Списак јавнобележничких канцеларија

Контакт подаци Коморе јавних бележника:

Мачков камен 14

11040  Бeоград

Србија
Тел: +381 11 2620104; +381 11 2620-105; +381 11 2620-122

jks@jks.rs
www.beleznik.org

 

Драгиша Нешић

Алексинац

Момчила Поповића бр. 30

Телефон: 018/800-255 

Електронска пошта:javnibeleznikdnesic@mts.rs 

Радно време:  радним данима  од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Ивана Милошевић

Алексинац

Душана Тривунца бр.18

Телефон: 018/ 41 00 355

Електронска пошта: javnibeleznik.ivanamilosevic@gmail.com 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Бранислав Поповић

Александровац

29. новембра бр.26

Телефон: 037/ 35 55 771 037/ 35 55 772

Електронска пошта: javnibeleznikbpopovic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Слободан Суботић

Апатин

Светог Саве бр.2

Телефон: 025/ 438 250, 063/ 503 349

Електронска пошта: notar.subotic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Иван Петровић

Аранђеловац

Књаза Милоша бр.218А

Телефон:034/ 711 558, 064/ 26 26 711, 065/ 2 711 558

Електронска пошта: notar.arandjelovac@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Снежана Јовчић

Мирјана Гојковић

Ариље

Милоша Глишића бр.15А

Телефон: 031/ 603 926

Електронска пошта: mirjanagojkovic58@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 

Маријана Вукчевић Аџић

Бајина Башта 

Рајка Тадића бр.20

Телефон: 031/ 866 105

Електронска пошта: javnibeleznik.maja@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Милица Драгутиновић

Бачка Паланка

Блок Партизан бр.16

Телефон:  021/ 754 333

Јавнобележнички помоћник  Ивана Пранић Гњидић

Електронска пошта:beleznik.dragutinovicmilica@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Бранка Меденица

Бачка Паланка

ул.  Краља Петра I бр.15   

Телефон: 021/ 750 017 

Електронска пошта: medenica.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Сања Тонковић

Бачка Топола 

Маршала Тита бр.44 

Телефон: 024/714-333 

Електронска пошта: tonkovic.sanja69@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

  

Наташа Стефановић

Бела Црква

Партизанска бр.1А     

Телефон: 013/ 2156 651, 064/ 471 71 38

Електронска пошта: beleznik.stefanovic@gmail.com 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Вишица Сретеновић

Бор

Трг Ослобођења бр.2/3

Телефон: 030/ 427 030, 065/ 24 27 030

Електронска пошта: notarvisica@mts.rs

 

Јована Ђаковић Кочиш

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

14. Војвођанске ударне словачке бригаде бр.29

021/ 38 57 082           

064/ 93 77 444

Електронска пошта: notar.jovana@gmail.com 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Јована Ђаковић Кочиш

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

14. Војвођанске ударне словачке бригаде бр.29

021/ 38 57 082           

064/ 93 77 444

Електронска пошта: notar.jovana@gmail.com 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Вера Проле Калаба

Београд, Барајево, улица Светосавска број 4

Контакт: фиксни: 011/63-00-210 мобилни: 060/330-11-37

Електронска пошта: notarvera@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00 

Дејан Радуловић

Београд - Вождовац

Вождовац Војводе Степе бр.30, I спрат      

011/ 24 60 444, 011/ 397 30 30, 065/ 2 438 072

Електронска пошта: radulovic@notard.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка до 09:00 до 17:00

Мирјана Спасић

Београд - Вождовац

Устаничка бр.63

Телефон: 011/ 34 43 735, 069/ 552 67 50

електронска пошта: javnibeleznikmirjanaspasic@yahoo.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00 

Јавнобележнички помоћник Маријана Дидановић

Никола Војновић

Београд - Вождовац

Устаничка бр.128В       

011/ 347 20 60, 011/ 4029 914 и 011/ 4029 816

Дубравка Павловић - јавнобележнички помоћник

Дејан Обренић -   јавнобележнички помоћник

Електронска пошта:office@notarvojnovic.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

 

Саво Мићковић

Београд - Вождовац

Устаничка бр.25, III спрат

Телефон: 011/ 24 35 645, 011/ 24 35 687, 011/ 24 35 871

Јавнобележнички помоћник Оливера Манојловић, Бојан Трифуновић, Марија Ђорђевић

Електронска пошта: beleznik@savomickovic.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00 

Драгина Дивац

Београд - Вождовац  

Максима Горког 82

Телефон: 011/ 744 03 02, 011/ 744 00 94, 011/ 690 44 67

Јавнобележнички помоћник Снежана Стојановић, Наташа Пешић

електронска пошта: beleznik@draginadivac.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Милица Рељић

Београд-Вождовац 

Вељка Милићевића бр.4       

Телефон: 011/ 439 23 08      066/ 308 721

Електронска пошта: milica@notarvozdovac.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

 

Ана Петровић

Београд - Врачар

Његошева 48

Телефон: 

011/ 244 26 27         

011/ 244 18 75

011/ 344 21 21    

065/ 203 6244

Бранимир Шевчик - јавнобележнички помоћник

Електронска пошта: javni.beleznik@mts.rsnotaranapetrovic@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Наталија Аџић

Београд - Врачар

Кнегиње Зорке бр.11/Б, стан бр.1

Телефон: 011/ 407 52 07 

Јавнобележнички помоћник Наталија Супић, Аница Луковић 

Електронска пошта: office@notar-adzic.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00 

Јасмина Лековић

Гроцка

ул. Вучка Милићевића бр.7а       

Телефон: 011/ 42 42 042 

Електронска пошта: javnibeleznikjasminalekovic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Маја Божанић

Београд-Гроцка 

Краља Петра Првог бб Калуђерица

Телефон: 011/ 42 42 707, 011/ 42 42 708, 066/ 230 536

Електронска пошта:office@beleznikmaja.rs 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Зоран Булајић

Београд - Гроцка

Бранислава Нушића бр. 1-б, Лештане

Телефон: 011/ 80 36 540

Електронска пошта: zoranmbulajic@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00 

Ива Секулић Граовац

Београд - Звездара

Голубачка бр.1

Телефон:  011/ 4064 805, 011/ 4064 678

Јавнобележнички помоћник Александра Митровић

Електронска пошта: iva@notarsekulicgraovac.com 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Лела Ћулафић

Београд - Звездара

Захумска бр.25

Телефон: 011/ 24 10 574

Јавнобележнички помоћник                   

Даниела Муратовић, Јелена Томашевић

(ВД јавног бележника за подручје Првог основног суда у Београду - градска општина Палилула -канцеларија Браниславе Чубриловић) 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Србислав Цвејић

Београд - Звездара

Димитрија Туцовића бр.108

Телефон: 011/ 409 04 83, 011/ 409 05 98, 066/ 57 50 000

Јелена Шушовић - Микић - јавнобележнички помоћник

Електронска пошта: kancelarija@javni-beleznik.com 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Зоран Рафаиловић

Београд – Звездара  

Луке Вукаловића бр.4

Телефон: 011/ 40 74 390, 011/ 40 74 350

Јавнобележнички помоћник Oливера Петровић

Електронска адреса: rafailovic@kancelarija.email 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Милош Рашковић

БЕОГРАД - Звездара

Раваничка бр.48

Телефон: 011/ 624 5 649, 064/ 8529 389, 064/ 8529 399 

електронска пошта: beleznik@notarzvezdara.rs 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Владан Радикић

Београд - Земун

Карађорђева бр.1 б, Земун

Телефон: 011/ 41 44 925, 011/ 41 44 926

Електронска пошта: beleznik@nvr.rs 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Данка Царић

Београд - Земун

Николаја Островског бр. 1, стан бр.3

Телефон: 

011/ 37 55 262                         

011/ 26 92 212                         

011/ 31 96 993                   

011/ 31 96 989                         

064/ 8402 990

Јавнобележнички помоћник Горица Максимовић

Електронска пошта: javnibeleznik@caric.rs 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Jелена Милошевић

Београд - Земун

Косовска бр.6

Телефон: 011/ 316 42 07

Електронска пошта: jelena.notar@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Наташа Говедарица

Београд - Земун

Булевар Николе Тесле бр.30, Земун

Телефон: 011/ 26 00 276, 065/ 26 00 276

Електронска пошта: notarnatasa@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Нина Штиглић

Београд - Земун

Карађорђева бр.2, Земун

Телефон: 

011/ 2192 505                   

011/ 2192 503                                           

011/ 2192 507                   

011/ 2192 509

Јавнобележнички помоћник Милош Минић, Јелена Иванић, Драгана Благојевић   

Електронска пошта: nina.stiglic@notari.co.rs 

                                info@ otari.co.rs 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Надежда Тодоровић

Београд-Лазаревац

Димитрија Туцовића бр.7А

Телефон: 011/ 78 72 776, 066/ 8880012, 066/ 8880014

Електронска пошта: todorovic.nadezda45@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Владимир Огњановић

Београд - Лазаревац

Николе Вујачића бр.11

Телефон: 011/ 812 80 30, 065/ 25 16 092

Електронска пошта: notar.ognjanovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка до 09:00 до 17:00

 

Зоран Стајић

Београд-Младеновац

Краља Петра I бр.193

Телефон:011/ 82 34 222, 065/ 92 34 222

Електронска пошта: stajicoffice@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00 

 

 

 

Татјана Митровић

Београд - Младеновац

Адреса: Краља Петра Првог бр.242

Телефон: 011/ 82 30 034, 065/ 546 38 19

Електронска пошта: tmitrovic@outlook.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Александра Бештић

Београд - Нови Београд

Булевар Михајла Пупина бр.165 д

Телефон: 011/ 312 10 10 

Јавнобележнички помоћник Никола Шапоњић

Електронска пошта: notar011@hotmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00 

Горан Андрић

Београд - Нови Београд

Тадије Сондермајера број 12 стан број 1, I спрат

Телефон: 011/ 311 000 9,  0653110019

Јавнобележнички помоћник Јованка Радивојевић,  Даница Нешковић

Електронска адреса: goran@beleznikandric.rs 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00 сати

Гордана Јовановић

Београд - Нови Београд

Булевар Михајла Пупина бр.165А/I спрат 

Телефон: 

011/ 2133 919                   

011/ 2144 810                   

063/ 433 040

Електронска пошта: beleznikgordanajovanovic@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Ивана Грабеж

Београд - Нови Београд

Булевар Михајла Пупина бр.115

Телефон: 

011/ 71 130 70                   

011/ 71 121 35

Јавнобележнички помоћник Александра Симоновић

Електронска пошта: office@javni-beleznik.net 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Jaсна Бојаџијевска

Београд - Нови Београд

Булевар Михајла Пупина бр.10, Z/IV, стан 3

Телефон: 011/ 41 19 145

електронска пошта: mo@beleznikjasna.rs 

Jaсна Бојаџијевска

Београд - Нови Београд

Булевар Михајла Пупина бр.10, Z/IV, стан 3

Телефон: 011/ 41 19 145

електронска пошта: mo@beleznikjasna.rs 

Jaсна Бојаџијевска

Београд - Нови Београд

Булевар Михајла Пупина бр.10, Z/IV, стан 3

Телефон: 011/ 41 19 145

електронска пошта: mo@beleznikjasna.rs 

Невена Животић

Београд – Нови Београд 

Јурија Гагарина 22И

Телефон: 011/ 40 90 055, 011/ 40 90 056, 063/ 55 36 55

 електронска адреса: nevena.zivotic@beleznik.rs

Ивана Марићевић

БЕОГРАД - Нови Београд

Омладинских бригада бр.26

Телефон: 011/ 26 09 703

Електронска пошта: beleznik.maricevic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00 

Жарко Синђелић

Београд-Обреновац

Адреса: Вука Караџића бр.101Д

Телефон: 011/ 87 24 610, 011/87 21 192

Електронска пошта:  zsindjelic2001@yahoo.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

 


 

Тијана Стефановић

ОБРЕНОВАЦ

Адреса: Тамнавска бр.1 Г 

Телефон: 011/87 27 425, 011/87 20 773, 064/29 35 514, 065/87 24 773 

Електронска пошта:  tijananotarskakancelarija@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Маријана Секулић

Београд – Палилула  

Mирочка број 1, стан број 2

Телефон: 011/ 386 29 44, 011/ 323 57 71, 011/ 324 26 72, 011/ 323 15 34

Јавнобележнички помоћник Адријана Басарић, Катарина Бабић, Марија Ећимовић

електронска пошта: office@jbeleznik.rs 


 

Бојана Кнежевић

Београд –Палилула

Илије Гарашанина бр.16 

Телефон: 011/ 323 70 17

електронска пошта: beleznik@bknezevic.rs

Александар Ђорђевић

Београд – Палилула  

Шишатовачка бр. 1б Борча       

Телефон: 011/ 42 83 166

електронска пошта: notarborca@gmail.com 

Александар Ђорђевић

Београд – Палилула  

Шишатовачка бр. 1б Борча       

Телефон: 011/ 42 83 166

електронска пошта: notarborca@gmail.com 

Владислав Тодоровић

Београд – Палилула

Илирска број 5  

Телефон: 011/ 4123 688, 011/ 4123 686, 064/ 348 77 05

Јавнобележнички помоћник Дејан Јеремић   

електронска пошта: office@belezniktodorovic.rs 

Владислав Тодоровић

Београд – Палилула

Илирска број 5  

Телефон: 011/ 4123 688, 011/ 4123 686, 064/ 348 77 05

Јавнобележнички помоћник Дејан Јеремић   

електронска пошта: office@belezniktodorovic.rs 

Владислав Тодоровић

Београд – Палилула

Илирска број 5  

Телефон: 011/ 4123 688, 011/ 4123 686, 064/ 348 77 05

Јавнобележнички помоћник Дејан Јеремић   

електронска пошта: office@belezniktodorovic.rs 

Дарко Огњановић

БЕОГРАД - Палилула 

Станоја Главаша бр.29

Телефон: 011/ 45 02 750, 011/ 45 02 751, 011/ 45 02 752 

електронска пошта: beleznik.ognjanovic@gmail.com 

Мирјана Пецикоза

Београд – Палилула,

Адреса канцеларије: Мајора Илића бр.13, стан бр.1          

Контакт телефон: 011/ 262 8888 ,   062/ 409 400         

Електронска пошта: mirjana.pecikoza@notarmirjana.rs   

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

 

Борислава Роквић

Београд - Раковица

Пилота Михаила Петровића 70, спрат I, стан 11

Телефон: 011/ 238 25 15, 011/ 238 20 09, 063/ 707 90 95

електронска пошта : beleznik.borislava@gmail.com

Владимир Баћовић

Београд - Раковица

Мишка Крањца бр.26

Телефон: 011/ 359 19 73, 011/ 351 43 65

Јавнобележнички помоћник Маја Зечевић

електронска пошта: beleznik.bacovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Драгана Смиљевић

Београд - Раковица

Борска бр.92Ф

Телефон: 011/ 6900 353, 060/ 6900 353

 електронска пошта: notar.smiljevic@gmail.com 

Миодраг Глишић

Београд - Савски венац

Кабларска бр.11

Телефон: 011/ 26 52 631

Јавнобележнички помоћник Сања Малеш

електронска пошта:glisic.beleznik@mts.rs 

Марко Дуловић

Београд - Савски венац

Кнеза Милоша бр.95/8

Телефон:  011/ 4075 212

електронска пошта: javnibeleznikdulovic@gmail.com 

Милијана Милосављевић

Београд-Сопот

Адреса: Космајски трг бр.6/1/1

Телефон: 011/ 28 34 310, 065 89 11 089 

Електорнска пошта: info@belezniksopot.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Ђорђе Сибиновић

Београд - Стари град

Симина бр.15

Телефон: 

011/ 40 47 741

011/ 40 47 742

011/ 40 47 743

Јавнобележнички помоћник Александар Ђурић, Иван Шаркић, Ана ВујовићЈасна Васиљевић

Београд – Стари град 

Господар Јевремова бр. 41 

Телефон: 011/3036-161; 011/3036-162

Јавнобележнички помоћник Соња Крсмановић, Марија Драгичевић Томић

Катарина Зрилић

Београд – Стари Град

Ђуре Даничића број 5 стан 1    

Телефон: 011/ 74 94 649, 011/ 77 09 798, 064/ 35 35 853

Јавнобележнички помоћник  Марија Мацић Ракочевић, Иван Лазовић

Катарина Павићевић

Београд - Сурчин

Војвођанска бр.83, Сурчин

Телефон: 011/ 844 25 62, 065/ 222 93 30

Јавнобележнички помоћник Данијела Богдановић

Сузана Џабири

Београд - Сурчин

Војвођанска бр.108

Телефон: 011/ 844 15 80, 011/ 314 16 16 

Електронска пошта:  suzanadzabiri@gmail.com

Јавнобележнички помоћник Милена Шкембаревић, Марко Шкембаревић

 

Зоран Недин

Београд - Чукарица

Шумадијски трг бр.6а, I спрат

Телефон:  011 357 4310 

Електронска пошта: zoran.nedin@notarnedin.rs

Ивана Милак - јавнобележнички помоћник 

Саша Бошковић

Београд - Чукарица

Достојевског бр.14 локал бр.2

Телефон: 011/ 357 43 52

Електронска пошта: sasaboskovic.notar@gmail.com

Јавнобележнички помоћник Данило Вукићевић

Слободанка Родић

Београд - Чукарица

Николаја Гогоља бр.8

Телефон: 011/ 355 42 48

Електронска пошта: beleznik.rodic@gmail.comjavnibeleznik.rodic@gmail.com  

Јавнобележнички помоћник Мартина Родић Лазаревић

Тања Остојић

Београд - Чукарица

Пожешка бр.148а    

Телефон: 011/ 35 40 762, 011/ 35 71 001

Електронска пошта: tanjaostojic.javnibeleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Жарко Михаиловић

БЕОГРАД - Чукарица

Благоја Паровића бр.102д

Телефон: 011/ 401 888 4, 011/ 401 888 3, 069/ 2013632

Електронска пошта: office@beleznikmihailovic.rs

Татјана Бошковић

Београд - Чукарица

Боре Марковића 13

Телефон: 011/ 35 40 783, 011/ 35 40 785

Електронска пошта: notartboskovic@gmail.com

 

Сања Ступар

Беочин

Краља Петра Првог 1A, стан бр.1

Телефон: 021/ 21 02 502, 021/ 21 02 503

Електронска пошта: javnibelezniksanjastupar@gmail.com

Александра Субаков

Бечеј

Новосадска број 11

Телефон: 021/ 69 10 444

Електронска пошта:  belezniksubakov@gmail.com

Небојша Милосављевић

Блаце

Вука Караџића бр.28

Контакт телефон: 027/ 379 082

Електронска адреса: beleznikblace@gmail.com

Радно време канцеларије радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова

Данијела Арсеновић

Богатић

Павла Орловића бр.34

Телефон: 015/ 60 53 51 

Електронска пошта:  danijela.arsenovic.beleznik@gmail.com

 

Иван Костић

Брус

ул.  Ослободилачка бр.8      

Телефон: 037/ 31 02 109

Електронска пошта:  beleznik.brus@gmail.com

Радно време канцеларије: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Ненад Манић

Бујановац

Војводе Степе Степановић бр.31 

Телефон: 017/ 854 454

Електронска пошта:  beleznik.nenad@gmail.com

Анђелка Павловић

Ваљево

Железничка бр.2

Телефон: 014/ 500 210

Електронска пошта:  andjelkapavlovicva@gmail.com

Јавнобележнички помоћник Лазар Крстић

Биљана Јањушевић

Ваљево

Војводе Мишића бр.53

Телефон: 014/ 500 178

Електронска пошта:  bilja.janjusevic@gmail.com

ВД јавног бележника за подручје Основног суда у Мионици.

Марко Томић

Ваљево

Вука Караџића бр.7/I

Телефон: 014/ 31 00 659

Електронска пошта: beleznik.marko@gmail.com

Драгана Стевановић

Велика Плана

Булевар Деспота Стефана бр.39 А

Телефон: 026/ 513 329, 065/ 35 13 329

Електронска пошта:  javnibeleznik.vp@gmail.com

Славица Јовановић

Велико Градиште 

Мирка Матића бр.2, Велико Градиште

Телефон: 012/ 460 120, 065/ 398 18 28

Електронска пошта: notarvg@mts.rs

Љиљана Петровић

Власотинце 

Немањина бр. 37   

Телефон: 016/ 310 18 38

Електронска пошта: javnibeleznik.petrovic@gmail.com

 

Милена Станковић

Врање 

Цара Душана бр.20     

Телефон: 017/ 400 707

Електронска пошта:  beleznik.milena@gmail.com

Ана Марковић

Владимирци

Светог Саве бр.23

Контакт телефон: 015/ 514 826, 064/ 302 55 96

Електронска пошта: anamarkovic2028@gmail.com

Радно време јавнобележничке канцеларије радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова

Оливера Стаменовић

Врање

Цара Душана бр.3 

Телефон: 017/ 420 915, 017/ 710 0798

Електронска пошта:  olivera.stamenovic77@gmail.com

(ВД јавног бележника за подручје Основног суда у Бујановцу - општина

Бујановац)

Ненад Букарица

Врбас

ул.Маршала Тита број 95, Врбас

Телефон: 021/ 700 919

Електронска пошта: beleznik.bukarica@gmail.com

Јавнобележнички помоћник Дијана Вучинић

 

 

 

Саша Михић

Врбас

Палих бораца бр.18б 

Телефон: 021/ 383 25 97, 064/ 160 95 84

Електронска пошта: notar.sasamihic@gmail.com

Олга Крстић

Врњачка Бања

Слатински венац бр.2/в

Телефон: 036/ 616 016

Електронска пошта: olgakrstic@yahoo.com

Јавнобележнички помоћник Горица Миленковић

Ана Косор

Вршац

Феликса Милекера бр.22

Контакт телефон: 013/ 211 30 65, 061/ 320 10 79

Електронска пошта: ana_beleznik@hotmail.com

Радно време јавнобележничке канцеларије радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова

 

Владимир Шинжар

Вршац

ул. Жарка Зрењанина бр.1   

Телефон: 013/ 805 425, 013/ 402 898, 013/ 210 16 17

Електронска пошта: beleznik.sinzar@gmail.com

Јавнобележнички помоћник Ана Косор

Љиљана Драгојевић

Горњи Милановац

Карађорђева бр.1

Телефон: 032/ 712 225, 032/ 712 227, 065/ 82 59 601

Електорнска пошта: ljiljana.dragojevic@notar.org.rs

Весна Станојевић

Деспотовац 

Саве Ковачевића бб, ламела Д, лок. бр.3/1 

Телефон: 035/ 611 300

Електорнска пошта: javnibeleznik.vesna.stanojevic@gmail.com

Дарко Љепић

Жабаљ

Адреса: Светозара Марковића бр.57/1/2, Жабаљ.

Телефон: 021/ 2930 831, 065/ 883 0831

Електронска пошта: darkolj.javnibeleznik@gmail.com

Јавнобележнички помоћник Оља Кисић

Јелена Баљевић

Зајечар

Генерала Гамбете бр.34

Телефон: 019/ 430 101

Електронска пошта: jelena.baljevic@gmail.com 

 

Марина Милић

Зајечар

Николе Пашића број 2       

Телефон: 019/ 31 00 203

Електронска пошта:  beleznikmarinamilic@gmail.com

Мане Мајсторовић

Зрењанин

Стевице Јовановића бр.7

Телефон: 023/ 600 652

Електронска пошта: notarmane@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Феђа Рибичић

Зрењанин

Иве Лоле Рибара бр.32

Телефон: 023/ 600 685, 023/ 600 686

Електронска пошта: fedjaribicic@gmail.com 

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00


Жељко Јагровић

Зрењанин

Житни трг бб, ПЦ "Мала Варош", I спрат

Телефон: 023/ 521 999

Електронска пошта: zjagi@sezampro.rs

Магдалена Вадоц

Зрењанин

Седиште канцеларије: Стевице Јовановића бр.2

Контакт телефони: 023/ 310 72 60, 066/ 806 86 89

Електронска пошта: notar.vadoc@gmail.com

Радно време канцеларије: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

 

 

Магдалена Цвитковац

Зрењанин

Краља Александра I Карађоревића бр.2, спрат 1

Телефон: 023/ 236 941

Електронска пошта: beleznik.cvitkovac@mts.rs 

Радмила Дробац

Зрењанин - Житиште 

Цара Душана бр.17

062/220550

Радмила Станковић

Зрењанин- Житиште

Ул. Здравка Челара бр.6

Телефон: 023/ 310 18 21, 062/ 220 550

Електронска пошта: radmila.notar@gmail.com

Алекса Вељић

Инђија

Маршала Бирјузова бр.2А, лок. П-3а

тел. број: 022/ 210 13 75

Електронска пошта:  veljic.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Марија Бојовић

Ивањица

Седиште канцеларије: Милинка Кушића бр. 26, Ивањица

Контакт телефон: 032/ 664 238

Електронска пошта: beleznik.marija@gmail.com

Радно време канцеларије: радним данима од 07:30 до 15:30 часова

 

Данијела Међедовић

Ириг

Рибарски трг бр. 2

Телефон: 022/ 210 22 11, 064/ 88 94 639

Електронска пошта: danijela.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Јавнобележнички помоћник Милош Пантелић

Данијела Милосављевић

Јагодина

Јагодина, Краља Петра  I бр.7, лок.бр. Л2

Телефон:035/ 8 233 898

Електронска пошта: notarjagodina@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Маја Величковић

Јагодина

Козарачка бр.2Б, Јагодина. 

Телефон: 035/ 244 208

Електронска пошта: majabeleznik@mts.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Ева Граца Шоти

Сента - Кањижа

Болманска бр.4

Телефон: 024/ 48 78 555, 024/ 873 390

Електронска пошта: notargracasotieva@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Зорица Грубић

Кикинда

Угљеше Терзина 2

Телефон: 

0230/ 429 640

069/ 13 16 524

е-пошта: notar.ki.zoricagrubic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Иван Рошчић

Кикинда

Генерала Драпшина бр.6

Телефон: 0230/ 504 629, 069/ 300 23 03

Електронска пошта: ivan.roscic.notar@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова

 

Јован Стингић

Кладово

ул. Пуковника Љубомира Томића бр.4

Телефон: 019/ 233 115

Електронска пошта:  jstingic@kladovonet.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30


 

Иван Милојић

Књажевац

Књаза Милоша бр.75Б

Телефон: 019 / 310 00 41, 069/ 544 86 54

Електронска пошта: jb.ivan.milojic@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 

Татјана Давинић

Ковин

Светозара Марковића бр.3

Телефон: 013/ 741 773, 061/ 303 88 22

Електронска пошта: beleznik.davinic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Владимир Бојић

Коцељева

ул. Немањина бр.51   

Телефон: 015/ 556 534, 064/ 82 76 130

Електронска пошта: jb.vladimirbojic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Бранислав Мучаји

Ковачица

Иве Лоле Рибара бр.78/80    

Телефон: 013/ 661 707, 063/ 70 53 179 

Електронска пошта: notar.branislavm@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Ратко Јовановић

Косјерић

Радише Петронијевића бр.13

Телефон: 031/ 780 700, 065/ 2121 502

Електронска пошта: ratkonotar@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Александра Стевановић

Крагујевац 

Милутина Марковића бр.4В    

Телефон: 034/ 204 501, 034/ 204 502, 064/ 86 45 123

Електронска пошта: asbeleznikkg@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30


 

Драган Радомировић

Крагујевац

Љубивоја Љубе Тадића бр.1, 34000 Крагујевац

Телефон: 034/ 360 096, 034/ 61 01 899

Електронска пошта: dradomirovic@javnibeleznik.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Тамара Златановић

Милица Вулетић

Крагујевац

27. марта бр. 19

Телефон: 034/ 207 578, 060/ 6 333 776 

Електронска пошта: mvuleticbeleznik@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Јелена Михајловић, Соња Стојадиновић


Светлана Ерић

Крагујевац

Стојана Протића бр. 45

Телефон: 034/ 33 41 58

Електронска пошта: svetlanaericbeleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Бојана Лаковић

Мирољуб Станисављевић

Краљево

Обилићева бр.34

Телефон: 036/ 33 68 38

Електронска пошта: miki.stanisavljevic@yahoo.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 


 

Весна Војиновић

Краљево

улица Цара Лазара бр. 54/1/1

Телефон: 036/ 324 621

Електронска пошта: vesnavojinovickv@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Слађана Павловић

Седиште канцеларије: Улица Бранка Радичевића број 8, Врњачка Бања

Контакт телефони: 036/510 82 11  и  063/ 577 975

Електронска пошта: sladjana.pavlovic@beleznik.info

Радно време канцеларије: радним данима од 09 до 17 часова

Зоран Јовановић

Краљево

Југ Богданова бр.51

Телефон: 036/ 339 480, 065/ 339 48 00

Електронска пошта: beleznikzorankv@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Јавнобележнички помоћник Давид Гостиљац

 

Владимир Стевовић

Крушевац

Обилићева бр.4 

Телефон: 037/ 3 500 200, 064/ 167 93 15 

Електронска пошта: beleznik.stevovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Негован Антић

Крушевац

Видовданска бр.10а

Телефон: 037/ 35 02 065, 069/ 123 0 938

Електронска пошта: jb.krusevac@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Дубравка Шокорац

Крушевац

Танаска Рајића 18/7

Телефон: 037/ 44 44 88

Електронска пошта: jb.sokorac@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Гордана Ћирић

Крушевац

Рајићева бр.2/1

Телефон: 037/ 350 35 04, 065/ 888 00 37

Електронска пошта: ciric.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 

Дејан Бокан

Кула

Лењинова бр.14

Телефон:  025/ 728 401

Електронска пошта: beleznik.bokan@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Биљана Илић

Куршумлија

Косовска бр.19

Телефон: 027/ 380 077, fax 027/ 380 055, 065/ 38 555 49

Електронска пошта: beleznik.biljana.ilic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Душанка Ђукић Петронић

Лајковац 

Кнеза Милоша број 18а  

Телефон: 014/ 510 275

Електронска пошта: ddjukic.ius@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Александар Исламовић

Лебане

Ул. 19. Август бр.3

Телефон: 016/ 843 062, 060/ 09 87 975

Електронска пошта: belezniklebane@hotmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30.

 

Јасмина Спасић

Лесковац

ул. Пане Ђукића бр.42

Телефон: 016/ 212 112

Електронска пошта: javnibeleznik.jasminaspasic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00


Милош Соколовић

Лесковац

Стојана Љубића бр.14/1

Телефон: 016/ 602 877

Електронска пошта: notarsokolovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Десанка Марјановић

Лесковац

11. октобар ТПЦ ``Багат`` I спрат

Телефон: 016/ 601 514, 016/ 601 542

Електронска пошта: desankanotar@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 09:00 до 17:00

Јавнобележнички помоћник Милош Пешић 

Миленко Михаиловић

Лозница

Вука Караџића бр.35

Телефон: 015/ 897 115, 015/ 897 116, 015/ 897 117

Електронска пошта: javnibeleznik@eunet.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка до 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Мирјана Лазаревић


Горица Миленковић

Лозница

Карађорђева бр.8

Телефон: 015/ 882 639, 064/ 050 35 91

Електронска пошта: javnibeleznikgorica@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Милена Бајић

Лозница

Пашићева бр.7

телефон: 015/ 892 093

Електронска пошта: beleznik.mbajic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Марко Ивковић

Лучани

Југословенске армије бр.1       

Телефон: 032/ 430 616 

Електронска пошта: beleznik.ivkovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Марија Филиповић

Љиг

Ушће бр.15

Контакт телефон: 014/ 3443 027

Електронска пошта: notarljig@gmail.com

Радно време канцеларије радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова

 

Зоран Пустахија

Мали Иђош  

Главна број 36  

Телефон:024/ 410 29 96 

Електронска пошта: pustahijabeleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Mилутин Илић

Мионица

Војводе Мишића бр.52   

Телефон: 014/ 342 36 89

Електронска пошта:  notarmilutin@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Драгана Чечуловић Монић

Неготин

Адреса:  ЈНА бр.2Г

Телефон: 019/ 547 727, 063/ 16 44 245

Електронска пошта: draganaceculovic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Алета Стојановић

Ниш

Генерала Транијеа бр. 4, Ниш

Телефон: 018/410-0541

Електронска пошта:  javnibeleznik.aleta@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Данило Дозет

Ниш

Адреса: Синђелићев трг бр.20

Телефон: 018/ 527 373

Електронска пошта:

javnibelezniknisdozet@gmail.com dozet.javnibelezniknis@gmail.com

 

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Данило Дозет

Ниш

Адреса: Синђелићев трг бр.20

Телефон: 018/ 527 373

Електронска пошта:

javnibelezniknisdozet@gmail.com dozet.javnibelezniknis@gmail.com

 

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Драган Николић

Ниш

Адреса: ул. Лоле Рибара број 4, Ниш

Телефон: 018/ 522 462

Електрронска пошта: javnibeleznik.dnikolic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Зорица Стојановић

Ниш

Адреса: Орловића Павла бр.3а

Телефон: 018/ 307 700, 018/ 307 701

Електронска пошта: office@javnibeleznik-nis.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00 


Ивана Перовић

Ниш

Генерала Боже Јанковића бр.1

Телефон: 

018/ 51 51 50

069/ 51 51 500

Електронска пошта:  office@beleznikperovic.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Радан Илић

Ниш

Синђелићев трг број 18        

Телефон: 018/333 46 36

Електронска пошта: javnibeleznikradanilic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Радан Илић

Ниш

Синђелићев трг број 18        

Телефон: 018/333 46 36

Електронска пошта: javnibeleznikradanilic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Радан Илић

Ниш

Синђелићев трг број 18        

Телефон: 018/333 46 36

Електронска пошта: javnibeleznikradanilic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Бојан Златановић

Ниш

Светозара Марковића бр.3 

Телефон: 018/ 41 55 927 066/ 80 20 090

Електронска пошта: javnibeleznikbojanzlatanovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Димитрије Николић

Нови Бечеј

Адреса: Трг ослобођења бр.1     

Телефон: 023/ 653 850

Електронска пошта:  nikdimitrije@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Ахмет Адемовић

Нови Пазар 

Адреса: 8. март бр.зграде 1, улаз А, локал бр.8

Телефон: 020/ 313 204

Електронска пошта: ahmet.ademovic@outlook.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00


 

Хафиз Хајровић

Нови Пазар

Адреса: Авној-а 1/14

Телефон: 020/ 312 288, 063/ 104 68 83 

Електронска пошта:  hhajrovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова.

ВД јавног бележника за подручје Основног суда у Новом Пазару, град Нови Пазар

Јелена Факић

Нови Пазар 

Адреса: Кеј 37. санџачке дивизије бб

Телефон: 020/ 32 32 33, 064/ 160 4 160

Електронска пошта: jelenafakic78@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Игор Врањеш

Нови Сад

Адреса: ул. Браће Рибникар бр. 8/4

Телефон: 021/ 42 21 14

Електронска пошта: jbvranjesns@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

ВД јавног бележника за подручје Основног суда у Новом Саду, град Нови Сад, за јавног бележника Божену Ђорђевић

Јавнобележнички помоћник Смиљана Веменац

Мирјана Симовић Алексић

Нови Сад

Адреса: ул. Железничка бр.38, 21000 Нови Сад

Телефон: 021/ 66 23 988, 021/ 66 23 989, 021/ 66 23 994, 021/ 66 23 997

Електронска пошта: office@aleksicnotar.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Иван Мученски 


Мирослав Обрадовић

Нови Сад

Павла Симића бр.2

Телефон: 021/ 557 500, 021/ 557 600

Електронска пошта:  obradovic.beleznik@gmail.com

радно време канцеларије од 7:30 до 15:30 сати 


Никола Орловић

Нови Сад

Адреса: Браће Рибникар бр.7, I спрат, стан 4

Телефон: 021/ 382 20 20, 021/ 382 20 22

Електронска пошта: belezniknikolaorlovic@gmail.com

 


 

Ристо Травар

Нови Сад

Адреса: Максима Горког 10, I спрат, стан 1

Телефон: 021/ 66 23 749, 021/ 66 24 638, 021/ 421 190, 062/ 85 75 276, 064/ 125 82 93

Електронска пошта: ristotravar.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Милан Протић - јавнобележнички помоћник  

Ђурђа Комлен - јавнобележнички помоћник 

Ристо Травар

Нови Сад

Адреса: Максима Горког 10, I спрат, стан 1

Телефон: 021/ 66 23 749, 021/ 66 24 638, 021/ 421 190, 062/ 85 75 276, 064/ 125 82 93

Електронска пошта: ristotravar.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Милан Протић - јавнобележнички помоћник  

Ђурђа Комлен - јавнобележнички помоћник 

Синиша Соро

Нови Сад

Аугуста Цесарца број 17, 1 спрат, стан 1

Телефон: 021/ 63 61 003

Електронска пошта:  notar.soro@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00 Јавнобележнички помоћник Јелена Трифуновић, Магдалена Вадоц, Маријана Петрић

Тања Шаренац

Нови Сад

Адреса: Футошка бр. 2

Телефон: 021/ 654 69 88 

Електронска пошта:  tanjans.sarenac@gmail.com

Рсдно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јавнобележнички: помоћник Татјана Гаврић

 

Шпиро Блешић

Нови Сад

Адреса: Браће Рибникар бр.25 А, I спрат, стан бр.3

Телефон: 021/ 270 23 27

Електронска пошта:  beleznik.blesic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Душан Чонкић

Татјана Лончар

Нови Сад 

Адреса: Војвођанских бригада бр.2, стан број 1

Телефон: 021/ 270 48 50, 065/ 270 48 50

Електронска пошта:notar.loncar@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 


 

Весна Милков

Нови Сад

Адреса: Радничка бр.25, стан бр.1

Телефон: 021/34-11-851, 069/ 169 54 01, 069/ 169 54 02

Електронска пошта: kancelarija@notarvm.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Ненад Солдат

Нови Сад

Адреса: Булевар ослобођења бр.66а,I спрат, стан 8

Телефон: 021/ 547 665, 063/ 880 60 32

Електронска пошта:  soldatnenad@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Јавнобележнички помоћник Ана Мрђа

Ненад Солдат

Нови Сад

Адреса: Булевар ослобођења бр.66а,I спрат, стан 8

Телефон: 021/ 547 665, 063/ 880 60 32

Електронска пошта:  soldatnenad@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Јавнобележнички помоћник Ана Мрђа

Ненад Солдат

Нови Сад

Адреса: Булевар ослобођења бр.66а,I спрат, стан 8

Телефон: 021/ 547 665, 063/ 880 60 32

Електронска пошта:  soldatnenad@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Јавнобележнички помоћник Ана Мрђа

Ненад Солдат

Нови Сад

Адреса: Булевар ослобођења бр.66а,I спрат, стан 8

Телефон: 021/ 547 665, 063/ 880 60 32

Електронска пошта:  soldatnenad@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Јавнобележнички помоћник Ана Мрђа

Љубица Бајић

Нови Сад 

Адреса: Максима Горког бр.6/3/27

Телефон: 021/ 30 42 813, 021/ 30 42 814

Електронска пошта:   bajic.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00 

Звездана Звонар

Оџаци

Адреса: Сомборска бр.23

Телефон: 025/ 57 45 743

Електронска пошта: beleznik.zvonar@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Бранислав Медаковић

Панчево

Адреса: Карађорђева бр.2Е, Панчево

Телефон: 013/ 335 709, 013/ 335 236

Одређен за ВД за подручје Oсновног суда у Панчеву, општина Ковачица

Електронска пошта:  notar.medakovic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 


Дариан Ракитован

Седиште канцеларије: Улица Братства јединства број 25, Алибунар

Контакт телефон: 013/641 725

Електронска пошта: rakitovan@javnibeleznik.org

Радно време канцеларије: радним данима од 09 до 17 часова

 

Љиљана Крстић Милаков

Панчево

Адреса: Жарка Зрењанина бр.7

Телефон: 013/ 345 801

Електронска пошта:  office@pancevo-notar.rsnotar.krsticmilakov@pancevo-notar.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30


  

Љиљана Крстић Милаков

Панчево

Адреса: Жарка Зрењанина бр.7

Телефон: 013/ 345 801

Електронска пошта:  office@pancevo-notar.rsnotar.krsticmilakov@pancevo-notar.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30


  

Љиљана Крстић Милаков

Панчево

Адреса: Жарка Зрењанина бр.7

Телефон: 013/ 345 801

Електронска пошта:  office@pancevo-notar.rsnotar.krsticmilakov@pancevo-notar.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30


  

Љиљана Крстић Милаков

Панчево

Адреса: Жарка Зрењанина бр.7

Телефон: 013/ 345 801

Електронска пошта:  office@pancevo-notar.rsnotar.krsticmilakov@pancevo-notar.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30


  

Снежана Јукић

Панчево

Адреса: др Светислава Касапиновића бр.23, стан бр.1.

Телефон: 013/ 25 21 547

Електронска пошта:  beleznikjukic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Одређена за вд јавног бележника за подручје Основног суда Опово, општина Опово 

Моника Абци-Тадић

Панчево

Адреса: Максима Горког бр. 4, стан 4

Телефон: 013/ 21 00 483, 065/ 376 23 40

Електронска пошта: tadic.beleznik@mts.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Одређена за вд јавног бележника Живе Богданова, за подручје Основног суда у Панчеву, град Панчево. 

Владица Милојевић

Параћин

Адреса: Светог Саве 16/А

Телефон: 035/ 562 317

Електронска пошта:  javnibeleznikvladicamilojevic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00 

Слађана Богићевић

Петровац на Млави

Радета Московлића бр.13

Телефон:  012/ 326 747

Електронска пошта:  sladjanabog@yahoo.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 

Саша Јаношевић

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ         

Адреса канцеларије: Даворјанке Пауновић бр.2-4           

Контакт телефон: 012/ 326 211  

Електронска пошта: notarsasajanosevic@msat.rs 

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 

Братислав Радојевић

Пећинци

Слободана Бајића бр.26

Телефон: 

022/ 24 35 115

062/ 81 70 307

Електронска пошта:  beleznik.radojevic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Ђорђе Петровић

Пирот

Српских владара 118, улаз 2, Пирот

Телефон: 010/310045

Електронска пошта:  jbeleznikpetrovic@gmail.comjavnibeleznikpirot@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 

Ђорђе Петровић

Пирот

Српских владара 118, улаз 2, Пирот

Телефон: 010/310045

Електронска пошта:  jbeleznikpetrovic@gmail.comjavnibeleznikpirot@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 

Живорад Димитријевић

Пирот

Адреса: Српских владара бр.102/1

Телефон: 

010/ 500 491

069/ 500 49 11

Електронска пошта:  dimitrijevic.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Зоран Танасковић

Пландиште

Адреса: Војводе Путника бр. 46

Телефон: 013/ 2 102 700

Електронска пошта: belezniktanaskovic@mts.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00


 

Милош Милићевић

Пожаревац

Адреса: Синђелићева бр. 16, Пожаревац

Телефон: 012/ 402 268

Електронска пошта:  office@beleznikmilicevic.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати


 

Светлана Сарајлић

Пожаревац

Адреса: Стари корзо бр.30/9

Телефон:  012/ 21 0000, 064/ 64 56 302

Електронска пошта: svetlana.sarajlic@notarka.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Светлана Сарајлић

Пожаревац

Адреса: Стари корзо бр.30/9

Телефон:  012/ 21 0000, 064/ 64 56 302

Електронска пошта: svetlana.sarajlic@notarka.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Чедомир Марјановић

Пожаревац

Адреса: 15. Октобра бр.4

Телефон:  012/ 530 799

Електронска пошта:   javnibeleznik012@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Срђан Обрадовић - јавнобележнички помоћник

Жељко Јованчевић

Пожега

Адреса: Војводе Мишића бр.8А

Телефон: 031/ 715 796, 031/ 715 806

Електронска пошта: zeljkojovancevic66@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00


 

Слађана Рајић

Пријепоље

Адреса: Санџачких бригада бр. 63

Телефон: 033/ 711 787

Електронска пошта: sladjana.rajic.beleznik@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Тијана Вижлина

Прибој 

Адреса: Лимска 47

Телефон: 033/ 446 100, 065/ 3 446 100

Електронска пошта: vizlina.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 


 

Тијана Вижлина

Прибој 

Адреса: Лимска 47

Телефон: 033/ 446 100, 065/ 3 446 100

Електронска пошта: vizlina.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 


 

Тијана Вижлина

Прибој 

Адреса: Лимска 47

Телефон: 033/ 446 100, 065/ 3 446 100

Електронска пошта: vizlina.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 


 

Бејзад Иљази

Прешево

Адреса: Саве Ковачевића бр.5/1/8    

Телефон: 017/ 7100 671

Електронска пошта: bejzad_iljazi@outlook.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30


 

Дејан Миладиновић

Прокупље

Адреса: Никодија Стојановића Татка бр.21

Телефон: 027/ 333 514

Електронска пошта: notardmiladinovic@mts.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 

Данијела Петровић

Прокупље

ул. Војводе Мишића бр.32       

телефон: 027/ 322 512

Електорнска пошта: danijelapk@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Душанка Ђорђевић

Рашка

Адреса: Ратка Луковића бр.15

Телефон: 036/ 250 090, 060/ 71 888 31

Електронска пошта: kontakt@beleznikdjordjevic.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Немања Лугавац

Рача

Адреса: Војводе Павла Цукића бр.4, Рача

Телефон: 034/ 751 232, 060/ 49 39 219

Електронска пошта: lugavacnemanja@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Немања Лугавац

Рача

Адреса: Војводе Павла Цукића бр.4, Рача

Телефон: 034/ 751 232, 060/ 49 39 219

Електронска пошта: lugavacnemanja@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Слађана Шћурић

Рашка

Адреса: Милуна Ивановића бр.10

Телефон:  036/ 5110 773, 063/ 350 572

Електронска пошта: sladjana.scuric@beleznikoffice.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Бора Јовановић-Џарил

Рума

Адреса: 15. августа 1942-е бр.28-30, Рума   

Телефон: 022/ 471 400, 022/ 21 00 788

Електронска пошта: office@dzaril.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Дарко Микашиновић

Рума

Адреса: ул.Владимира Назора број 6, Рума

Телефон: 022/ 433 422

Електронска пошта: beleznik.mikasinovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Дарко Микашиновић

Рума

Адреса: ул.Владимира Назора број 6, Рума

Телефон: 022/ 433 422

Електронска пошта: beleznik.mikasinovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Владимир Поповић

Свилајнац 

Адреса: ул. Светог Саве бр.86

Телефон: 035/ 312 395

Електронска пошта: vpopovicbeleznik@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Каролина Буш

Сента

Адреса: Стевана Сремца бр.5

Телефон:  024/ 415 05 10, 024/ 415 05 11

Електронска пошта: notarbusk@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00


Јелена Спорин

Сечањ

Адреса: Вожда Карађорђа бр.80 

tel/fax 023/ 310 20 33, 069/ 415 22 51

Електронска пошта:  sporinjelena7@gmail.comjelenasporin7@mts.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Александар Мркаљевић

Смедерево

Адреса: Анте Протића бр.13 

Телефон: 026/ 463 23 50

Електронска пошта: belezniksd@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Бојана Бабић

Смедерево

Адреса: др Јована Цвијића бр.11

Телефон: 026/ 614 044

Електронска пошта: bojana.babic57@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

 

Наталија Антонијевић

Смедеревска Паланка

Адреса: Шулејићева бр.4 локал Л4 и Л5

Телефон: 026/ 310 195, 063/ 815 25 83

Електронска пошта: natalija.antonijevic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јелена Стојановић

Смедеревска Паланка

Првог српског устанка бб, ТЦ ,,НАМА", локал 17 и 18 

Телефон: 026/ 410 10 88, 065 / 2008 733

Електронска пошта: beleznik.jstojanovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Сузана Николић

Сокобања

Адреса: Вука Караџића бр.22А

Телефон: 018/ 830 680 

Електронска пошта: bsuzananikolic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Гордана Смиљанић

Сомбор

Адреса: Венац Војводе Степе Степановића број 11

Телефон: 025/ 410 010

Електронска пошта:  gsbeleznik@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Славица Миловић

Лидија Карановић

Сомбор

Адреса: Арсенија Чарнојевића бр.5, локал бр.4

Телефон: 025/ 461 261

Електронска пошта: lidijakaranovic@mts.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 

Мелита Папић Паса

Сомбор

Адреса: Мите Поповића бр.8

Телефон: 025/ 430 430, fax 025/ 430 430, 065/ 9 430 430

Електорнска пошта:  melitapapicpasa@mts.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Јасмина Варићак

Александар Грујић

Србобран

Адреса: Карађорђева бр.1

Телефон: 021/ 27 00 144, 066/ 40 70 40

Електронска пошта: grujic.beleznik@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Софија Чолић

Сремски Карловци

Адреса: Карађорђева улица бр.12А

Телефон: 021/ 881 414, 065/ 3 881 414 

Електронска пошта: beleznik.colic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Софија Чолић

Сремски Карловци

Адреса: Карађорђева улица бр.12А

Телефон: 021/ 881 414, 065/ 3 881 414 

Електронска пошта: beleznik.colic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

Милан Војводић

Сремска Митровица

Адреса: Светог Димитрија бр. 6а

Телефон: 022/ 610 852, 065/ 2 378 378

Електронска пошта: milan.notar@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Ивана Пранић Гњидић

Сремска Митровица

Сремска Митровица

Седиште канцеларије: Светог Димитрија бр.19в, пословни простор 1

Контакт телефон: 022/ 611 257

Електронска пошта: ivana.notarsm@gmail.com

Радно време канцеларије: радним данима од 07:30 до 15:30 часова

 

 

Маја Галечић

Сремска Митровица

Адреса: Светог Димитрија бр. 19а

Телефон: 022/ 624 808, 022/ 621 585

Електронска пошта: belezniksm@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 


Сава Дедајић

Стара Пазова

Адреса: Змај Јовина бр.8

Телефон: 022/ 317 048

Електронска пошта: sava.beleznik@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

Јавнобележнички помоћник Влатко Црнковић

Снежана Скорић

Стара Пазова

Адреса: Светосавска бр.13, Стара Пазова

Телефон: 022/ 311 912, 064/ 64 54 765

Електронска пошта: kancelarija@beleznikskoric.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Петар Ђурђевић

Стара Пазова

Адреса: Ћирила и Методија бр.5

Телефон: 022/ 317 863, 063/ 77 624 77

Електронска пошта: beleznikpetardjurdjevic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати

 


 

 

Јасмина Филиповић Узелац

Суботица

Адреса: Максима Горког бр. 8, Суботица

Телефон: 024/ 551 617

Електронска пошта: jasmina.filipovic.uzelac@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Никола Милишић

Суботица

Штросмајерова бр. 8

Телефон:  024 415 05 08

Електронска пошта: beleznik.milisic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 сати 

Ерих Леч

Суботица

Адреса: Шандора Петефија бр.3-5

Телефон: 024/ 455 18 60, 024/ 455 18 59, 064/ 65 99 577

Електронска пошта: notar.letsch@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Миљана Стојановић

Сурдулица

Адреса: Пети септембар бб, Сурдулица

Телефон: 017/ 823 813, 017/ 710 07 11, 066/ 88 13 813

Електронска пошта: beleznik.miljana@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Јосип Тонковић

Суботица

Адреса: Максима Горког бр.8

Телефон: 024/ 515 170

Електронска пошта:  beleznik.josip.tonkovic@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Илијана Маричић

Темерин

Адреса: Новосадска бр.348

Телефон:  021 38 41 710, 065 200 30 25

Електронска пошта:  ilijanamaricic.beleznik@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Зоран Пријовић

Тител

Адреса: Николе Тесле бр.9, Шајкаш

Телефон: 021/ 296 444 0, 021/ 296 444 1

Електронска пошта: beleznik.prijovic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Марија Николић

Трстеник

ул. Миодрага Чајетинца Чајке бр.18, локал бр.5      

Телефон: 037/ 209 211, 060 5 209 211

Електронска пошта: marijanikolic.beleznik@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

 

Слађана Петровић

Топола 

Адреса: Булевар краља Александра бр.38, Топола

Телефон:  034 6101 482, 065 25 42 482

Електронска пошта:  sladjanotar@gmail.comsladjanotar@yahoo.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

 

Драгана Милетић

Ћуприја

Адреса: Делиградска бр.3

Телефон: 035/ 88 71 118

Електронска пошта: notarcuprija@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Драгана Милетић

Ћуприја

Адреса: Делиградска бр.3

Телефон: 035/ 88 71 118

Електронска пошта: notarcuprija@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Весна Благојевић

Уб 

Адреса: Вука Караџића број 35/1

Телефон: 014/ 411 006

Електронска пошта: vesnajavnibeleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00 

Јавнобележнички помоћник Тијана Стевановић 

Виолета Александрић

Ужице 

Адреса: Трг Светог Саве бр.48

Телефон: 031/500001

Електронска пошта:  beleznikvioleta@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

Јавнобележнички помоћник Јасна Тасић

Милка Средојевић

Ужице 

Југ Богданова бр.2

Телефон: 031/ 520 524, 031/ 512 325

Електорнска пошта:  milka@notar.rs

Радно време:  радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30

Јавнобележнички помоћник Ненад Јовановић

Мирослав Станковић

Чачак

Адреса: Карађорђева бр.15

Телефон: 032 334 333, 032 334 344, 032 334 345

Електронска пошта: notar.miroslavstankovic@gmail.commiroslavmstankovic@yahoo.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30 

 


 

Ана Томић

Чачак

Адреса: Кнеза Милоша бр.1А/2

Телефон: 032 348 888, 065 348 888 5

Електронска пошта: anatomic.notar@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00 

Дубравка Бојић

Чачак

Адреса: Господар Јованова бр.10   

Телефон: 032 341 188

Електронска пошта:  jb.dubravka.bojic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00 

Малина Гојаковић

Чајетина

Адреса:  Миладина Пећинара бр.127г Златибор 

Телефон: 031 310 21 54, 066 340 351

Електронска пошта: office@beleznikgojakovic.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

 

Малина Гојаковић

Чајетина

Адреса:  Миладина Пећинара бр.127г Златибор 

Телефон: 031 310 21 54, 066 340 351

Електронска пошта: office@beleznikgojakovic.rs

Радно време: радним данима од понедељка до петка 09:00 до 17:00

 

Ненад Вујић

Шабац 

Адреса: Владе Јовановића бр.7

Телефон: 015 344 682, 015 343 999

Електронска пошта: jb.nenad.vujic@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Милка Папић

Шабац

Адреса: Карађорђева бр.32

Телефон:  015 342 333, 015 352 044, 015 341 294, 062 87 53 202

Електронска пошта: mpapic.beleznik@gmail.com

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30

Софија Жабаљац

Шабац

Адреса: Масарикова бр. 8Ђ, Шабац

Телефон: 015/ 601 224, 015/ 681 167, 064/ 22 43 368

Електронска пошта: sofijazabaljac@gmail.com 

Радно време: радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30


Љубица Теодоровић

Шид

Адреса: Цара Лазара бр.6

Телефон: 022 21 00 134, 060 33 33 270

Електронска пошта:  teodorovic.beleznik@gmail.com

Радно време:  радним данима од понедељка до петка 07:30 до 15:30