Регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа

Регистар је успостављен на основу чланова 331-336 Закона о прекршајима (Сл. гласник 65/13) у сврху наплате изречених новчаних казни, накнаде трошкова и наплате других новчаних износа досуђених по основу накнаде штете, имовинскоправног захтева или одузимања имовинске користи. Приступ регистру је ближе регулисан Правилником о приступу подацима из јединственог регистра неплаћених новчаних казни и других новчаних износа (Сл. гласник 13/14).

Министарство правде је, заједно са Канцеларијом за ИТ и еУправу, успоставило систем који грађанима, правним лицима, али и страним физичким лицима, даје могућност да своје прекршајне казне, које се налазе у Регистру неплаћених казни и других новчаних износа, измире електронским плаћањем, односно преко Интернета.

Плаћање се врши платним или кредитним картицама са портала Министарства правде - Регистра неплаћених казни или државног система за еПлаћање, којим управља Канцеларија за ИТ и еУправу.

еПлаћање омогућава једноставан начин измирења обавезе, без одласка у банку или пошту, а плаћање се може извршити са мобилног телефона или рачунара.

Информације о реализацији трансакције су одмах доступне, тако да није потребно додатно доказивање у смислу достављања било каквог доказа у папиру о извршеној уплати надлежном прекршајном суду.

Приликом процеса еПлаћања, такође се наплаћује провизија, која је јасно исказана, и коју прописује банка преко које се врши плаћање.

О заштити података платне картице брине софтвер банке, која мора да поштују стриктне прописе у вези са заштитом података својих клијената, уз истовремено поштовање правила организација, као што су „Виса“ или „Мастер кард“.

Регистру можете приступити овде.