Корисници услуге: Сви грађани

Надлежна служба:  Секретаријат Министарства правде

Начин подношења захтева: Образац захтева

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Рок за одговор: 15 дана

Законски оквир:  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Информације

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја за Министарство правде су:


Милош Михајловић, контакт: 011/3622-159; milos.mihajlovic@mpravde.gov.rs 

Податке на Порталу еУправе Републике Србије можете погледати овде.