Ministarka pravde Maja Popović i predsednik opštine Ub Darko Glišić svečano su otvorili rekonstruisanu zgradu pravosudnih organa u Ubu.
Za manje od godinu dana, završeni su svi radovi na sanaciji ovog objekta, koji je zaposlenim u pravosudnim organima omogućio savremeno, funkcionalno i bezbedno radno okruženje. Unutar zgrade, svaki pravosudni organ raspolaže zasebnim spratom, sa sudnicama, pisarnicama, istražnim kabinetima i prostorom za arhivsku građu.
Projekat rekonstrukcije obuhvatio je kompletnu sanaciju i adaptaciju unutrašnjih prostorija zgrade, izradu fasade, zamenu fasadne stolarije, kao i podizanje energetske efikasnosti. Objekat, koji zadovoljava sve savremene propise i standarde u građevinarstvu, potpuno je izolovan i statički ojačan.
Tokom obilaska zgrade, ministarka Popović je naglasila da su sredstva za rekonstrukciju i sanaciju objekta, u vrednosti 165 miliona dinara, u celosti obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, dok je za opremanje prostorija utrošeno još 13,5 miliona dinara. Ona je posebno istakla svesrdnu pomoć Opštine Ub, na čelu sa Darkom Glišićem, kao i javnih preduzeća koja su pomogla u realizaciji projekta i pružanju logističke pomoći.
Popović je istakla da Ministarstvo pravde namerava da i u narednom periodu nastavi radove na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih objekata za potrebe pravosudnih organa širom Srbije, čime će uslovi rada nosilaca pravosudnih funcija i zaposlenih biti dodatno unapređeni.