Извештаји о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама

Други прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама-српски језик (2020) Величина: 0.1 MB
Други прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама-енглески (2020) Величина: 0.11 MB
Прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама - српски језик (2019) Величина: 0.62 MB
Прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама - енглески језик (2019) Величина: 0.59 MB
Извештај о испуњености препорука експертског тела Савета Европе за борбу против корупције - ГРЕКО - српски језик (2018) Величина: 0.65 MB
Извештај о испуњености препорука експертског тела Савета Европе за борбу против корупције - ГРЕКО - енглески језик (2018) Величина: 0.5 MB