Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Реформа > Радна групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Записници

Записник са првог састанка Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Записник са другог састанка Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Записник са трећег састанка Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Величина: 0.03 MB
Преузимање