Јавнобележнички испити са решењима
Испити > Испит за јавне бележнике

Јавнобележнички испити са решењима

Овде можете преузети тест испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2016. године

Јавнобележнички испит - тест

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2016. године

Јавнобележнички испит - решење

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Овде можете преузети задатак и тест испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2016. године

Јавнобележнички испит, задатак и тест

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у јуну 2016. године

Јавнобележнички испит, решење, задатак и тест

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 2016. године

Јавнобележнички испит, решење, задатак и тест

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у марту 2016. године.

Јавнобележнички испит, тест

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2015. године.

Јавнобележнички испит, тест

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Октобар 2015. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2015. године.

Јавнобележнички испит, тест

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Март 2015. године

Јавнобележнички испит, решење

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, тест

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Децембар 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, децембар 2014. године

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, децембар 2014. године

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Новембар 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у новембру 2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, новембар 2014. године

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, октобар 2014. године

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Октобар 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, октобар 2014. године

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, октобар 2014. године

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Јун 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у јун 014. године.

Јавнобележнички испит, тест, јун 2014. године

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, јун 2014. године

Величина: 0.32 MB
Преузимање

Мај 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 014. године.

Јавнобележнички испит, тест, мај 2014. године

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, мај 2014. године

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Април 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у априлу  2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, април 2014. године

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, април 2014. године

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Март 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у марту 2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, март 2014. године

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, март 2014. године

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Фебруар 2014. године

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног 08. фебруара 2014. године.

Јавнобележнички испит, решење, фебруар 2013. године

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Новембар 2013. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног 02. новембра 2013. године.

Јавнобележнички испит, тест, новембар 2013. године

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, новембар 2013. године

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Септембар 2013. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног 28. септембра 2013. године.

Јавнобележнички испит, тест, септембар 2013. године

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, септембар 2013. године

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Јун 2013. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у јуну 2013. године.

Јавнобележнички испит, тест, јун 2013. године

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, јун 2013. године

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Април 2013. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног 20. априла 2013. године.

Јавнобележнички испит, тест, април 2013. године

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Јавнобележнички испит, решење, април 2013. године

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Септембар 2012. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у септембру 2012. године.

Јавнобележнички испит из септембра 2012. године.

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Решење јавнобележничког испита из септембра 2012. године.

Величина: 0.08 MB
Преузимање