Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у грађанским стварима > Билатерални уговори

Бугарска

Уговор о узајамној правној помоћи између ФНР Југославије и НР Бугарске од 23. марта 1953. године

Уговор о узајамној правној помоћи

Величина: 0.22 MB
Преузимање