Одсек за послове преузимања и складиштења одузете имовине

Одсек за послове преузимања и складиштења одузете имовине обавља послове који се односе на:

-          организацију поступка преузимања имовине;

-          евиденцију и складиштење имовине;

-          спровођење поступка поверавања на управљање одузете имовине надлежним установама у складу са законом;

-          прикупљање расположиве документације о одузетој имовини и друге послове из делокруга Одсека.