Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у грађанским стварима > Билатерални уговори

Норвешка

Споразум о реципрочном признавању дипломатско-конзуларне форме брака између Југославије и Норвешке од 1957. године

Споразум о реципрочном признавању дипломатско-конзуларне форме брака

Величина: 0.06 MB
Преузимање