Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žiofreom.

Na sastanku se razgovaralo o daljim normativnim aktivnostima u cilju usklađivanja pravnog okvira sa ustavnim amandmanima. U tom smislu, ministarka Popović je iznela planove Ministarstva pravde u pogledu budućeg rada na izmenama i dopunama Zakona o pravosudnoj akademiji, te navela da se očekuje da sva podzakonska akta budu usvojena u zakonom određenom roku, do maja 2024. godine. Razgovaralo se i o budućim aktivnostima na usvajanju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, kao i o učešću Republike Srbije u Evropskom mehanizmu vladavine prava, u koji je Srbija uključena počev od ove godine.