Јавни конкурс за попуњавање места јавних извршитеља

МИНИСТАР ПРАВДЕ на основу члана 474. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 – aутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење) и члана 2. Правилника о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада („Службени гласник РС”, број 58/16), расписује Јавни конкурс за попуњавање места јавних извршитеља.