U saradnji sa Ministarstvom pravde, uz podršku projekta „EU uz pravdu“, u Rumi je organizovana obuka za zaposlene u nadležnim državnim organima u vezi sa unapređenjem izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, radi unapređenja znanja i veština potrebnih za efektivno praćenje i izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23.

Na obuci je detaljno prezentovano izveštavanje po osnovu indikatora rezultata, kao i mehanizam ranog upozoravanja u slučajevima kašnjenja u sprovođenju aktivnosti predviđenih revidiranim AP, a sagledana su i uporedna rešenja zemalja iz regiona.

Takođe su izneti osnovni problemi sa kojima se nadležne institucije suočavaju u procesu izveštavanja. Razmotrena je i uloga Koordinacionog tela, kao i saradnja kontakt osoba sa članovima ovog tela. Kroz niz praktičnih vežbi, učesnici su se pripremili za izradu predstojećeg polugodišnjeg izveštaja o sprovođenju AP 23.

Projekt „EU uz pravdu“ finansira Evropska unija, kako bi podržala Ministarstvo pravde u sprovođenju aktivnosti u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23.