Савет Европе и Европска Унија

Свих 28 држава чланица Европске Уније су такође чланице Савета Европе. Европска унија у потпуности подржава стандарде које је установио Савет Европе. Стандарди Савета Европе су потписивањем Меморандума о разумевању између Савета Европе и Европске уније и Одлуке Савета Европске уније у вези са закључењем Споразума између Европске заједнице и Савета Европе о сарадњи Агенције за основна права Европске уније и Савета Европе постали мерила и за Европску унију у области људских права, владавине права и демократије у Европи.

Европска комисија је препознала значај рада СЕПЕЖ-а те се у свом новом механизму за анализу и побољшање стања у правосуђу држава чланица Европске уније - Извештај о правосуђу Европске уније (“EU Justice Scoreboard”), први пут објављеним 27. марта 2013. године, ослонила на методологију и анализу СЕПЕЖ-а. Извештај садржи податке о дужини трајања судских поступака, стопи решених и нерешених случајева, коришћењу алтернативних начина решавања спорова, обукама за судије, ресурсима којима располажу судови у Европској Унији, итд. Подаци о функционисању судства у чланицама Европске Уније су објективни, поуздани и упоредиви а треба да допринесу унапређењу ефикасности судских система и тиме јачању економског раста у Европској Унији.