Притужбе на рад правосудних органа

 

У складу са чланом 56. Закона о уређењу судова, по притужбама грађана поступа председник суда. Одредбом члана 10. Закона о уређењу судова и члана 9. Судског пословника, уређено је право странке и другог учесника у судском поступку, на притужбу на рад суда, кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход.

Уколико сте се одлучили да притужбу упутите председнику суда преко министарства надлежног за послове правосуђа путем електронске поште, у том случају неопходно је да попуните податке према приложеном обрасцу који треба да саржи минимум података за поступање (назив суда/тужилаштва, ознаку и број судског/тужилачког предмета, кратак садржај).

Неопходно је да наведени подаци буду достављени на обрасцу који је својеручно потписан од стране подносиоца, скениран и приложен у електронском писму (attachment).

Притужбу можете доставити путем Ел. поште на адресу: nadzor@mpravde.gov.rs

Као и путем поште на адресу:
Министарство правде 
Немањина 22-26, 11000 Београд
са назнаком Одељењу за надзор у правосудним органима

Одељење за надзор у правосудним органима Сектора за правосуђе можете контактирати писменим путем.

 

Напомена: Притужбе које се односе на законитост и правилност судских одлука не могу бити предмет разматрања како предсеника суда, тако ни Министарства правде.

Образац притужбе на рад правосудних органа Величина: 0.02 MB