Јавни бележник је самосталан и независан стручњак из области права коме је поверено јавно овлашћење да саставља исправе о правним пословима и другим чињеницама које су значајне за промет новца, робе и услуга; да преузима на чување исправе, новац и друге предмете; као и да у својству повереника суда спроводи и неке судске поступке.

Контакт подаци Коморе јавних бележника:

 

Деспота Ђурђа бр. 13.

11158  Београд

Србија

Тел: +381 11 2620104 

+381 11 2620-105

+381 11 2620-122