Ministarka pravde Maja Popović obišla je drugu fazu Projekta pohranjivanja, zaštite i sigurnog odlaganja dokumentacije Ministarstva pravde i pravosudnih organa.

Arhivski depo pravosudnih organa u Beogradu, koji se nalazi na Vilinim vodama, opremljen je najsavremenijim skening centrom, koji služi za potrebe sređivanja i digitalizacije arhive sudskih predmeta Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao i Višeg suda u Beogradu. Realizacijom ovog projekta unapređeni su tehnički kapaciteti, efikasnost pohranjivanja i čuvanja arhive sudova.

Sistem za elektronsko arhiviranje dokumentacije omogućio je efikasno upravljanje arhivskom građom i dokumentarnim materijalom, koji nastaju u radu pravosudnih organa, njenu potpunu zaštitu, kao i stavljanje na uvid pod strogo kontrolisanim i bezbednim uslovima svim internim i eksternim korisnicima, u skladu sa postojećim zakonima i standardima. U toku prethodne godine obrađeno je (klasifikovano i skenirano) 84.000 registratora sa oko 42 miliona strana.

,,Vlada Republike Srbije nastaviće da kontinuirano ulaže u unapređenje rada pravosudnih organa i stvaranje što boljih uslova za efikasno obavljanje poslova iz njihove nadležnosti“, izjavila je tom prilikom ministarka pravde.