Ministarka pravde Maja Popović boravila je u radnoj poseti Pančevu.

Tokom razgovora sa predstavnicima pravosudnih organa, ministarka je istakla da je jačanje vladavine prava jedan od strateških ciljeva Republike Srbije. Ona je naglasila da je stvaranje uslova za efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti pravosudnih organa, neophodan osnov za veću dostupnost pravde građanima. Iz tog razgloga, unapređenje uslova rada pravosudnih organa prioritetni je zadatak Ministarstva pravde, ukazala je Popović.

Predstavnici sudova i javnih tužilaštava zahvalili su se Ministarstvu pravde na veoma dobroj saradnji i iskazanoj spremnosti da se izađe u susret njihovim aktuelnim potrebama, koje se pre svega odnose na poslove investicionog održavanja postojećih objekata i nivo njihove tehničke opremljenosti.

Sastanku su prisustvovali i šef Kabineta ministarke pravde Marijana Savić Simić i posebna savetnica ministarke Snežana Radanović.