Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Реформа > Радна група за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Смернице за реформисање и развој Правосудне академије

Смернице

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Пропратни акт

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Guidelines / Смернице (Верзија на енглеском језику)

Величина: 0.04 MB
Преузимање