У Београду је одржана конференција ,,Нови тужилачки закони и борба против корупције'', коју је организовало Удружења тужилаца Србије, у сарадњи са београдском Мисијом Организације за европску безбедност и сарадњу и Фондацијом за отворено друштво.

Испред Министарства правде, учесницима конферанције обратила се државна секретарка Бојана Шћепановић. Она је истакла да су нови јавнотужилачки закони унели низ новина, које имају за циљ јачање владавине права и правне сигурности у Републици Србији, кроз успостављање самосталног јавног тужилаштва. Реч је, изјавила је Шћепановић, о коренитим и далекосежним променама, које значајно утичу на стабилизацију јавног тужилаштва. Новине у тужилачким законима подразумевају суштинско анулирање политичког утицаја на сам избор јавних тужилаца и главних јавних тужилаца, као и успостављање бољег система предлагања, премештаја и престанка њихове функције. Она је додала да се на овај начин стварају нова системска решења за спречавање и борбу против корупције на свим нивоима.

Трудећи се да обезбедимо нулту толеранцију на корупцију, ми подижемо свест о њеној штетности и узроцима, ракла је Шћепановић, наглашавајући важност континуираног спровођења постојећих антикорупцијских механизама.

Она је истакла да је основни правац деловања у борби против корупције дефинисан кроз Ревидирани Акциони план за Поглавље 23, чији је интегрални део и потпоглавље Борба против корупције,  као и кроз  процес усклађивања прописа Републике Србије са ГРЕКО препорукама.

Министарство правде наставља да улаже велике напоре у циљу побољшања и допуне нормативног оквира који регулише ову област, јер се на тај начин ствара чврст темељ превентивног аспекта борбе против корупције, закључила је Шћепановић.