Посета Европске комисије за ефикасност правосуђа у вези са правосудном статистиком 1-2. марта 2016. године

У оквиру програма сарадње са Европском комисијом за ефикасност правосуђа („CEPEJ“) који омогућава практичну примену методологије и инструмената овог радног тела Савета Европе, 1-2. марта 2016. године организована је посета CEPEJ експерата у вези са правосудном статистиком (“CEPEJ Peer Review Cooperation on Judicial Statistics”).

Током посете делегације CEPEJ-а организован је и састанак министра правде Николе Селаковића са председником CEPEJ-а, господином Георг Ставом,  што је уједно био и њихов први формалан састанак.

Посета је организована у циљу бољег разумевања правосудног система Републике Србије, остваривања непосредног увида у рад судова, укључујући увид у кретање предмeта и увид у организацију, прикупљање и обраду правосудне статистике.

Састанци су одржани у Врховном касационом суду и Министарству правде док су непосредно посећени Врховни касациони суд, Привредни апелациони суд, Управни суд и Трећи основни суд. 

Европска комисија за ефикасност правосуђа („CEPEJ“) је посебно тело Савета Европе које надгледа ефикасност и функционисање правосудних система држава чланица Савета Европе у циљу побољшања функционисања правосуђа, унапређења приступа правди, као и обезбеђења поштовања суђења у разумном року и принципа једнакости и правичности. Као редовну активност, CEPEJ периодично, сваке две године, спроводи евалуацију у државама чланицама Савета Европе у виду Упитника за евалуацију правосудних система.

Циљ Упитника је да се на основу одговора надлежних правосудних органа држава чланица Савета Европе утврди постојеће стање, проблеми и недостаци у функционисању правосуђа ради упоредне анализе и сачињавања извештаја.

Сарадња са Европском комисијом за ефикасност правосуђа (CEPEJ) у вези са правосудном статистиком Евалуациона мисија бр. 17 Величина: 0.55 MB
Pilot peer review cooperation on judical statistics evaluation mission No. 17 Величина: 0.45 MB
CEPEJ Peer Review on Judicial Statistics Visit Report (2016) Величина: 0.88 MB