Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija na osnovu člana 4. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 40/10 i 137/14) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-5221/2020 od 8. jula 2020. godine, 51 broj: 112-3786/2021 od 27. aprila 2021. godine i 51 broj: 112-8836/2021 od 28. septembra 2021. godine, oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA