Делегација Републике Србије, у чијем саставу је била и државна секретарка у Министарству правде Ливија Павићевић, представила је пред Комитетом за људска права Уједињених нација у Женеви 4.

Извештај Републике Србије о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима. 

Овом приликом је истакнуто да је од предстаљања претходног извештаја 2017. године Република Србија постигла значајан напредак у реализацији добијених препорука и унапређењу и заштити људских и мањинских права.

Седмогодишњи извештајни период обележили су реформски процеси, од измена Устава у области јачања независности и ефикасности правосуђа, законски и стратешки оквир у областима заштите људских права као што су забрана дискриминације, забрана тортуре, борба против злочина из мржње, борба против говора мржње, спречавање насиља у породици, борба против трговине људима, до унапређења институционалних и системских механизама.

Такође, представљени су и даљи напори Републике Србије везани за унапређење владавине права и борбе против корупције, као и доследност у поштовању загарантованих слобода изражавања и слободе медија, те даље остваривање циљева одрживог развоја.

Комитету је указано да се на једном делу територије Републике Србије, у АП Косово и Метохија, Срби и други припадници неалбанских заједница суочавају са институционалним и системским кршењем грађанских и политичких права. Ова кршења се одвијају кроз етничку дискриминацију у свим институцијама, као и кроз ускраћивање вршења бирачког права Србима.

У току је укидање динара, као средства плаћања у српској заједници, чиме се онемогућава живот Срба, јер се кроз динарску валуту исплаћују зараде, пензије, стипендиије, финансирају народне кухиње и субвенције за око 2.000 домаћинстава.

Од Комитета за људска права Уједињених нација затражено је да УНМИК извести о примени стандарда из Међународног пакта о грађанским и политичким правима на територији АП Косово и Метохија. Комитет је позван и да изврши увид у стање људских права на овом делу државне територије Републике Србије.