Министарка правде Маја Поповић учествовала је на панелу ,,Inclusive Justice = Resilient Justice“, који је поводом Међународног дана жена судија у Бечу организовала Канцеларија Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC). Панел је организован у оквиру кампање ,,Women in Justice, Women for Justice“, која наглашава улогу жена и подиже свест о важности веће заступљености жена у правосуђу.

Обраћајући се учесницима панела, министарка Поповић је изјавила да већа заступљеност жена у правосуђу афирмише позитиван допринос сваке особе хармоничном карактеру држава, кроз промовисање политике усмерене на једнаке могућности, заштиту људских права и приступ правди и јавним услугама. Она је нагласила да су родна равноправност и већа заступљеност жена у правосудним системима широм света важни чиниоци за правичније исходе рада правосуђа, чиме оно постаје осетљивије за различите потребе различитих група.

Кроз већу заступљеност жена омогућава се превазилажење имплицитних предрасуда и несвесних стереотипа који могу постојати у друштву, што за последицу има веће поверење јавности у правосуђе, изјавила је Поповић. Правична заступљеност жена доприноси и бољем задовољењу правде, нагласила је министарка и додала да је зато понекад потребно прибећи коришћењу афирмативних мера приликом образовања или избора на правосудне функције.

,,Жене на правосудним функцијама у Републици Србији су веома цењене због своје посвећености послу, храбрости у доношењу одлука и непоколебљивој примени закона,“ истакла је Поповић и указала на чињеницу да се у Републици Србији жене налазе на функцијама председника Уставног суда, председника Врховног суда, председника Високог савета судства, Врховног јавног тужиоца и Државнoг правобраниоца, на шта смо ми као земља веома поносни.

,,У Републици Србији жене представљају већину међу носиоцима правосудних функција. Од укупног броја судија жене чине 73%, док их је 59% на функцији председника суда, а скоро толико их је и на јавнотужилачким функцијама“, навела је Поповић.

,,Република Србија ће и даље бити посвећена остваривању родне равноправности у правосуђу, јер сам сигурна да ће квалитет правосуђа константно расти са повећањем броја жена на правосудним функцијама што смо до сада успели и да покажемо егзактним подацима, као и поверењем јавности,“ закључила је министарка правде на крају свог излагања.