Na osnovu članova 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05-isp., 83/05-isp., 64/07, 67/07- isp., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), članova 9. stav 1, 10. stav 1. i 2. i 11. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 2/2019 i 67/2021) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-7865/2021 od 27. avgusta 2021. godine, Ministarstvo pravde oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PRAVDE