Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Билатерални споразуми

Белгија

Конвенција о екстрадицији и правној помоћи у кривичним стварима између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Белгије од 4. јуна 1971. године 

Конвенција о екстрадицији и правној помоћи у кривичним стварима

Величина: 0.11 MB
Преузимање