Ministarka pravde Maja Popović posetila je Materinski dom Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine ,,Zvečanska“ u Beogradu, kome je uručila pakete pomoći.

 

Materinski dom je ustanova socijalne zaštite majki sa decom, koja radi na prevenciji napuštanja i zanemarivanja dece, čime se doprinosi očuvanju i razvoju porodice u najranijoj fazi njenog postojanja. Dom raspolaže sa 20 mesta za smeštaj majki i trudnica i 20 mesta za decu, kojima je potrebno privremeno zbrinjavanje i zaštita. Ova ustanova pruža i podršku u obrazovanju i zapošljavanju majki, jačanju veza sa porodicom i prilagođavanju na njihov kasniji samostalan život.

 

U razgovoru sa rukovodstvom ove ustanove i majkama koje su u njoj smeštene, ministarka Popović je izrazila trajnu posvećenost Vlade Republike Srbije pružanju svih vidova pomoći osetljivim kategorijama građana.