Danas je održana prva sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, u novom sazivu, kojom je predsedavala ministarka pravde Maja Popović. Ministarka je podsetila učesnike da je Savet za suzbijanje nasilja u porodici obrazovan 2017. godine, odlukom Vlade Republike Srbije, sa ciljem da prati primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Savet ima ključnu ulogu u koordinaciji aktivnosti nadležnih državnih organa i ustanova, kao i praćenju delotvornosti mera preduzetih radi zaštite od svih oblika fizičkog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog nasilja u porodici. Ministarka Popović istakla je neophodnost intenzivnijeg zajedničkog delovanja, kako bi se ostvarila koordinisana, delotvorna i celovita zaštita i podrška žrtvama nasilja i osiguralo bezbedno okruženje za sve članove porodice. Ona je ukazala na potrebu permanentne edukacije i stručnog usavršavanja javnih tužilaca, policijskih službenika i zaposlenih u centrima za socijalni rad, zdravstvenim i obrazovnim institucijama, kako bi se afirmisala multisektorska saradnja.

Isticanjem rezultata tokom primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, ministarka pravde je, između ostalog,  iznela podatak da su u ovom periodu sudovi na predlog javnih tužilaca produžili ukupno 103.864 hitnih mera, grupe za koordinaciju i saradnju sastale su se 15.503 puta, zajednički razmotrile čak 273.834 slučaja prijavljenog nasilja, te izradile 93.844 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi. Kao značajan napredak, posebno je apostrofirala podatak da je u 2022. godini zabeležen najveći broj izrađenih individualnih planova zaštite i podrške žrtvi - 18.017.

U cilju efektivnosti i bolje implementacije zakona, izražena je potreba za usklađivanjem Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, kao i potreba dostavljanja izveštaja od strane Republičkog javnog tužilaštva o broju formiranih grupa za koordinaciju i saradnju na područjima svih viših javnih tužilaštava na teritoriji Republike Srbije, i kontinuiranog dostavljanja podataka o efektima rada ovih grupa.

Ministarka pravde posebno je istakla značaj i ulogu medija u podizanju svesti žrtava, njihovog neposrednog okruženja i šire javnosti o potrebi prijavljivanja nasilja u porodici.

Na kraju izlaganja ministarka Popović je apostrofirala da se u cilju promovisanja ovog pitanja, kao i njegove prevencije, mediji još aktivnije uključe u izveštavanje, ne samo o konkretnom aktu nasilja, već i o završetku postupka koji su sproveli nadležni državni organi.

Pored predsednice Saveta, ministarke pravde, Maje Popović,  sednici su prisustvovali i zamenik predsednika Saveta, Saša Mitić, pukovnik policije i načelnik Odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici, Uprava kriminalističke policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i članovi Saveta, odnosno predstavnici institucija – Biljana Zekavica, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragan Knežević, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, prof. dr Elma Elfić Zukorlić, Ministarstvo prosvete, dr Miljan Perić, Ministarstvo zdravlja, Svetlana Đorđević, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dr Jasmina Kiurski, Republičko javno tužilaštvo, Gordana Predić i Aleksandar DŽeletović, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Vesna Kantar, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ispred Ministarstva pravde, sastanku su prisustvovale Livija Pavićević i Bojana Šćepanović, državne sekretarke u Ministarstvu pravde, Snežana Radanović, posebna savetnica ministarke pravde i Ivana Slavnić, sekretar Saveta.