Регистар рачуна физичких лица

У складу са Протоколом и Споразумом о електронској размени податка између Министарства правде и Народне банке Србије, Министарство правде спровело је унапређење Правосудног информационог система (ПИС) и од 13.05.2019.године доступан је нови сервис за приступ бази података „Регистра ималаца рачуна физичких лица“ Народне банке Србије.

Уместо досадашње праксе слања писмених дописа Народној банци Србије ради добијања информација о рачунима физичких лица, правосудни органи сада користе ПИС.

Ефекат размене података омогућене овим путем је уштеда времена и материјалних трошкова потребних за сачињавање, слање и чекање на одговор захтева, како правосудним органима тако и другим државним органима са којима је остварена електронска размена података.