Дејан Царевић, директор Дирекције за управљање одузетом имовином