Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2024. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MAJSKOM ispitnom roku 2024. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo – 11. maja 2024. godine, od 07:30 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 12. maja 2024. godine, od 07:30 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

 

 

Usmeni deo ispita biće održan  28, 29, 30. i 31. maja 2024. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.