилног телефона : 063317100

Број и датум одлуке : 740-09-01327/2023-22 од 2023-10-05

Анђелић (Анђелко ) Милена

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Шумарски факултет

Звање : доктор наука - биотехничке науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љубомира Живковића - Шпанца 012/7, Београд, Земун

Е-маил адреса : milenaandelic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0643938520

Број и датум одлуке : 740-09-00843/2023-22 од 2023-06-19

Анђелковић (Јовица ) Емилија

Година и место рођења : 1990 . - Лесковац

Факултет :

Звање : мастер хемичар

Занимање : Аналитичар контроле квалитета

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ветерничка 2, Лесковац

Е-маил адреса : e.andjelkovic990@live.com

Број мобилног телефона : 0652015792

Број и датум одлуке : 740-09-00370/2018-22 од 2018-10-03

Анђелковић (Драгослав ) Ана

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радослава Грујића 19, Београд

Е-маил адреса : med.andjelkovicana@outlook.com

Број мобилног телефона : 0652452770

Број и датум одлуке : 740-09-00261/2019-22 од 2019-05-20

Анђелковић (Светозарљ ) Миљана

Година и место рођења : 1994 . - Приштина

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Делијски вис 6/12, Ниш

Е-маил адреса : miljanabarjaktarevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631915216

Број и датум одлуке : 740-09-00920/2019-22 од 2019-09-30

Анђелковић (Младен ) Никола

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милешевска 37/1/3, Београд

Е-маил адреса : nikola.andjelkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063247766

Број и датум одлуке : 740-09-01009/2019-22 од 2020-01-23

Анђелковић (Андреја ) Катарина

Година и место рођења : 1989 . - Крушевац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани филозоф

Занимање : Филозоф

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : У Тант 34, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : kancelarija@medijacije.rs

Број мобилног телефона : 062310213

Број и датум одлуке : 740-09-406/2017-22 од 2017-08-16

Анђелковић (Радисав ) Дејан

Година и место рођења : 1979 . - Косовска Митровица

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Звање : дипломирани инжењер саобраћаја - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Генерала Милојка Лешјанина 83/2, Ниш

Е-маил адреса : aaa.dejo@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643483838

Број телефона : 0183230202

Број и датум одлуке : 740-09-01254/2022-22 од 2022-10-05

Анђелковић-Милошевић (Радосав ) Светлана

Година и место рођења : 1972 . - Сарајево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Напредне вештине посредовања, Непознато - Посредовање у привредним споровима, Непознато - Споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса : Гандијева 114Б/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : svetlana.andjelkovic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона : 0631032501

Број и датум одлуке : 740-09-00148/2015-22 од 2023-04-17

Анђеловић (Радивоје ) Наташа

Година и место рођења : 1972 . - Бор

Факултет : Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице Универзитета „Едуконс“

Звање : економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Првобораца 41/11, Београд

Е-маил адреса : arrianrhood@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642326603

Број и датум одлуке : 740-09-00430/2022-22 од 2022-04-04

Анђић (Десимир ) Биљана

Година и место рођења : 1977 . - Ужице

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Расна, Пожега

Е-маил адреса : biljanaandjic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0607247700

Број и датум одлуке : 740-09-01384/2022-22 од 2022-11-09

Анић Јевтић (Љубиша ) Славица

Година и место рођења : 1973 . - Аранђеловац

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : мастер филолог арапског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Увод у вештине презентовања и јавног наступа, "Едукативна мрежа Јужне Србије", скр. "Мрежа Југ" - Специјализована обука за посреднике у потрошачким споровима, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Метохијска 28/18, Београд

Е-маил адреса : anica31@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658444465

Број и датум одлуке : 740-09-00538/2021-22 од 2021-09-02

Аничић (Миро ) Душан

Година и место рођења : 1980 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, Непознато - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Бранка Бајића 38/3/16, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : anicic.dusan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063545525

Број и датум одлуке : 740-09-00322/2022-22 од 2022-05-10

Антић (Драго ) Биљана

Година и место рођења : 1987 . - Вировитица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : мастер правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Руменачка 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : bilja_antic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641352686

Број и датум одлуке : 740-09-00828/2015-22 од 2015-09-30

Антић (Коце ) Мирјана

Година и место рођења : 1961 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Изазови неутралности,професионална дистанца и лично ангажовање, Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Ђорђа Станојевића 11В, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirjantic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0601660161

Број и датум одлуке : 740-09-00108/2015-22 од 2015-04-15

Антић (Драгомир ) Наташа

Година и место рођења : 1976 . - Јагодина

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Младена Миленковића 28, Јагодина

Е-маил адреса : antic.medijator.ja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655033055

Број и датум одлуке : 740-09-00959/2022-22 од 2022-07-27

Антић (Драги ) Александра

Година и место рођења : 1987 . - Лесковац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање :

Занимање : јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у споровима из области интелектуалне својине

Адреса : Николе Тесле 20, Лесковац

Е-маил адреса : a.antic.izvrsitelj@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652120233

Број и датум одлуке : 740-09-00053/2019-22 од 2019-04-22

Антић (Петроније ) Ивана

Година и место рођења : 1967 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : Честелинска 8, 17500 Врање

Е-маил адреса : iantic07@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631838499

Број и датум одлуке : 740-09-00433/2017-22 од 2017-09-11

Антић (Иван ) Ивана

Година и место рођења : 1974 . - Ћуприја

Факултет : Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : професор разредне наставе

Занимање : професор разредне наставе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Банатска 3, 35230 Ћуприја

Е-маил адреса : ivanamoravski@gmail.com

Број мобилног телефона : 0668855895

Број и датум одлуке : 740-09-00310/2017-22 од 2017-11-06

Антић (Бранко ) Ивана

Година и место рођења : 1995 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Петра Бојовића 3/18, Панчево

Е-маил адреса : anticivana55@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0665632158

Број и датум одлуке : 740-09-01334/2021-22 од 2021-11-23

Антић (Властимир ) Марина

Година и место рођења : 1981 . - Врање

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цвијићева 008, Врање

Е-маил адреса : marinantic81@gmail.com

Број мобилног телефона : 0691601321

Број и датум одлуке : 740-09-00379/2024-22 од 2024-03-19

Антић (Радмило ) Јелена

Година и место рођења : 1986 . - Јагодина

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бошка Ђуричића 007/3, Јагодина

Е-маил адреса : jelenaantic.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0649204548

Број и датум одлуке : 740-09-00528/2024-22 од 2024-04-16

Антонијевић (Мирољуб ) Марјана

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цара Душана 3, 11000 Београд

Е-маил адреса : marjana.antonijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642210696

Број и датум одлуке : 740-09-00472/2015-22 од 2015-07-07

Антонијевић (Јован ) Јасмина

Година и место рођења : 1964 . - Крушевац

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Дакића 19, Ниш

Е-маил адреса : jasnazlaja64@gmail.com

Број мобилног телефона : 062350188

Број и датум одлуке : 740-09-01103/2021-22 од 2021-10-12

Антонијевић (Милија ) Милан

Година и место рођења : 1992 . - Ужице

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Грује Дедића 36/16, Сомбор

Е-маил адреса : milan031@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0645764013

Број и датум одлуке : 740-09-01214/2023-22 од 2023-09-11

Антонић-Аничић (Томислав ) Татјана

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бул. Краља Петра 1 73, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tatjana.antonic@voban.groupnbg.com

Број мобилног телефона : 0637210308

Број телефона : 0216334184

Број и датум одлуке : 740-09-00311/2016-22 од 2016-08-15

Апостоловић (Слободан ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Рума

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : мастер психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : 15. маја 140/9, Рума

Е-маил адреса : marijapostolovic12@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600443967

Број и датум одлуке : 740-09-00810/2022-22 од 2022-06-22

Арамбашић (Петар ) Драган

Година и место рођења : -0001 . - Славеј, Прилеп, Р. Македонија

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер заштите на раду

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељков венац 12, 11000 Београд

Број мобилног телефона : 0643535180

Број и датум одлуке : 740-09-00532/2018-22 од 2018-10-03

Аранђеловић (Горан ) Ана

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Алфа БК универзитет - Академија уметности у Београду

Звање : дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гарашанина 15, Ниш

Е-маил адреса : ana.agluma@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628228752

Број и датум одлуке : 740-09-01582/2022-22 од 2023-04-10

Аранђеловић (Миодраг ) Сања

Година и место рођења : 1976 . - Банатски Карловац, Алибунар

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани социолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 2Д/2, Панчево

Е-маил адреса : sanja.arandjelovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063354262

Број и датум одлуке : 740-09-01372/2021-22 од 2022-02-17

Аранђеловић Ђурђевић (Будимир ) Дајана

Година и место рођења : 1960 . - Ново Место

Факултет : Грађевински факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани грађевински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Бојића 10, Ниш

Е-маил адреса : dajana.matijavid@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601553145

Број и датум одлуке : 740-09-00550/2020-22 од 2020-08-03

Араповић-Илић (Фахрудин ) Тања

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник;мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Напредне вештине посредовања, Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милана Ракића 83/1, 11000 Београд

Е-маил адреса : tanjaai@ymail.com

Број мобилног телефона : 063277937

Број и датум одлуке : 740-09-01044/2015-22 од 2015-12-17

Арва (Коста ) Гордана

Година и место рођења : 1962 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : професор педагогије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бегејски ред 045, Зрењанин

Е-маил адреса : gordana.arva@gmail.com

Број мобилног телефона : 063533496

Број и датум одлуке : 740-09-00131/2024-22 од 2024-02-20

Аризановић (Драгољуб ) Милица

Година и место рођења : 1956 . - Рашка

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пионирски трг 11, Пожаревац

Е-маил адреса : arizanovic.milica@gmail.com

Број мобилног телефона : 062392977

Број и датум одлуке : 740-09-01111/2019-22 од 2019-11-15

Аритоновић (Станоје ) Предраг

Година и место рођења : 1969 . - Приштина

Факултет : Економски факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Мајке Јевросиме 4, Калуђерица, Гроцка

Е-маил адреса : p.aritonovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645767765

Број и датум одлуке : 740-09-00984/2022-22 од 2022-09-02

Арнаутовић (Небојша ) Стефан

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вука Караџића 52, Обреновац

Е-маил адреса : stefanarnautovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641720218

Број и датум одлуке : 740-09-00750/2021-22 од 2021-08-30

Арсенијевић Андоновић (Зоран ) Ивана

Година и место рођења : 1988 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Саве Ковачевића 26/2б, Крагујевац

Е-маил адреса : adv.arsenijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601933333

Број и датум одлуке : 740-09-388/2019-22 од 2019-04-08

Арсеновић (Константин ) Владимир

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста; специјалиста менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милице Шуваковић 4, Београд

Е-маил адреса : vlada.arsenovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0653773997

Број и датум одлуке : 740-09-01148/2022-22 од 2022-10-10

Арсић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Бракоразводна и породична медијација, Непознато - Аспекти и приступи породичној медијацији, Непознато - Обука инструктора у области преговарања за потребе управљања у међународном пословном окружењу

Адреса : Браће Недића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса : jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Број мобилног телефона : 0638181338

Број и датум одлуке : 740-09-00440/2015-22 од 2015-05-29

Арсић (Ђорђе ) Тања

Година и место рођења : 1961 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг незнаног јунака 2, Нови Сад

Е-маил адреса : advokat.tanja.arsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641446623

Број и датум одлуке : 740-09-01371/2021-22 од 2022-01-31

Арсић (Драган ) Вељко

Година и место рођења : 1995 . - Врање

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Божидар Аџије 9, Врање

Е-маил адреса : veljaarsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0666669985

Број и датум одлуке : 740-09-00335/2019-22 од 2019-05-22

Арсић (Љубиша ) Јелена

Година и место рођења : 1987 . - Врање

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Устаничка 51, Врање

Е-маил адреса : jelena.arsic187@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648332656

Број и датум одлуке : 740-09-01023/2019-22 од 2019-11-19

Арсић (Добривоје ) Миљко

Година и место рођења : 1976 . - Вршац

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима, Привредна комора Србије - Споразумно финансијско реструктурирање, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Цвијићева 22/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : arsicm@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063684008

Број и датум одлуке : 740-09-00385/2016-22 од 2019-08-16

Арсић (Илија ) Небојша

Година и место рођења : 1967 . - Лебане

Факултет : Медицински факултет Универзитета у Нишу

Звање : доктор медицине

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Нема улице бб, Медвеђа

Е-маил адреса : dr.nebojsa.arsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648639155

Број и датум одлуке : 740-09-01216/2019-22 од 2019-12-02

Арсић (Мирослав ) Синиша

Година и место рођења : 1965 . - Србица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Иве Андрића 12, 35000 Јагодина

Е-маил адреса : sinisaarsic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0648197590

Број и датум одлуке : 740-09-19/2018-22 од 2018-03-05

Арсић (Љубиша ) Снежана

Година и место рођења : 1962 . - Пожаревац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација, Привредна комора Србије - Вансудско и интерно решавање радних спорова, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Воје Дулића 37/4, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : advokat.snezanars@gmail.com

Број мобилног телефона : 063222211

Број и датум одлуке : 740-09-00315/2017-22 од 2020-07-20

Арсић (Бранислав ) Лидија

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Звање : дипломирани дефектолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Двадесетдругог октобра 9, Београд

Е-маил адреса : medijacija.bg.rs@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641855700

Број и датум одлуке : 740-09-00359/2022-22 од 2022-03-16

Аслимоски (Светислав ) Јелена

Година и место рођења : 1988 . - Приштина

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Санџачка 49 3, Београд

Е-маил адреса : jelena.aslimoski.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645695571

Број и датум одлуке : 740-09-01400/2023-22 од 2023-10-11

Атанасијевић Стошић (Драган ) Ивона

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Нишка 5, 11000 Београд

Е-маил адреса : pravnica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638119648

Број и датум одлуке : 740-09-00542/2021-22 од 2021-08-27

Атанасковић (Живко ) Славиша

Година и место рођења : 1972 . - Прокупље

Факултет : Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду

Звање : дипломирани индустријски менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косанчић Ивана 66, 18400 Прокупље

Е-маил адреса : aslavisa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642076756

Број телефона : 027323436

Број и датум одлуке : 740-09-00735/2015-22 од 2015-09-09

Атанасковић (Душан ) Зоран

Година и место рођења : 1965 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бачка 1, Бач

Е-маил адреса : zof.atanaskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063504139

Број и датум одлуке : 740-09-00501/2021-22 од 2021-06-10

Атић (Милорад ) Миљана

Година и место рођења : 1983 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање : секретар образовне установе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Вишњичка 31, Суботица

Број мобилног телефона : 063370033

Број и датум одлуке : 740-09-01022/2019-22 од 2019-11-12

Аћимовић (Драган ) Јована

Година и место рођења : 1987 . - Вршац

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Славка Колара 4/1, Београд

Е-маил адреса : jjoja645@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637512898

Број и датум одлуке : 740-09-01299/2021-22 од 2021-11-24

Аћимовић (Момчило ) Дејан

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Санџачка 14, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : medijator.acimovic.dejan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646184440

Број и датум одлуке : 740-09-01456/2023-22 од 2023-10-25

Аутишер (Емил ) Дарко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Исидоре Секулић 16/13, 26000 Панчево

Е-маил адреса : darko.autiser@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658361245

Број и датум одлуке : 740-09-01399/2022-22 од 2023-01-17

Аџић (Миломир ) Жељко

Година и место рођења : 1963 . - Ужице

Факултет :

Звање : инжењер технологије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мирис Јеремичка 4, Златибор, Чајетина

Е-маил адреса : ue05zabac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606137981

Број и датум одлуке : 740-09-01421/2022-22 од 2022-11-22

Ашими (Синан ) Бенбела

Година и место рођења : 1974 . - Краљево

Факултет : Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ"

Адреса : Танаска Рајића 26А, Краљево

Е-маил адреса : benbelakv@gmail.com

Број мобилног телефона : 066000476

Број и датум одлуке : 740-09-00286/2022-22 од 2022-03-07

Баби (Јожеф ) Аттила

Година и место рођења : 1964 . - Бачка Топола

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Основна обука

Адреса : Широка 66, Бачка Топола

Е-маил адреса : babiattila@freemail.hu

Број мобилног телефона : 063584029

Број и датум одлуке : 740-09-00702/2019-22 од 2019-07-10

Бабин (Драго ) Љиљана

Година и место рођења : 1968 . - Зрењанин

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер за развој - машинска струка

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 1/3/17, Нови Сад

Е-маил адреса : medijator.ljb@gmail.com

Број мобилног телефона : 063233981

Број и датум одлуке : 740-09-00584/2021-22 од 2021-07-16

Бабић (Ђорђе ) Наташа

Година и место рођења : 1987 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : матер правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Беле Њиве 20/5/36, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : natasa.babic@radovic-law.com

Број мобилног телефона : 063547724

Број и датум одлуке : 740-09-728/2018-22 од 2018-09-10

Бабић (Благоја ) Светлана

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Звање : професор разредне наставе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Десет авијатичара 13/24, Београд, Звездара

Е-маил адреса : cupkabajka@gmai.com

Број мобилног телефона : 0638165306

Број и датум одлуке : 740-09-00376/2024-22 од 2024-04-29

Бабић (Сима ) Анкица

Година и место рођења : 1984 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Миланковића 156/4, Нови Београд

Е-маил адреса : fipocentar@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063551916

Број и датум одлуке : 740-09-00274/2020-22 од 2020-03-23

Бабић (Неђо ) Жељко

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : магистар економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Булевар Милутина Миланковића 156/4, Нови Београд

Е-маил адреса : fipocentar@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063249429

Број и датум одлуке : 740-09-00289/2020-22 од 2020-03-23

Бабић (Вељко ) Саша

Година и место рођења : 1993 . - Глина, Хрватска

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Поповића 002, Инђија

Е-маил адреса : advbabicsasa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601899060

Број и датум одлуке : 740-09-00823/2023-22 од 2023-07-07

Бабић Вишекруна (Веселин ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Посредовање у породичним споровима, Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Кикиндска 11/36, 26000 Панчево

Е-маил адреса : babic2009@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063286127

Број и датум одлуке : 740-09-01215/2023-22 од 2023-09-11

Бабовић (Гојко ) Милош

Година и место рођења : 1997 . - Беране, Црна Гора

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милана Мијалковића 3, 9, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : milos.babovic97@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659775677

Број и датум одлуке : 740-09-01100/2020-22 од 2020-12-21

Багавац (Илија ) Мирослава

Година и место рођења : 1967 . - Мокрин, Кикинда

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Божидара Аџије 29, Суботица

Е-маил адреса : miroslava.bagavac@gmail.com

Број мобилног телефона : 063559217

Број и датум одлуке : 740-09-00764/2021-22 од 2021-10-07

Бајагић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1979 . - Врбас

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Маршала Тита 83, 21460 Врбас

Е-маил адреса : jelenabajagic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642686978

Број и датум одлуке : 740-09-01261/2015-22 од 2016-02-11

Бајагић (Драган ) Аница

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Савеза бораца 2, Бели Поток, Вождовац

Е-маил адреса : msdjenko.psiholog@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694421011

Број и датум одлуке : 740-09-01708/2023-22 од 2024-01-24

Бајић (Милан ) Гордана

Година и место рођења : 1958 . - Нови Сад

Факултет : Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер инжењер грађевинарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у споровима у грађевинарству

Адреса : Радничка 43, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gordana_bajic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063502165

Број и датум одлуке : 740-09-00149/2015-22 од 2015-04-15

Бајић (Милош ) Душан

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Добрачина 21, Београд

Е-маил адреса : dusan.bajicc@gmail.com

Број мобилног телефона : 063374887

Број и датум одлуке : 740-09-01221/2023-22 од 2023-12-18

Бајић (Стеван ) Славица

Година и место рођења : 1969 . - Кикинда

Факултет : Висока здравствена школа струковних студија, Београд

Звање : струковна медицинска сестра

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Јовановића Змаја 147, Кикинда

Е-маил адреса : sbajic969@mail.com

Број мобилног телефона : 0640330463

Број и датум одлуке : 740-09-00661/2020-22 од 2020-08-11

Бајић (Слободан ) Ивана

Година и место рођења : 1978 . - Њу Делхи

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јужни булевар 20, Београд

Е-маил адреса : bajic.ivana@gmail.com

Број мобилног телефона : 062332157

Број и датум одлуке : 740-09-001273/2019-22 од 2020-10-30

Бајић (Миодраг ) Јована

Година и место рођења : 1991 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Раденка Ранковића 4, Обреновац

Е-маил адреса : jovana.mitrovic084@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606500364

Број и датум одлуке : 740-09-00086/2021-22 од 2021-02-10

Бајић (Милутин ) Милош

Година и место рођења : 1954 . - Обреновац

Факултет : Универзитет у Београду, Машински факултет

Звање : мастер машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Раденка Ранковића 11, Обреновац

Е-маил адреса : milos.bajic954@gmail.com

Број мобилног телефона : 06483625228

Број и датум одлуке : 740-09-00039/2021-22 од 2021-04-15

Бајић Урошевић (Милош ) Јелена

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Богдана 26/5, Београд

Е-маил адреса : jelena.bajic.urosevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603374887

Број и датум одлуке : 740-09-00019/2020-22 од 2020-01-20

Бајић-Шарњаи (Радован ) Тамара

Година и место рођења : 1967 . -

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у споровима из области интелектуалне својине, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Ађанска 1/3/4, Сента

Е-маил адреса : advokat.tamara@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637766188

Број и датум одлуке : 740-09-00105/2020-22 од 2020-02-11

Бајкић (Радомир ) Милица

Година и место рођења : 1986 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор италијанског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Булевар краља Петра I 6, Смедеревска Паланка

Е-маил адреса : medijatormilicabajkic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601610747

Број и датум одлуке : 740-09-00606/2021-22 од 2021-07-16

Бајуновић (Милорад ) Војислав

Година и место рођења : 1985 . - Богатић

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мике Митровића 2/8, Богатић

Е-маил адреса : advbajunovicvojislav@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659977771

Број и датум одлуке : 740-09-01161/2020-22 од 2021-01-29

Бакић (Гојко ) Јасминка

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија Апелационог суда у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Виши суд у Београду, Тимочка 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakic.jasminka@gmail.com

Број мобилног телефона : 063343842

Број и датум одлуке : 740-09-01300/2022-22 од 2023-03-02

Балаћ (Мирослав ) Данијела

Година и место рођења : 1973 . - Нови Сад

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Правни факултет Универзитета у Новом Саду - Мирно решавање спорова у области мобинга, Правни факултет Универзитета у Новом Саду - Мирно решавање спорова у области мобинга, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Футошка 50/4/14, Нови Сад

Е-маил адреса : balac.danijela@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641127212

Број и датум одлуке : 740-09-01201/2021-22 од 2021-10-27

Балтић (Авдија ) Хеда

Година и место рођења : 1960 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

Звање : дипломирани инжењер организације рада

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Нова 109 37/14, Београд

Е-маил адреса : hedabaltic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648760086

Број и датум одлуке : 740-09-00677/2020-22 од 2020-08-20

Баљевић (Цветко ) Јелена

Година и место рођења : 1962 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Јавни бележник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : Jelena.baljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648782064

Број телефона : 019467239

Број и датум одлуке : 740-09-00064/2015-22 од 2015-04-15

Банковић (Владимир ) Драгана

Година и место рођења : 1964 . - Јабуковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Миомира Радосављевић Пикије 3Л, 19300 Неготин

Е-маил адреса : dbankovic64@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641896966

Број и датум одлуке : 740-09-12/2018-22 од 2018-03-05

Банковић (Миодраг ) Зорица

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Други основни суд у Београду, Ул. Катанићева 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : zorica.bankovic@drugi.os.sud.rs

Број телефона : 0116354768; 0116354769

Број и датум одлуке : 740-09-00083/2017-22 од 2017-09-04

Бањанинљ (Александар ) Александра

Година и место рођења : 1989 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Грим 26/28, Београд

Е-маил адреса : aleksandrabanjanin@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0643204195

Број и датум одлуке : 740-09-00541/2020-22 од 2020-07-27

Бањац (Ђорђе ) Тијана

Година и место рођења : 1982 . - Вуковар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Далматинска 4, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tijanapapric@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0604450908

Број и датум одлуке : 740-09-00421/2016-22 од 2016-10-24

Бањац (Перо ) Никола

Година и место рођења : 1982 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Павла Ивића 3/3/15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : banjacn@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603723741

Број и датум одлуке : 740-09-00420/2016-22 од 2016-10-24

Бањац (Слободан ) Татјана

Година и место рођења : 1973 . - 01.05.1973

Факултет :

Звање : професор физичког васпитања - дипломирани тренер рукомета

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Бранка Радичевића 7, Нови Сад

Е-маил адреса : medijator.tatjana.banjac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638905183

Број и датум одлуке : 740-09-00030/2021-22 од 2021-02-12

Бараћ (Милоје ) Бојан

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање : струковни пословни информатичар из области пословне информатике и е-бизниса

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Тибора Секеља 4, Београд

Е-маил адреса : bojan.barac7523@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0645049877

Број и датум одлуке : 740-09-00229/2020-22 од 2020-03-09

Бараћ (Светомир ) Вукашин

Година и место рођења : 1993 . - Косовска Митровица

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Џорџа Вашингтона 32А/5/15, Београд

Е-маил адреса : vukasinbarac93@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642685470

Број и датум одлуке : 740-09-00935/2020-22 од 2020-11-12

Барбулов (Миле ) Татјана

Година и место рођења : 1967 . - Кикинда

Факултет :

Звање : професор разредне наставе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светозара Милетића 181, Кикинда

Е-маил адреса : tbarbulov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628822537

Број и датум одлуке : 740-09-00582/2021-22 од 2021-08-24

Барлов (Радован ) Бранислав

Година и место рођења : 1989 . - Крагуејвцу

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јеврема Марковића 11, Крагујевац

Е-маил адреса : banebarlov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644304570

Број и датум одлуке : 740-09-0722/2019-22 од 2019-09-30

Баровић (Ђоко ) Љубомир

Година и место рођења : 1954 . - Јуник - Дечани

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : професор доктор; дипломирани политиколог специјалиста из области медијације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација, Непознато - Конфликти, Непознато - Вршњачка медијација, Непознато - Породична медијација, Непознато - Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)

Адреса : Светозара Радића 6/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : mr.ljubo.barovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063578444

Број телефона : 0112187342

Број и датум одлуке : 740-09-00095/2015-22 од 2015-04-15

Басара (Михајло ) Сања

Година и место рођења : 1986 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јурија Гагарина 58, Београд

Е-маил адреса : basarasanja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611335871

Број и датум одлуке : 740-09-00508/2023-22 од 2023-06-16

Басарић (Живорад ) Тања

Година и место рођења : 1981 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јасеновачка 3, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : sendpeace711@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648662868

Број и датум одлуке : 740-09-00417/2022-22 од 2022-10-17

Басекић (Зоран ) Владислав

Година и место рођења : 1971 . - Краљево

Факултет : Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ Универзитет „Браћа Карић“ - Београд

Звање : дипломирани економиста-менаџер у рачуноводству и ревизији

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краљице Марије 023/10, Београд

Е-маил адреса : medijator.vbasekic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063300936

Број и датум одлуке : 740-09-00923/2023-22 од 2023-06-28

Бачић (Драгиша ) Ивана

Година и место рођења : 1987 . - Зрењанин

Факултет : Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице Универзитета „Едуконс“

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Ђуре Јакшића 2/Л1/12, Зрењанин

Е-маил адреса : baivana372@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658757011

Број и датум одлуке : 740-09-00421/2022-22 од 2022-03-31

Баџа (Божидар ) Небојша

Година и место рођења : 1992 . - Сомбор

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани филозоф

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Арсенија Чарнојевића 67, Риђица, Сомбор

Е-маил адреса : jelikic.badza@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643647013

Број и датум одлуке : 740-09-01284/2022-22 од 2023-01-18

Башић (Драган ) Божа

Година и место рођења : 1988 . - Оџаци

Факултет : Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Кнез Михајлова 1Б/1/2/5, Оџаци

Е-маил адреса : bozabasic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693621142

Број и датум одлуке : 740-09-01293/2019-22 од 2022-12-26

Беатовић (Драган ) Зорана

Година и место рођења : 1980 . - Битола, Република Македонија

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љубинка Милановића 1/8, Књажевац

Е-маил адреса : zorana.beatovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600203517

Број и датум одлуке : 740-09-00791/2021-22 од 2021-07-26

Бегуш (Владимир ) Милан

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : адвокат

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Нехруова 59/7/20, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : mibex@live.com

Број мобилног телефона : 069753753

Број и датум одлуке : 740-09-00768/2021-22 од 2021-07-16

Беднарик (Тихомир ) Снежана

Година и место рођења : 1953 . - Бајмок, Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Партизанмских база 22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : bednarik.snezana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600794442

Број и датум одлуке : 740-09-471/2018-22 од 2018-07-19

Беднарик Герла (Андрија ) Андреја

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник Основног суда у Новом Саду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Миће Поповића 7, Нови Сад, Ветерник

Е-маил адреса : bednarik.andreja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659272013

Број и датум одлуке : 740-09-00928/2018-22 од 2018-11-15

Беднарик Герла (Андрија ) Андреја

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник Основног суда у Новом Саду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Миће Поповића 7, Нови Сад, Ветерник

Е-маил адреса : bednarik.andreja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659272013

Број и датум одлуке : 740-09-00928/2018-22 од 2018-11-15

Безбрадица (Мирко ) Светлана

Година и место рођења : 1959 . - Станишић

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Грује Дедића 10, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : svetlana@savetisb.com

Број мобилног телефона : 063533161

Број телефона : 025440620; 025415766

Број и датум одлуке : 740-09-01028/2018-22 од 2019-03-12

Белинчевић (Михајило ) Сузана

Година и место рођења : 1967 . - Параћин

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бул. Арсенија Чарнојевића 67, 11000 Београд

Е-маил адреса : sbelincevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659561065

Број телефона : 0113115647

Број и датум одлуке : 740-09-00395/2016-22 од 2016-08-15

Белић (Недељко ) Ивана

Година и место рођења : 1979 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација

Адреса : Данила Киша 14/3/12, Нови Сад

Е-маил адреса : i.belic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063590083

Број и датум одлуке : 740-09-00114/2022-22 од 2022-05-23

Бељић (Зоран ) Милутин

Година и место рођења : 1984 . - Ваљево

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Војводе Мишића ББ, 14242 Мионица

Е-маил адреса : mikibeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658958950

Број и датум одлуке : 740-09-00277/2017-22 од 2020-06-17

Берћан (Славко ) Живко

Година и место рођења : 1984 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Радничка 19, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : advbercan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638092999

Број и датум одлуке : 740-09-72/2018-22 од 2018-04-12

Бећаревић (Зоран ) Александра

Година и место рођења : 1992 . - Базел, Швајцарска

Факултет : Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације у Београду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косте Главинића 15, Београд, Савски Венац

Е-маил адреса : becarevicaleksandra@gmail.com

Број мобилног телефона : 0613168281

Број и датум одлуке : 740-09-01528/2023-22 од 2023-10-30

Бижић (Петар ) Милица

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

Звање : мастер инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Гарсије Лорке 076, Београд

Е-маил адреса : milica.bizic8@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601508753

Број и датум одлуке : 740-09-00049/2024-22 од 2024-03-04

Бијелић (Ранко ) Наташа

Година и место рођења : 1981 . - Косовска Митровица

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Церска 43, Аранђеловац

Е-маил адреса : bjelicnatasa9@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642318644

Број и датум одлуке : 740-09-01503/2021-22 од 2021-12-29

Бијељић (Ненад ) Милан

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима

Адреса : Радних бригада 5/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : adv.milan.bijeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694850582

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2018-22 од 2021-06-14

Бикар (Драгиша ) Јелена

Година и место рођења : 1976 . - Шабац

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Јована Цвијића 13/2/10, 15000 Шабац

Е-маил адреса : j_bikar@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063208847

Број телефона : 015310516

Број и датум одлуке : 740-09-205/2018-22 од 2018-06-08

Бикић (Дане ) Радмила

Година и место рођења : 1982 . - Кикинда

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Балзакова 2/6/164, Нови Сад

Е-маил адреса : rada.bikic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692063248

Број и датум одлуке : 740-09-01367/2022-22 од 2022-11-07

Биљетина (Триво ) Далиборка

Година и место рођења : 1980 . - Босанска Крупа

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Удружење грађана Медијатори Крушевца - Медијација у породичним споровима

Адреса : Светогорска 001, Сремска Каменица, Нови Сад

Е-маил адреса : biljetinad@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637022351

Број и датум одлуке : 740-09-00941/2023-22 од 2023-07-17

Биљић (Милош ) Биљана

Година и место рођења : 1978 . - Коцељева

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Краља Милутина 22Б/2/11, Шабац

Е-маил адреса : posrednikbiljic21@gmail.com

Број мобилног телефона : 063255309

Број и датум одлуке : 740-09-00550/2021-22 од 2021-07-16

Бингулац (Живко ) Ненад

Година и место рођења : 1982 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : доктор наука - правне науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у кривичном поступку и посредовање у поступку где су малолетници учиниоци кривичних дела

Адреса : Булевар краља Петра 1 23/14/56, Нови Сад

Е-маил адреса : nbingulac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0695202255

Број и датум одлуке : 740-09-00970/2020-22 од 2021-01-11

Бистричић (Јасминка ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељкова 087, Кикинда

Е-маил адреса : ivanabistricic.posrednikki@gmail.com

Број мобилног телефона : 0695070939

Број и датум одлуке : 740-09-00672/2024-22 од 2024-05-23

Бишевац (Латиф ) Алида

Година и место рођења : 1988 . - Новом Пазару

Факултет : Државни универзитет у Новом Пазару

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Лукаре, Нови Пазар

Е-маил адреса : pravnik6@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692341758

Број и датум одлуке : 740-09-00528/2020-22 од 2020-07-10

Бишевац (Томислав ) Радован

Година и место рођења : 1988 . - Нови Пазар

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дежевска 173, Нови Пазар

Е-маил адреса : bisevacradovan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0666234567

Број и датум одлуке : 740-09-01160/2023-22 од 2023-08-30

Бјековић (Александар ) Маријана

Година и место рођења : 1962 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Биолошки факултет

Звање : дипломирани биолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ", Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Богдана Жерајића 24/1/3/24, Београд

Е-маил адреса : marijanabjekovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063407730

Број и датум одлуке : 740-09-00983/2021-22 од 2021-09-23

Бјелановић (Зоран ) Гојко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : виши саветник за нормативне послове

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жоржа Клеменсоа 5/1, 11000 Београд

Е-маил адреса : gojko.bjelanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655852345

Број и датум одлуке : 740-09-656/2017-22 од 2018-04-11

Бјелетић (Божидар ) Биљана

Година и место рођења : 1962 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Породична медијација

Адреса : Вука Караџића 6, 26000 Панчево

Е-маил адреса : advbbjeletic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641215941

Број и датум одлуке : 740-09-00572/2017-22 од 2018-01-25

Бјелић (Снежана ) Кристина

Година и место рођења : 1989 . - Параћин

Факултет : Метрополитан универзитет у Београду

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Митрополита Петра 19/9, Београд

Е-маил адреса : kristina.bjelic.pn@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658503288

Број и датум одлуке : 740-09-00055/2019-22 од 2019-10-15

Бјелић (Петар ) Злата

Година и место рођења : 1963 . - Рума

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 25, Стара Пазова

Е-маил адреса : bjelicz@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641224986

Број и датум одлуке : 740-09-01044/2018-22 од 2019-01-28

Бјелић (Здравко ) Милица

Година и место рођења : 1973 . - Пријепоље

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : магистар економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Симина 33, Београд

Е-маил адреса : mbjelic.finance@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652402055

Број и датум одлуке : 740-09-00644/2020-22 од 2020-09-10

Бјелобаба (Душан ) Мирјана

Година и место рођења : 1960 . - Јагодина

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Кумодрашка 388, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirjana.bjelobaba@pks.rs

Број мобилног телефона : 0641597381

Број и датум одлуке : 740-09-00731/2015-22 од 2015-10-16

Бјелобаба (Никола ) Радован

Година и место рођења : 1955 . - Оточац, Хрватска

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милеве Марић Ајнштајн 28, Нови Београд

Е-маил адреса : rbjelobaba@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641237234

Број и датум одлуке : 740-09-01079/2022-22 од 2022-12-28

Благојевић (Миломир ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Александровац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жарка Вукасовића - Пуцара 17, 11000 Београд

Е-маил адреса : ivablagojevic@live.com

Број мобилног телефона : 063354955

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2016-22 од 2016-08-15

Благојевић (Момир ) Снежана

Година и место рођења : 1957 . - Младеновац

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање : Професор, директор школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Михаила Пупина 29, Влашка, Младеновац

Е-маил адреса : snezablagojevic57@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628886488

Број и датум одлуке : 740-09-00939/2022-22 од 2022-09-19

Благојевић (Негован ) Марија

Година и место рођења : 1972 . - Пирот

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима,

Адреса : Српских владара 104/11, Пирот

Е-маил адреса : blagojevic.mara@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642929076

Број и датум одлуке : 740-09-00581/2019-22 од 2019-06-14

Благојевић (Ристо ) Снежана

Година и место рођења : 1954 . - Пале, БиХ

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Народних хероја 60, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : sblagojevic54@gmail.com

Број мобилног телефона : 066250915

Број и датум одлуке : 740-09-00651/2019-22 од 2019-09-23

Благојевић (Милош ) Љиљана

Година и место рођења : 1962 . - Бања Лука

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Радничка 56, 11000 Београд

Е-маил адреса : ljiljablagojevic62@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653546313

Број и датум одлуке : 740-09-00169/2016-22 од 2016-04-08

Благојевић (Стеван ) Јелена

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сремска 23, Београд-Земун

Е-маил адреса : jelenallb@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648171600

Број и датум одлуке : 740-09-01287/2019-22 од 2019-12-24

Благојевић (Зоран ) Јанко

Година и место рођења : 1988 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 23А, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : janko88vs@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641949787

Број и датум одлуке : 740-09-00283/2017-22 од 2017-11-03

Благојевић (Рајко ) Загорка

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник - мастер правник

Занимање : дипломирани социјални радник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Угриновачка 130, 11000 Београд

Е-маил адреса : zagorkablagojevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0621304999

Број и датум одлуке : 740-09-00537/2017-22 од 2017-12-13

Благојевић (Василије ) Марија

Година и место рођења : 1969 . - Босилеград

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Дакића 53/35, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advmarija@live.com

Број мобилног телефона : 066026286

Број и датум одлуке : 740-09-00428/2020-22 од 2021-01-20

Благојевић (Миле ) Гордана

Година и место рођења : 1974 . - Audincourt, Француска

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Немањина 24, Обреновац

Е-маил адреса : gordanablagojevic74@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641885078

Број и датум одлуке : 740-09-00383/2022-22 од 2022-03-23

Благојевић (Михаило ) Мирјана

Година и место рођења : 1967 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : адвокат

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Француска 35/3/8, Београд

Е-маил адреса : advmimib@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643901444

Број и датум одлуке : 740-09-00773/2022-22 од 2022-06-24

Благојевић (Томислав ) Јелена

Година и место рођења : 1983 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Његошева 2, Велика Плана

Е-маил адреса : jeca_blagojevic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0641929425

Број и датум одлуке : 740-09-00760/2023-22 од 2023-06-02

Благојевић (Божидар ) Мирјана

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор енглеског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Браће Јековића 083/2/17, Београд

Е-маил адреса : blagojevic69@gmail.com

Број мобилног телефона : 063395941

Број и датум одлуке : 740-09-01417/2023-22 од 2023-10-18

Благојевић Ковачевић (Миломир ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Александровац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипомирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Луке Војводића 18Е/14, Београд-Раковица

Е-маил адреса : ivablagojevic@live.com

Број мобилног телефона : 063354955

Број и датум одлуке : 740-09-00816/2019-22 од 2019-10-15

Бобан (Мерима ) Петар

Година и место рођења : 1981 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мичуринова 68/2/10, Нови Сад

Е-маил адреса : lawyerboban@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601594405

Број и датум одлуке : 740-09-00946/2021-22 од 2021-12-21

Бобар (Марко ) Марија

Година и место рођења : 1980 . - Нови Сад

Факултет :

Звање : мастер менаџер; дипломирани маркетинг менаџер у спорту; виши менаџер у спорту

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Алексе Шантића 66/6/65, Нови Сад

Е-маил адреса : marijabobar@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063581955

Број и датум одлуке : 740-09-01084/2022-22 од 2022-09-02

Бобаревић (Валтер ) Лидија

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет

Звање : дипломирани фармацеут

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Римска 10, Београд

Е-маил адреса : lidijabob@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652321112

Број и датум одлуке : 740-09-01216/2021-22 од 2021-11-02

Боболков (Драган ) Душан

Година и место рођења : 1987 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Студеничка 58Б/9, Ниш

Е-маил адреса : dusan.bobolkov@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0645051347

Број и датум одлуке : 740-09-00940/2019-22 од 2020-05-11

Богдан-Личен (Мане ) Милица

Година и место рођења : 1953 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вишњина 5, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса : milicabogdanlicen@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631044285

Број телефона : 021461305

Број и датум одлуке : 740-09-00139/2015-22 од 2015-04-15

Богданов (Борислав ) Милица

Година и место рођења : 1989 . - Вршац

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : мастер андрагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Шеснаестог октобра 23, Београд

Е-маил адреса : milica_bogdanov@yahoo.com

Број телефона : 0644304329

Број и датум одлуке : 740-09-00684/2020-22 од 2020-08-21

Богдановић (Владислав ) Стеван

Година и место рођења : 1982 . - Врање

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жичка 28, Београд

Е-маил адреса : stevanbogdanovic1982@gmail.com

Број мобилног телефона : 062325010

Број и датум одлуке : 740-09-00081/2023-22 од 2023-01-27

Богдановић (Властимир ) Слађана

Година и место рођења : 1962 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Хајдук Вељкова 9/1/7, Зајечар

Е-маил адреса : adv.sladja@gmail.com

Број мобилног телефона : 063485660

Број и датум одлуке : 740-09-00154/2023-22 од 2023-05-04

Богдановић (Богдан ) Ана

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Недељка Чабриновића 64/6, 11000 Београд

Е-маил адреса : annabbogdanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 06943043095

Број и датум одлуке : 740-09-00575/2016-22 од 2016-12-22

Богдановић (Машан ) Ана

Година и место рођења : 1988 . - Зајечар

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Хајдук Вељкова 9, Зајечар

Е-маил адреса : anchyb1988@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0652422296

Број и датум одлуке : 740-09-00153/2023-22 од 2023-06-12

Богдановић (Миломир ) Ведрана

Година и место рођења : 1979 . - Добој, БиХ

Факултет :

Звање : дпломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браничевска 9/2/12, Београд

Е-маил адреса : vedranaboganovic79@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621451745

Број и датум одлуке : 740-09-00236/2020-22 од 2020-03-18

Богдановић (Александар ) Зоран

Година и место рођења : 1968 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сремска 20/29, 18000 Ниш

Е-маил адреса : bogdanovic.zoran68@gmail.com

Број мобилног телефона : 063407984

Број и датум одлуке : 740-09-00191/2016-22 од 2016-08-15

Богдановић (Душанка ) Зоран

Година и место рођења : 1964 . - Бјеловар, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Немањића 38А/3, Ниш

Е-маил адреса : zoran.bogdanovic1964@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600384550

Број и датум одлуке : 740-09-01059/2020-22 од 2020-12-03

Богдановић (Машан ) Јелена

Година и место рођења : 1995 . - Зајечар

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Хајдук Вељкова 9/1/7, Зајечар

Е-маил адреса : jbogdanovic202@gmail.com

Број мобилног телефона : 062296847

Број и датум одлуке : 740-09-00454/2021-22 од 2021-05-31

Богдановић (Зоран ) Јасмина

Година и место рођења : 1970 . - Косовска Митровица

Факултет :

Звање : струковни дизајнер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Мајаковског 3, Београд

Е-маил адреса : jb.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642612798

Број и датум одлуке : 740-09-00632/2021-22 од 2021-07-16

Богдановић (Виктор ) Катарина

Година и место рођења : 1995 . - Лесковац

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мајора Тепића 21/23, Лесковац

Е-маил адреса : katarina.bogdanovic95@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653228170

Број и датум одлуке : 740-09-00894/2021-22 од 2021-12-21

Богдановић (Влада ) Милена

Година и место рођења : 1998 . - Призрен

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дубочка 107А/1, Лесковац

Број мобилног телефона : 0642634773

Број и датум одлуке : 740-09-00793/2023-22 од 2023-06-09

Богић (Јосип ) Марко

Година и место рођења : 1994 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Антифашистичке борбе 17/2/15, Нови Београд

Е-маил адреса : bogicmarko33@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653118425

Број и датум одлуке : 740-09-01127/2020-22 од 2020-12-30

Богић (Петар ) Снежана

Година и место рођења : 1960 . - Скопље, Република Северна Македонија

Факултет :

Звање : струковни менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Антифашистичке борбе 17/2/15, Нови Београд

Е-маил адреса : sneza.bogi@gmail.com

Број мобилног телефона : 063598797

Број и датум одлуке : 740-09-01116/2020-22 од 2021-05-18

Божиловић (Мирољуб ) Александра

Година и место рођења : 1996 . - Алексинац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пионирска 003, Житковац, Алексинац

Е-маил адреса : anabozilovic96@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621765291

Број и датум одлуке : 740-09-00257/2023-22 од 2023-03-03

Божиновић (Љубомир ) Љиљана

Година и место рођења : 1953 . - Кикинда

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Венац братства и јединства 141, Суботица

Е-маил адреса : bozinovic.ljiljana@mts.rs

Број мобилног телефона : 0637024859

Број и датум одлуке : 740-09-00595/2019-22 од 2019-06-13

Божиновић (Драгомир ) Весна

Година и место рођења : 1969 . - Зајечар

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Радичевића 6/1/9, Књажевац

Е-маил адреса : bozinovic.vesna@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648908651

Број и датум одлуке : 740-09-00064/2021-11 од 2021-02-22

Божиновић (Милорад ) Страхиња

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања

Адреса : Светозара Зорића 31, 11000 Београд

Е-маил адреса : strahinjabozinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641195211

Број и датум одлуке : 740-09-00589/2021-22 од 2021-07-16

Божиновић (Видосав ) Јамина

Година и место рођења : 1974 . - Зајечар

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Македонска 5, Зајечар

Е-маил адреса : nelibozinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641118432

Број и датум одлуке : 740-09-00063/2022-22 од 2022-02-09

Божић (Раде ) Јасна

Година и место рођења : 1983 . - Панчево

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вука Караџића 21, 26230 Омољица

Е-маил адреса : jasna.bozic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0652883355

Број и датум одлуке : 740-09-66/2017-22 од 2017-04-20

Божић (Данило ) Мила

Година и место рођења : 1960 . - Ћуприја

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пријездина 18/7, Ниш

Е-маил адреса : mila.bozic@eknfak.ni.ac.rs

Број мобилног телефона : 0648096234

Број и датум одлуке : 740-09-00563/2018-22 од 2018-10-09

Божић (Павле ) Ђорђе

Година и место рођења : 1955 . - Белегиш

Факултет : Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Илије Бирчанина 35/22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djordje.bozic@komora.net

Број мобилног телефона : 0605573956

Број телефона : 0605573956

Број и датум одлуке : 740-09-01201/2019-22 од 2020-05-04

Божић (Драган ) Сања

Година и место рођења : 1993 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Момчила Чедића 46, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : caki.bozic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643203800

Број и датум одлуке : 740-09-00127/2020-22 од 2020-05-12

Божић (Радован ) Андреја

Година и место рођења : 1950 . - Крагујевац

Факултет : Машински факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милешевска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : ailjbozic@gmail.com, partnerustecaju@gmail.com

Број мобилног телефона : 063449487

Број и датум одлуке : 740-09-01031/2015-22 од 2015-11-24

Божичић (Миленко ) Дарко

Година и место рођења : 1989 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мишића 32 2 6, Нови Сад

Е-маил адреса : d.bozicic@pf.uns.ac.rs

Број мобилног телефона : 0638890930

Број и датум одлуке : 740-09-01010/2021-22 од 2021-11-18

Божичник (Марија ) Јована

Година и место рођења : 1985 . - Дубровник, Хрватска

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Партизанска 13, Нова Пазова, Стара Пазова

Е-маил адреса : bozicnik.jovana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644222273

Број и датум одлуке : 740-09-01438/2023-22 од 2023-10-23

Божовић (Стево ) Дијана

Година и место рођења : 1976 . - Београд, Земун

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јурија Гагарина 235/63, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : diksi.bozovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063643063

Број и датум одлуке : 740-09-00658/2020-22 од 2020-08-11

Бојић (Драгољуб ) Дубравка

Година и место рођења : 1987 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бате Јанковића 40, 32000 Чачак

Е-маил адреса : adv.dubravka.bojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659220757

Број и датум одлуке : 740-09-00138/2017-22 од 2017-05-31

Бојић (Милан ) Дејан

Година и место рођења : 1968 . - Пожаревац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : адвокат

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Топличина 14/276, Пожаревац

Е-маил адреса : dbojic68@gmail.com

Број мобилног телефона : 063223238

Број и датум одлуке : 740-09-00168/2021-22 од 2021-03-09

Бојић (Милорад ) Оља

Година и место рођења : 1964 . - Мостар, БиХ

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања

Адреса : Прегревица 47, Београд, Земун

Е-маил адреса : obojic123@gmail.com

Број мобилног телефона : 063236015

Број и датум одлуке : 740-09-00996/2021-22 од 2021-09-24

Бојковић (Срђан ) Сузана

Година и место рођења : 1973 . - Хамилтон, Онтарио, Канада

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник, из уже радноправне научне области

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дунавска 4, Панчево

Е-маил адреса : suzana.bojkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063334748

Број и датум одлуке : 740-09-01291/2019-22 од 2019-12-24

Бојовић (Драган ) Стефан

Година и место рођења : 1987 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Дубровачка 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : stefan.bojovic@msa.iplaw.com

Број мобилног телефона : 0637420483

Број и датум одлуке : 740-09-00720/2018-22 од 2018-10-09

Бојовић (Љубиша ) Оливера

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Краља Александра Обреновића 40, Младеновац

Е-маил адреса : bojovicolivera@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644333621

Број и датум одлуке : 740-09-00407/2024-22 од 2024-05-21

Бојовић (Милан ) Милош

Година и место рођења : 1976 . - Чачак

Факултет : Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Слободана Лале Берберског 16 З, Београд, Звездара

Е-маил адреса : milosboj@telekom.rs

Број мобилног телефона : 0646128538

Број и датум одлуке : 740-09-01846/2023-22 од 2023-12-26

Бонић (Анђа ) Маријана

Година и место рођења : 1975 . - Нови Сад

Факултет : Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

Звање : струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Патријарха Чарнојевића 033/1, Нови Сад

Е-маил адреса : marijana.bonic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641863210

Број и датум одлуке : 740-09-00547/2023-22 од 2023-04-24

Борић (Божидар ) Сузана

Година и место рођења : 1974 . - Виндеор, Канада

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука

Звање : мастер инжењер индустријског инжењерства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Влакча Нема улице бб, Крагујевац

Е-маил адреса : stefanisaska@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0605229466

Број и датум одлуке : 740-09-00568/2021-22 од 2021-07-16

Борка (Васа ) Сабина Николина

Година и место рођења : 1978 . - Панчево

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Доситеја Обрадовића 8Г/53, Панчево

Е-маил адреса : sabinaborka@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638356568

Број и датум одлуке : 740-09-00693/2022-22 од 2022-06-01

Боро-Шопић (Василије ) Марија

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Факултет за пословне и финансијске студије Универзитета за пословне студије Бања Лука

Звање : магистар економије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дунавски кеј 9/2/21, Београд

Е-маил адреса : bundevica80@gmail.com

Број мобилног телефона : 069666444

Број и датум одлуке : 740-09-00364/2021-22 од 2021-04-15

Боровић (Стеван ) Биљана

Година и место рођења : 1974 . - Високо, БиХ

Факултет : Висока пословна школа струковних студија, Блаце

Звање : специјалиста струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Вардарска 19/1/6, Београд

Е-маил адреса : aptsvetmarkovica69@gmail.com

Број мобилног телефона : 063229433

Број и датум одлуке : 740-09-00753/2022-22 од 2022-06-09

Боровићи (Драго ) Гордана

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мичуринова 70, Нови Сад

Е-маил адреса : borovicgoca@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063432669

Број и датум одлуке : 740-09-00210/2023-22 од 2023-05-09

Боровчанин (Драгиша ) Јелена

Година и место рођења : 1987 . - Крушевац

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Влаховића 43К/3, Београд

Е-маил адреса : jelenaborovcanin87@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642040711

Број и датум одлуке : 740-09-00990/2020-22 од 2020-11-17

Боројевић (Мирко ) Ивона

Година и место рођења : 1984 . - Котор, Црна Гора

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Звање : дипломирани инжењер менаџмента - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Костељникова 1А, Сремска Каменица, Нови Сад

Е-маил адреса : ivona.borojevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637198647

Број и датум одлуке : 740-09-00859/2021-22 од 2021-08-25

Босиљ (Милана ) Ненад

Година и место рођења : 1986 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Радомира Путника 21, Панчево

Е-маил адреса : bosiljn@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606300575

Број и датум одлуке : 740-09-01828/2023-22 од 2024-02-21

Босиљ (Петар ) Тамара

Година и место рођења : 1985 . - Горњи Милановац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Радомира Путника 21, Панчево

Е-маил адреса : tamara.stijovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637461262

Број и датум одлуке : 740-09-00156/2023-22 од 2023-02-06

Боснић (Душан ) Драгана

Година и место рођења : 1957 . - Београд

Факултет : Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Арсенија Чарнојевића 145/17, Нови Београд

Е-маил адреса : draganabosnic57@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641598638

Број и датум одлуке : 740-09-01819/2023-22 од 2023-12-18

Ботић (Влада ) Наташа

Година и место рођења : 1973 . - Суботици

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Бошковића 2/2, Нови Сад

Е-маил адреса : natasa.botic@mts.rs

Број мобилног телефона : 063552018

Број и датум одлуке : 740-09-00420/2020-22 од 2020-05-20

Бошковић (Милутин ) Андреја

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Веселина Чајкановића 25/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : andreja.boskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642851737

Број и датум одлуке : 740-09-00050/2015-22 од 2019-04-16

Бошковић (Горан ) Јелена

Година и место рођења : 1990 . - Прокупље

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Даринке Несторовић 13/18, Прокупље

Е-маил адреса : jeki_car@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0643085270

Број и датум одлуке : 740-09-01014/2019-22 од 2019-11-04

Бошковић (Петар ) Анета

Година и место рођења : 1970 . - Пријепоље

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Правни саветник у Војвођанској банци

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Паризанске авијације 36, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611494655

Број телефона : 0112280457

Број и датум одлуке : 740-09-00236/2016-22 од 2019-06-17

Бошковић (Митар ) Васиљка

Година и место рођења : 1955 . - Цетиње

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Марије Маге Магазиновић 26, 31000 Ужице

Е-маил адреса : vasiljka.boskovic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 0648155281

Број и датум одлуке : 740-09-00532/2017-22 од 2017-11-21

Бошковић (Петко ) Зоран

Година и место рођења : 1965 . - Ћуприја

Факултет :

Звање : мастер инжењер грађевинарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цетињска 26/3/8, Београд

Е-маил адреса : zoranpboskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641179032

Број и датум одлуке : 740-09-00175/2022-22 од 2022-02-24

Бошковић (Зоран ) Теодора

Година и место рођења : 1995 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Александра Дубчека 9/5/25, Београд

Е-маил адреса : office@advokatteodora.rs

Број мобилног телефона : 0603191130

Број и датум одлуке : 740-09-01368/2021 од 2022-08-25

Бошковић (Живко ) Александар

Година и место рођења : 1948 . - Мала Врањска, Шабац

Факултет :

Звање : дипломирани машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Проте Смиљанића 48 2 1, Шабац

Е-маил адреса : az.boskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063306676

Број и датум одлуке : 740-09-00068/2023-22 од 2023-01-24

Бошковић (Зоран ) Младен

Година и место рођења : 1987 . - Неготин

Факултет : Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 12. септембра 008А/23, Неготин

Е-маил адреса : boskovic_m@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0638837059

Број и датум одлуке : 740-09-01469/2023-22 од 2023-10-26

Брајдић (Миодраг ) Марија

Година и место рођења : 1968 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Јурија Гагарина 55/2, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : brajdicmaca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641736490

Број и датум одлуке : 740-09-160/2018-22 од 2018-05-07

Брајковић (Раденко ) Славица

Година и место рођења : 1957 . - Подгорица, Црна Гора

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 128/7/29, Београд

Е-маил адреса : brajka57@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653269170

Број и датум одлуке : 740-09-00834/2019-22 од 2019-09-02

Брајковић (Мишо ) Тања

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор италијанског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Михаила Пупина 105/15, Београд

Е-маил адреса : dott.ssa.tanja.brajkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641647449

Број и датум одлуке : 740-09-00812/2022-22 од 2022-06-22

Бранков-Черевицки (Ђорђе ) Јелена

Година и место рођења : 1964 . - Бечеј

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Главна 34, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : jelena.brankov.cerevicki@becej.rs

Број мобилног телефона : 0648957057

Број и датум одлуке : 740-09-00085/2019-22 од 2016-05-22

Бранковић (Миомир ) Александра

Година и место рођења : 1983 . - Пожаревац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Владимира Роловића 177, 11000 Београд

Е-маил адреса : alex.brankovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069663073

Број и датум одлуке : 740-09-01200/2015-22 од 2016-01-11

Бранковић (Зоран ) Снежана

Година и место рођења : 1985 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Булевар Краљице Марије 2/Г/26, Крагујевац

Е-маил адреса : sneska85.kg@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0637756907

Број и датум одлуке : 740-09-00412/2020-22 од 2023-05-26

Бранковић (Живко ) Љубинка

Година и место рођења : 1972 . - Дарда, Хрватска

Факултет : Високa школa модерног бизниса, Београд

Звање : менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Миланковића 120Г/3, Нови Београд

Е-маил адреса : mojaljuba1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603131353

Број и датум одлуке : 740-09-00749/2020-22 од 2020-09-15

Братић (Алија ) Лејла

Година и место рођења : 1966 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 145, 11000 Београд

Е-маил адреса : lejlasbratic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621674317

Број и датум одлуке : 740-09-573/2017-22 од 2018-04-13

Братић (Томислав ) Милица

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

Звање : мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Европска 13/18, Нови Београд

Е-маил адреса : bratic.milica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655453297

Број и датум одлуке : 740-09-01172/2020-22 од 2021-01-12

Братић Јанковић (Борислав ) Милена

Година и место рођења : 1976 . - Кладово

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Танкосића 40/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : office@bratic.org

Број мобилног телефона : 0638257813

Број телефона : 018565888

Број и датум одлуке : 740-09-116/2018-22 од 2018-06-19

Брачика (Јадранка ) Младен

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Грује Дедића 14/21, Сомбор

Е-маил адреса : mbracika@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658028380

Број и датум одлуке : 740-09-00991/2022-22 од 2022-09-22

Брашњовић (Александар ) Вук

Година и место рођења : 1995 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Петра Краља 10, Београд

Е-маил адреса : brasnjovicvuk@gmail.com

Број мобилног телефона : 0695140195

Број и датум одлуке : 740-09-00964/2023-22 од 2023-07-07

Брзаковић (Момчило ) Ана

Година и место рођења : 1981 . - Крагујевац

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Ђенерала Терзибашића 33/2, Крагујевац

Е-маил адреса : brzakovicka@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641998090

Број и датум одлуке : 740-09-0356/2019-22 од 2019-04-01

Бриндза Brindza (Лајош ) Беатрикс Beatrix

Година и место рођења : 1971 . - Бачка Топола

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Самостални стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Иве Лоле Рибара 2, 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса : brindzabea@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621137007

Број и датум одлуке : 740-09-00391/2015-22 од 2015-04-15

Бркић (Небојша ) Татјана

Година и место рођења : 1979 . - Ливно, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : секретар школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Синђелићева 100, Бечеј

Број и датум одлуке : 740-09-00076/2019-22 од 2019-02-14

Брковић (Радосав ) Душица

Година и место рођења : 1987 . - Горњи Милановац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 120/37, Горњи Милановац

Е-маил адреса : brkovic.dusica5@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600488438

Број и датум одлуке : 740-09-00067/2019-22 од 2019-02-02

Брковић Пепић (Иван ) Слађана

Година и место рођења : 1978 . -

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Сељачких буна 91/2/123, Нови Сад

Е-маил адреса : brkovic.sladjana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638663411

Број и датум одлуке : 740-09-00207/2020-22 од 2020-03-04

Брњица (Златибор ) Драгана

Година и место рођења : 1976 . - Осијек

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Новосадска 308/1/7, 21235 Темерин

Е-маил адреса : draganasarvas@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0691809976

Број и датум одлуке : 740-09-00263/2016-22 од 2016-08-15

Броцић (Живко ) Василија

Година и место рођења : 1966 . - Баљвине, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Фрушкогорска 52, 22221 Лаћарак

Е-маил адреса : vasilija99@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648894506

Број и датум одлуке : 740-09-00129/2024-22 од 2024-03-13

Бубић (Војислав ) Александра

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Машински факултет

Звање : Дипломирани машински инжењер

Занимање : Машински инжењер (ВИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима

Адреса : Шабачка 13/1/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : aleksandra.bubic@creditagricole.rs

Број мобилног телефона : 0653320060

Број и датум одлуке : 740-09-00044/2017-22 од 2017-04-04

Бубњевић Митровић (Ђорђе ) Јелена

Година и место рођења : 1980 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Дроњак 7, Нови Сад

Е-маил адреса : bux021@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063470416

Број и датум одлуке : 740-09-00217/2021-22 од 2021-05-18

Будимир (Станко ) Александар

Година и место рођења : 1989 . - Београд

Факултет : Музичка академија Универзитета у Сарајеву

Звање : магистар хармонике

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ново насеље 1 део 3А, Рушаљ. Чукарица

Е-маил адреса : a.budimir31@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640512760

Број и датум одлуке : 740-09-00510/2020--22 од 2020-07-06

Будимировић Кићановић (Слободан ) Ана

Година и место рођења : 1978 . - Пожаревац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светозара Марковића 33, Пожаревац

Е-маил адреса : medijatoranabkicanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600213897

Број и датум одлуке : 740-09-00744/2020-22 од 2020-09-14

Буказић (Јовица ) Дејан

Година и место рођења : 1989 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : ЈНА 38, Долово, Панчево

Е-маил адреса : adv.bukazic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062544465

Број и датум одлуке : 740-09-00909/2021-22 од 2021-08-27

Буква (Драго ) Перо

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђакона Авакума 17, Београд

Е-маил адреса : peca.bukva@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641450242

Број и датум одлуке : 740-09-00926/2021-22 од 2021-09-17

Буквић (Бранко ) Бранислава

Година и место рођења : 1966 . - Нови Сад

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : професор српске књижевности и језика

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Беле њиве 31/1/110, Нови Сад

Е-маил адреса : branislavabukvic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0631720751

Број и датум одлуке : 740-09-01039/2019-22 од 2020-01-21

Буквић (Драгољуб ) Ирена

Година и место рођења : 1979 . - Горњи Милановац

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Зрењанински пут 11/3/15, Београд

Е-маил адреса : irena.bukvic79@gmail.com

Број мобилног телефона : 063621309

Број и датум одлуке : 740-09-00636/2022-22 од 2022-05-13

Буквић (Витомир ) Михаило

Година и место рођења : 1987 . - Ужице

Факултет : Универзитет Привредна академија у Новом Саду Факултет савремених уметности у Београду

Звање : дипломирани менаџер - уметничке продукције и медија

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Исмета Мујезиновића 35/1, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : mihailo.bukvic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659133080

Број и датум одлуке : 740-09-01444/2023-22 од 2023-10-23

Буковала (Александар ) Јован

Година и место рођења : 1994 . - Београд

Факултет : Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности

Звање : мастер менаџер - култура и медији

Занимање : истраживач

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Крушедолска 7, Београд

Е-маил адреса : jovanbukovala@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692430180

Број и датум одлуке : 740-09-00938/2022-22 од 2022-11-28

Букумировић (Милан ) Ана

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : правни саветник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Влахпвића 31И, 11000 Београд

Е-маил адреса : ana.bukumirovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648002227

Број и датум одлуке : 740-09-519/2018-22 од 2018-08-28

Булајић (Драган ) Милена

Година и место рођења : 1984 . - Прокупље

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Рогановића 15, Прокупље

Е-маил адреса : milenabulajic84@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628093402

Број и датум одлуке : 740-09-00953/2020-22 од 2020-11-12

Булатовић (Милован ) Душан

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Миленка 30, 11000 Београд

Е-маил адреса : bulatovic@attorneyatlaw.rs

Број мобилног телефона : 0693622069

Број и датум одлуке : 740-09-00134/2021-22 од 2021-05-24

Булатовић (Милена ) Анета

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Гвоздићева 38/4, Београд

Е-маил адреса : office.legalpartner@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637007780

Број и датум одлуке : 740-09-00826/2023-22 од 2023-09-11

Булић (Драган ) Никола

Година и место рођења : 1988 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Бунушевца 20/42, Ниш

Е-маил адреса : office@advbulic.rs

Број мобилног телефона : 0637057913

Број и датум одлуке : 740-09-00563/2019-22 од 2019-05-31

Буља (Павле ) Татјана

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Љуба Вучковића 30/4, Београд

Е-маил адреса : tatjana.bulja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631016313

Број и датум одлуке : 740-09-00960/2021-22 од 2021-09-17

Бундало (Мићо ) Наташа

Година и место рођења : 1974 . - Суботица

Факултет : Пословни и правни факултет, Универзитет „МБ“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : маркетинг консултант

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Арсенија Чарнојевића 132, Нови Београд

Е-маил адреса : natasabundalo74@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641563156

Број и датум одлуке : 740-09-01851/2023-22 од 2023-12-26

Бургић (Драгољуб ) Вера

Година и место рођења : 1976 . - Ниш

Факултет :

Звање : професор историје

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Крфска 1А/15, Ниш

Е-маил адреса : veraburgic97@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601853574

Број и датум одлуке : 740-09-00788/2021-22 од 2022-05-05

Бурић (Милан ) Александар

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Византијски булевар 122/6, Ниш

Е-маил адреса : adv.buric@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652670367

Број и датум одлуке : 740-09-00639/2019-22 од 2019-06-25

Бурка Парчетић (Петар ) Ирина

Година и место рођења : 1968 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Семзе 1, Сомбор

Е-маил адреса : irinaburkaparcetic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063468437

Број и датум одлуке : 740-09-00627/2019-22 од 2019-07-10

Буркић (Божидар ) Александар

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг Ђорђа Станојевића 11/4/2/12, 19300 Неготин

Е-маил адреса : bsaic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 0631036613

Број и датум одлуке : 740-09-699/2017-22 од 2018-05-07

Бурлица (Саво ) Тања

Година и место рођења : 1987 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Влаховића 57/10, Београд

Е-маил адреса : tburlica@gmail.com

Број мобилног телефона : 063211567

Број и датум одлуке : 740-09-01316/2019-22 од 2020-01-13

Бухач (Рада ) Гордана

Година и место рођења : 1972 . - Вунзидел, Немачка СР

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Богдана Шупута 81/12, Нови Сад

Е-маил адреса : gobuhac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600267007

Број и датум одлуке : 740-09-00952/2019-22 од 2019-12-11

Бучановић (Драги ) Милица

Година и место рођења : 1997 . - Бор

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душана Радовића 43/С3, Београд

Е-маил адреса : bucanovicmilica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694249510

Број и датум одлуке : 740-09-00047/2023-22 од 2023-09-14

Бучевац-Стојнић (Владимир ) Санела

Година и место рођења : 1979 . - Вршац

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани филозоф

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Љубићка 7, Ваљево

Е-маил адреса : sbstojnic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648683625

Број и датум одлуке : 740-09-01088/2022-22 од 2022-11-08

Вајагић (Владо ) Александар

Година и место рођења : 1974 . - Рума

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Војводе Миленка 1/4/11, 11000 Београд

Е-маил адреса : a.vajagic@vajagiclaw.com

Број мобилног телефона : 063384693

Број телефона : 0113620373

Број и датум одлуке : 740-09-00899/2018-22 од 2018-10-12

Вакула (Вукић ) Гордана

Година и место рођења : 1962 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Травничка 19, Сомбор

Е-маил адреса : vakulagoca@gmail.com

Број мобилног телефона : 062726108

Број и датум одлуке : 740-09-00544/2019-22 од 2019-08-08

Валентић (Никола ) Снежана

Година и место рођења : 1956 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Народних хероја 31/24, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : snezana.valentic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637546595

Број и датум одлуке : 740-09-379/2018-22 од 2018-08-09

Валентић (Драган ) Ивана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Михаила Миловановића 076В/14А, Младеновац (Варош), Младеновац

Е-маил адреса : valenticivana23@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606171411

Број и датум одлуке : 740-09-00445/2023-22 од 2023-03-28

Валчић Стојковић (Димитрије ) Љиљана

Година и место рођења : 1982 . - 12.07.1982

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Крсмановића 25/17, Ниш

Е-маил адреса : ljiljanavalcic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063428219

Број и датум одлуке : 740-09-00968/2020-22 од 2021-01-05

Васикић (Јефто ) Вера

Година и место рођења : 1985 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светојованска 2А/2, Нови Сад

Е-маил адреса : vera.comic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062492549

Број и датум одлуке : 740-09-00972/2023-22 од 2023-08-23

Василијевић (Слободан ) Славица

Година и место рођења : 1965 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 120/4/21, 32300 Горњи Милановац

Е-маил адреса : advokats.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641763400

Број и датум одлуке : 740-09-00012/2017-22 од 2017-03-15

Василијевић (Душан ) Олга

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник;спрецијалиста европског права

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Вршњачка медијација, Непознато - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Др Ивана Рибара 146, 11000 Београд

Е-маил адреса : olga.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0638743095

Број телефона : 0112159125

Број и датум одлуке : 740-09-00186/2016-22 од 2016-06-03

Васиљевић (Остоја ) Драгана

Година и место рођења : 1965 . - Сарајево, БиХ

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Хајдук Вељкова 32/2/5, Кикинда

Е-маил адреса : d.vasiljevic65@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0653339335

Број и датум одлуке : 740-09-00973/2018-22 од 2018-12-10

Васиљевић (Славомир ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Виши судијски сарадник у Вишем суду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Копаоничка 48/20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : marijavasiljevic982@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642433810

Број и датум одлуке : 740-09-00605/2016-22 од 2016-12-22

Васиљевић (Жељко ) Невена

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани менаџер; мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милана Дединца 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : nevenavasiljevic90@gmail.com

Број мобилног телефона : 0605588425

Број телефона : 0112503711

Број и датум одлуке : 740-09-6/2016-22 од 2016-02-17

Васиљевић (Милисав ) Душан

Година и место рођења : 1984 . - Ужице

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Жарка Вуковић-Пуцара 7/24, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusan@vasiljevic.rs

Број мобилног телефона : 0642023488

Број и датум одлуке : 740-09-00987/2021-22 од 2022-05-25

Васиљевић (Миленко ) Предраг

Година и место рођења : 1983 . - Фоча

Факултет : Природно-математички факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани менаџер у хотелијерству

Занимање : Дипломирани менаџер (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Мокрањца 12/6/, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : pr.vasiljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642389367

Број и датум одлуке : 740-09-00005/2017-22 од 2017-03-17

Васиљевић (Душан ) Весна

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Матице српске 63, Београд

Број мобилног телефона : 062213457

Број и датум одлуке : 740-09-00366/2021-22 од 2021-04-15

Васиљевић (Миливој ) Александра

Година и место рођења : 1972 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 29А/8, Панчево

Е-маил адреса : alexandravasiljevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0694488545

Број и датум одлуке : 740-09-00562/2021-22 од 2021-07-16

Васиљевић (Братислав ) Данијела

Година и место рођења : 1978 . - Ниш

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - правосудног смера

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Посредовање у породичним споровима, Удружење грађана Медијатори Крушевца - Медијација у вршњачким и другим врстама сукоба, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Мајаковског 95/27, Ниш

Е-маил адреса : danijela.z.vasiljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642422856

Број и датум одлуке : 740-09-00669/2022-22 од 2022-05-19

Васић (Чедомир ) Маја

Година и место рођења : 1974 . - Пирот

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Подгоричка 2, Пирот

Е-маил адреса : maja.vasic@freezonepirot.com

Број мобилног телефона : 0631084852

Број и датум одлуке : 740-09-01327/2019-22 од 2020-01-13

Васић (Небојша ) Драгана

Година и место рођења : 1992 . - Соколац, БиХ

Факултет : Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање : специјалиста струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Словенска 8, Сурчин

Е-маил адреса : dvasic2907@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644235061

Број и датум одлуке : 740-09-00607/2019-22 од 2019-10-15

Васић (Мирољуб ) Марија

Година и место рођења : 1976 . - Приштина

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Породична медијација, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Др Ивана Рибара 152, 11000 Београд

Е-маил адреса : marija.vasic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644762145

Број и датум одлуке : 740-09-00234/2021-22 од 2021-06-25

Васић (Љубица ) Горица

Година и место рођења : 1987 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 5/2/8, Нови Београд

Е-маил адреса : gorica.vasic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона : 0642750320

Број и датум одлуке : 740-09-00923/2019-22 од 2019-09-30

Васић (Зоран ) Андријана

Година и место рођења : 1992 . - Лесковац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани социолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Врањска-Бобиште 35, Лесковац

Е-маил адреса : andrijana.le.92@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643904257

Број и датум одлуке : 740-09-00716/2019-22 од 2019-07-16

Васић (Милан ) Матија

Година и место рођења : 1996 . - Ужице

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хаџи - Ђерина 13/4/9, Београд

Е-маил адреса : vasicmatija96@gmail.com

Број мобилног телефона : 062415612

Број и датум одлуке : 740-09-00751/2020-22 од 2020-09-15

Васић (Миодраг ) Љубица

Година и место рођења : 1983 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : доктор наука - филолошке науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Увод у вештине презентовања и јавног наступа

Адреса : Алексе Ненадовића 24/1/8, Београд

Е-маил адреса : vasic_ljubica@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0652424511

Број и датум одлуке : 740-09-00548/2021-22 од 2021-07-16

Васић (Милован ) Јелена

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Прашка 33, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : vasic.jelena@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640055763

Број и датум одлуке : 740-09-00334/2024-22 од 2024-03-11

Васовић (Илија ) Оливера

Година и место рођења : 1990 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђуре Стругара 40, Кула

Е-маил адреса : oliveravasovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637148527

Број и датум одлуке : 740-09-00465/2019-22 од 2019-10-15

Васојевић (Живорад ) Гордана

Година и место рођења : 1972 . - Лесковац

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију

Звање : дипломирани физикохемичар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Приштинска 53, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : gdumancevic@yahoo.com, gordana.vasojevic@mtvsebia.com

Број мобилног телефона : 062451603

Број и датум одлуке : 740-09-01002/2023-22 од 2023-07-31

Вашаш Куручев (Тибор ) Дијана

Година и место рођења : 1993 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет "Унион - Никола Тесла" у Београду – Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

Звање : мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Југ Богдана 31, Зрењанин

Е-маил адреса : dijana.vasas@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641300422

Број и датум одлуке : 740-09-00667/2020-22 од 2020-09-04

Вебер (Ђорђе ) Милан

Година и место рођења : 1975 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Соње Маринковић 5/2/12, Нови Сад

Е-маил адреса : advveber@eunet.rs

Број телефона : 0216614921

Број и датум одлуке : 740-09-00554/2019-22 од 2019-05-31

Векић (Милан ) Марко

Година и место рођења : 1985 . - Бечеј

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Родољуба Чолаковића 12/1/11, Нови Сад

Е-маил адреса : vekic.marko85@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600330045

Број и датум одлуке : 740-09-00483/2020-22 од 2020-08-12

Велимировић (Стојан ) Сања

Година и место рођења : 1977 . - Смедерево

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : дипломирани филолог за књижевност и српски језик

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ђорђа Ковачевића 25/13, Лазаревац

Е-маил адреса : sanjave77@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645807302

Број и датум одлуке : 740-09-00672/2020-22 од 2020-08-17

Велицки (Слободан ) Тамара

Година и место рођења : 2018 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цара Душана 7/6/30, Београд

Е-маил адреса : velicki.t@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641556085

Број и датум одлуке : 740-09-00895/2018-22 од 2018-10-29

Величковић (Глигорије ) Милица

Година и место рођења : 1987 . - Лесковац

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Девет Југовића 31, Бојник

Е-маил адреса : micakrstic87@gmail.com

Број мобилног телефона : 0649599474

Број и датум одлуке : 740-09-00706/2019-22 од 2019-07-10

Величковић (Филип ) Иван

Година и место рођења : 1988 . - Смедерево

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Маршала Толбухина 10, 11300 Смедерево

Е-маил адреса : ivanvelickovici@gmail.com

Број мобилног телефона : 0605514449

Број и датум одлуке : 740-09-00413/2016-22 од 2017-03-10

Величковић (Радослав ) Гордана

Година и место рођења : 1962 . - Курсумлија

Факултет : Висока школа за менаџмент и бизнис - струковне студије Зајечар Мегатренд универзитета

Звање : струковни менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јадранска 8/6, 11300 Смедерево

Е-маил адреса : gordanavelickovicgoga@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631080800

Број и датум одлуке : 740-09-00414/2016-22 од 2017-03-10

Вељковић (Жарко ) Грујица

Година и место рођења : 1963 . - Алексинац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Омладинских бригада 7, Алексинац

Е-маил адреса : grujica.srb@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604182200

Број и датум одлуке : 740-09-00032/2020-22 од 2020-01-20

Вељковић (Саша ) Милош

Година и место рођења : 1990 . - Бор

Факултет : Висока пословна школа струковних студија, Лесковац

Звање : Специјалиста струковни економиста

Занимање : порески инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Јовановића Змаја 2, Бела Паланка

Е-маил адреса : milos.veljkovic4@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628817391

Број и датум одлуке : 740-09-483/2019-22 од 2019-05-13

Вељковић (Мирослав ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Крагујевац

Факултет : Факултет политичких наука у Загребу Универзитета у Загребу

Звање : Дипломирани новинар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др илије Коловића 12, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : ljilja_press@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0606201964

Број и датум одлуке : 740-09-00822/2023-22 од 2023-07-28

Вељковић (Станимир ) Милош

Година и место рођења : 1978 . - Ниш

Факултет : Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Париске комуне 9/7, Ниш

Е-маил адреса : milos.veljkovic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646693858

Број и датум одлуке : 740-09-00747/2019-22 од 2019-11-08

Вељковић (Бранко ) Светлана

Година и место рођења : 1959 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Козарачка 77, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : svetlana.veljkovic59@gmail.com

Број мобилног телефона : 062407001

Број телефона : 019423435

Број и датум одлуке : 740-09-00348/2017-22 од 2017-11-06

Вељковић (Славко ) Ана

Година и место рођења : 1990 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања

Адреса : Стевана Дечанског 3, Лапово, Варошица

Е-маил адреса : medijatoranaveljkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645020430

Број и датум одлуке : 740-09-00015/2021-22 од 2021-01-20

Вељовић (Драгољуб ) Властимир

Година и место рођења : 1960 . - Ужице

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Југ Богданова 31, Ужице

Е-маил адреса : vlasto.veljovic@duboko.rs

Број мобилног телефона : 0648387352

Број и датум одлуке : 740-09-00975/2019-22 од 2020-05-14

Вељовић (Вујадин ) Дарко

Година и место рођења : 1974 . - Крагујевцу

Факултет : Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања

Звање : струковни тренер у спорту

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Копаоничка 11/2/14, Крагујевац

Е-маил адреса : darko74mrcha@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601302767

Број телефона : 034317074

Број и датум одлуке : 740-09-00090/2023-22 од 2023-01-30

Венцл (Мирослав ) Владимир

Година и место рођења : 1977 . - Рума

Факултет : Универзитет у Београду, Грађевински факултет

Звање : дипломирани грађевински инжењер за конструкције

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Луке Војводића 67, Београд

Е-маил адреса : vladimir.vencl@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646588928

Број и датум одлуке : 740-09-00713/2020-22 од 2020-10-16

Вергаш (Ненад ) Дијана

Година и место рођења : 1994 . - Глина, Хрватска

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Aкадемија за медијацију и дијалог - Медијација, преговарање и лидерство - суочавање са комплексним проблемима и људима

Адреса : Церска 13, Нови Бановци, Стара Пазова

Е-маил адреса : dijana.vergas@gmail.com

Број мобилног телефона : 062553096

Број и датум одлуке : 740-09-00137/2021-22 од 2021-02-22

Веселиновић (Слободан ) Жарица

Година и место рођења : 1955 . - Миљковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Крсмановића 45/9, Ниш

Е-маил адреса : veselinoviczarica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601482614

Број и датум одлуке : 740-09-00009/2020-22 од 2020-01-17

Веселиновић (Небојша ) Александар

Година и место рођења : 1988 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 4. Октобра 85, 26202 Глогоњ, Панчево

Е-маил адреса : advokat.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637502323; 0644940604

Број телефона : 013332750

Број и датум одлуке : 740-09-00360/2016-22 од 2016-08-15

Веселиновић (Стеван ) Горан

Година и место рођења : 1977 . - Нови Сад

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Драгана Стојановића Сипа 11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641478117

Број и датум одлуке : 740-09-01271/2015-22 од 2016-01-27

Веселиновић (Милан ) Стеван

Година и место рођења : 1979 . - Гњилане

Факултет : Економски факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Борова 3, Ниш, Доња Врежина

Е-маил адреса : stevan.veselinovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0638995055

Број и датум одлуке : 740-09-00754/2020-22 од 2020-10-30

Веселиновић (Веселин ) Бојана

Година и место рођења : 1989 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Луке Војводића 47, 11000 Београд

Е-маил адреса : bveselinovic@akt.rs

Број мобилног телефона : 0693331324

Број телефона : 0114067601

Број и датум одлуке : 740-09-00503/2017-22 од 2017-12-13

Весић (Бошко ) Јасна

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Удружење "Мрежа медијатора МЕМ" - Управљање снагом утицаја, ради посвећивања страна процесу медијације, Удружење "Мрежа медијатора МЕМ" - Мапирање интереса и проквиравање

Адреса : Стјепана Филиповића 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : jasnavesic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0607080988

Број и датум одлуке : 740-09-00187/2015-22 од 2023-04-17

Весић (Милка ) Весна

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Ковач 51, Београд

Е-маил адреса : vesicve@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631205787

Број и датум одлуке : 740-09-00338/2019-22 од 2019-03-28

Весковић (Милош ) Душан

Година и место рођења : 1976 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мишића 1/27, Ниш

Е-маил адреса : adveskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062516069

Број и датум одлуке : 740-09-01220/2021-22 од 2021-11-02

Вечански (Миленко ) Иван

Година и место рођења : 1977 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Владана Деснице 66, Петроварадин, Нови Сад

Е-маил адреса : nsmedijacija@protonmail.com

Број мобилног телефона : 0616876407

Број и датум одлуке : 740-09-00586/2023-22 од 2023-06-16

Вешковац (Лазар ) Јована

Година и место рођења : 1992 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице 143А, Стопања, Трстеник

Е-маил адреса : jovanajokasim92@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628174965

Број и датум одлуке : 740-09-00459/2023-22 од 2023-06-19

Вешковић (Ненад ) Саво

Година и место рођења : 1997 . - Прокупље

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милоша Обилића 168, Прокупље

Е-маил адреса : savovesko@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637491075

Број и датум одлуке : 740-09-00980/2020-22 од 2023-11-20

Вигњевић (Милан ) Небојша

Година и место рођења : 1958 . - Приштина

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бирчанинова 004, Београд

Е-маил адреса : vignjevicnebojsa@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063348050

Број и датум одлуке : 740-09-01339/2022-22 од 2023-01-18

Вигњевић Ђорђевић (Лазар ) Нада

Година и место рођења : 1959 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет

Звање : др економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у споровима из области интелектуалне својине, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у кривичном поступку и посредовање у поступку где су малолетници учиниоци кривичних дела

Адреса : Тодора Дукина 50/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : midass@orion.rs

Број мобилног телефона : 0644484642

Број и датум одлуке : 740-09-00462/2020-22 од 2020-06-09

Видаковић (Драган ) Драгана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милутина Миланковића 130/133, Београд

Е-маил адреса : dragana_vidakovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642291133

Број и датум одлуке : 740-09-00218/2019-22 од 2019-05-21

Видаковић (Марко ) Драгана

Година и место рођења : 1982 . - Винковци, Хрватска

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др. Светислава Касапиновића 4,7,1, Нови Сад

Е-маил адреса : dragana1604@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638288616

Број и датум одлуке : 740-09-00798/2020-22 од 2020-09-29

Видаковић (Богдан ) Томислав

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет :

Звање : економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Белог багрема 3, Београд

Е-маил адреса : tomivid@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646155906

Број и датум одлуке : 740-09-00967/2020-22 од 2020-12-02

Видановић (Ранко ) Драган

Година и место рођења : 1958 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Милутина Миланковића 62/34, Нови Београд

Број и датум одлуке : 740-09-00042/2019-22 од 2019-02-07

Видачић (Миливоје ) Петар

Година и место рођења : 1979 . - Мостар, БИХ

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање : Јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Атанасија Пуље 8/3/7, 11000 Београд

Е-маил адреса : petarvidacic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062235465

Број и датум одлуке : 740-09-00219/2018-22 од 2018-05-08

Виденов (Станимир ) Ана

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање :

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Карађорђева 008/86, Београд-Земун

Е-маил адреса : anavid69@gmail.com

Број мобилног телефона : 063361181

Број и датум одлуке : 740-09-00021/2023-22 од 2023-04-28

Виденовић (Ивица ) Љубица

Година и место рођења : 1989 . - Књажевац

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Драгољуба Јанковића 3, Књажевац

Е-маил адреса : ljubicavidenovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611105457

Број и датум одлуке : 740-09-00561/2021-22 од 2021-09-16

Виденовић (Петар ) Драгослав

Година и место рођења : 1953 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Македонска 6, Зајечар

Е-маил адреса : dragoslavvidenovic23@gmail.com

Број мобилног телефона : 063409756

Број и датум одлуке : 740-09-502/2018-22 од 2018-07-26

Виденовић (Звонимир ) Маја

Година и место рођења : 1973 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Секретар школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Istarska 21, Zaječar

Е-маил адреса : majaazdaja73@gmail.com

Број мобилног телефона : 063737129

Број и датум одлуке : 740-09-511/2018-22 од 2018-08-29

Виденовић (Драгомир ) Снежана

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : coach@uplife.rs

Број мобилног телефона : 063230577

Број и датум одлуке : 740-09-00358/2017-22 од 2017-07-24

Виденовић (Миле ) Радосав

Година и место рођења : 1984 . - Лесковац

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војина Петровића 018, Лесковац

Е-маил адреса : radosavvidenovic84@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692550666

Број и датум одлуке : 740-09-00043/2024-22 од 2024-01-18

Видовић (Јозо ) Станислава

Година и место рођења : 1974 . - Бечеј

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : Дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Породична медијација, Непознато - Тренер из области превенције конфликта и вршњачке медијације, Непознато - Превенција конфликата и вршњачка медијација, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дубровачка 26/29, 11000 Београд

Е-маил адреса : gizstasa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641250048

Број и датум одлуке : 740-09-00102/2015-22 од 2023-04-17

Видовић (Бранко ) Ђорђе

Година и место рођења : 1978 . - Мркоњић град, БиХ

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Тодора Тозе Јовановића 19, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djordjevidovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0637441492

Број и датум одлуке : 740-09-00878/2018-22 од 2018-11-27

Видовић (Винко ) Глишо

Година и место рођења : 1972 . - Заостро, Прибој

Факултет : Факултет за пословне студије и право Универзитет Унион - Никола Тесла у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ"

Адреса : Малише Атанацковића 4, Ужице

Е-маил адреса : vidovic@posrednik.org.rs

Број мобилног телефона : 0648118880

Број и датум одлуке : 740-09-00493/2022-22 од 2022-05-04

Видојевић (Сретен ) Невенка

Година и место рођења : 1970 . - Горњи Милановац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Стевана Синђелића 40/3, Горњи Милановац

Е-маил адреса : adv.n.vidojevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648526258

Број и датум одлуке : 740-09-00534/2019-22 од 2019-05-27

Видојевић (Радисав ) Марија

Година и место рођења : 1977 . - Крушевац

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : струковни менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Лава Толстоја 34, Крушевац

Е-маил адреса : marija.vidojevic77@gmail.com

Број мобилног телефона : 0607001366

Број и датум одлуке : 740-09-00059/2022-22 од 2022-02-08

Вилић (Милан ) Вида

Година и место рођења : 1979 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Зетска 6, 18000 Ниш

Е-маил адреса : vila979@gmail.com

Број мобилног телефона : 0668160299

Број и датум одлуке : 740-09-00247/2016-22 од 2016-05-19

Вилотић (Добрисав ) Јулијана

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Страхињића Бана 56/11, Београд

Е-маил адреса : julijanavilotic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063502779

Број и датум одлуке : 740-09-00048/2019-22 од 2019-02-07

Виро (Јозо ) Љиљана

Година и место рођења : 1968 . - Зрењанин

Факултет : Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад

Звање : мастер струковни васпитач

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Бранка Пешића 38Б, Београд

Е-маил адреса : ljiljana.viro@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692307968

Број и датум одлуке : 740-09-00988/2022-22 од 2022-07-29

Витковић (Слободан ) Јована

Година и место рођења : 1981 . - Горњи Милановац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 28, Горњи Милановац

Е-маил адреса : jovana.vitkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0600101304

Број и датум одлуке : 740-09-00019/2022-22 од 2022-05-05

Витковић (Бранко ) Наташа

Година и место рођења : 1978 . - Дечани

Факултет : Мегатренд универзитет, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косте Нађа 031 3, Београд

Е-маил адреса : natasavitkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603948628

Број и датум одлуке : 740-09-01859/2023-22 од 2023-12-28

Вицков (Александар ) Виктор

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Сланачки пут 121 Ј, 11000 Београд

Е-маил адреса : vickov15@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0628617937

Број и датум одлуке : 740-09-00957/2015-22 од 2015-09-28

Вишекруна (Слободан ) Александра

Година и место рођења : 1984 . - Зајечар

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рудо 2/23/234, Београд

Е-маил адреса : annavisekruna@gmail.com

Број мобилног телефона : 063659384

Број и датум одлуке : 740-09-01087/2022-22 од 2022-11-07

Вишњић (Верољуб ) Ана

Година и место рођења : 1988 . - Трстеник

Факултет :

Звање : струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Босанска 4/5, Пожаревац

Е-маил адреса : ancimilovanovicts@gmail.com

Број мобилног телефона : 0612502307

Број и датум одлуке : 740-09-01472/2022-22 од 2022-12-02

Влаховић (Властимир ) Љиљана

Година и место рођења : 1978 . - Пријепоље

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Грге Андријановића улица 2 45Д, Београд

Е-маил адреса : ljiljana.v.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646581048

Број и датум одлуке : 740-09-00995/2021-22 од 2021-11-17

Влачић (Брано ) Ненад

Година и место рођења : 1981 . - Сарајево, БиХ

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Ос