Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Мултилатерални уговори

Конвенције Уједињених нација

Конвенција Уједињених нација против корупције од 31. октобра 2003. године

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Конвенција Уједињених нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци од 19. децембра 1988. године

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала од 12. до 15. децембра 2000. године

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Међународна конвенција о сузбијању финансирања тероризма од 9. децембра 1999. године

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Римски статут Међународног кривичног суда од 17. јула 1998. године

Величина: 0.48 MB
Преузимање