Činjenica da je Parlamentarna skupština Saveta Evrope  usvojila izveštaj izvestioca za tzv. Kosovo u Savetu Evrope Dore Bakojani, u kojem se preporučuje da se tzv. Kosovu odobri da postane član Saveta Evrope je krah međunarodnog prava. Ovakav stav Parlamentarne skupštine Saveta Evrope obesmišljava sve principe i standarde na kojima je zasnovan rad Saveta Evrope i brutalno krši međunarodno pravo.

Zaštita ljudskih prava i ostvarivanje vladavine prava potpuno su obesmišljeni pred naletom političkih odluka. Tokom briselskog dijaloga samo je Srbija ispunjavala svoje obaveze, dok tzv. Kosovo nijednu svoju obavezu nije ispunilo, posebno onu koja se odnosi na formiranje Zajednice srpskih opština.

Kurtijev režim je ovakvom odlukom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope nagrađen za konstantno etničko čišćenje koje se prema Srbima sprovodi na teritoriji Kosova i Metohije.

Republika Srbija će se i dalje boriti za istinu i pravdu i za poštovanje međunarodnog prava jer Kosovo i Metohija su sastavni deo Republike Srbije a to je jedina istina koju nam nikad niko nijednom odlukom ne može osporiti.