U KPZ Požarevac (Zabela) organizuje se, po deveti put, trodnevni šahovski turnir na kome učestvuju 102 osuđenika iz zatvorenog odeljenja zavoda, jednog od najvećih u zemlji i među onima sa najdužom tradicijom šahovske sekcije.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević istakao je da većina zavoda godinama organizuje sekcije kako bi se „svet“ šaha približio osuđenim licima oba pola.

„Ne čudi onda što je stiglo i najveće moguće priznanje za rad šahovskih sekcija imajući u vidu da su štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu prošle godine osvojili prvo mesto na Svetskom prvenstvu organizovanom za lica lišena slobode“, istakao je Carević.

On je podsetio i da su na prvenstvu, organizovanom onlajn u više od 40 zemalja, osuđenice u KPZ za žene u Požarevcu osvojile visoko drugo mesto.

Carević je naglasio da će uprava uvek podržati sve programe kojima se pomeraju granice slobode i humanosti, kao što su projekti koji se odnose na sport i umetnost.

„Zato je Zabela jedini aktivni zatvor u svetu koji je prvi organizovao basket turnir 3h3 sa ekipama sa državnog prvenstva, uprkos izazovima koje donosi organizacija takve manifestacije“, rekao je Carević.

Osim šahovske, u KPZ Zabela godinama unazad se organizuju i likovna i rezbarska sekcija, a osuđenici učestvuju u brojnim sportskim aktivnostima.