Министарка правде Маја Поповић и председник општине Уб Дарко Глишић свечано су отворили реконструисану зграду правосудних органа у Убу.
За мање од годину дана, завршени су сви радови на санацији овог објекта, који је запосленим у правосудним органима омогућио савремено, функционално и безбедно радно окружење. Унутар зграде, сваки правосудни орган располаже засебним спратом, са судницама, писарницама, истражним кабинетима и простором за архивску грађу.
Пројекат реконструкције обухватио је комплетну санацију и адаптацију унутрашњих просторија зграде, израду фасаде, замену фасадне столарије, као и подизање енергетске ефикасности. Објекат, који задовољава све савремене прописе и стандарде у грађевинарству, потпуно је изолован и статички ојачан.
Током обиласка зграде, министарка Поповић је нагласила да су средства за реконструкцију и санацију објекта, у вредности 165 милиона динара, у целости обезбеђена из буџета Републике Србије, док је за опремање просторија утрошено још 13,5 милиона динара. Она је посебно истакла свесрдну помоћ Општине Уб, на челу са Дарком Глишићем, као и јавних предузећа која су помогла у реализацији пројекта и пружању логистичке помоћи.
Поповић је истакла да Министарство правде намерава да и у наредном периоду настави радове на реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката за потребе правосудних органа широм Србије, чиме ће услови рада носилаца правосудних фунција и запослених бити додатно унапређени.