Резервна локација за смештај правосудних података у Апелационом суду у Нишу - Нови правосудни дата центар

Главни бенефит овог пројекта је то што омогућава континуитет пословања за ВКС, Управни суд, Виши суд у Сремској Митровици,  апелационе судове који користе САПС и јавна тужилаштва која користе САПО уколико настану проблеми на примарним локацијама.