Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2023. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u FEBRUARSKOM ispitnom roku 2023. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 01. februara 2023. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 02. februara 2023. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  23, 24, 27. i 28. februara 2023. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.