Група за послове процене вредности одузете имовине

Група за послове процене вредности одузете имовине обавља послове који се односе на:

-          процену вредности одузете имовине;

-          припрема извештаја о процени вредности одузете имовине;

-          организовање ангажовања установа и физичких лица за процену вредности одузете имовине;

-          води евиденције и сачињава извештаје који се односе на процену вредности одузете имовине и обавља и друге послове из делокруга Групе.