У Београду је данас одржана Међународна конференције „Улога уставних судова у примени Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права на националном нивоу“.

Међународну конференцију је, у оквиру обележавања јубилеја 60 година од оснивања Уставног суда Републике Србије, организовао Уставни суд, уз подршку пројекта „Унапређивање заштите људских права у Србији”, који спроводи Савет Европе у оквиру заједничког програма са Европске унијом.

Учесницима Конференције се испред Министарства правде обратила државна секретарка Бојана Шћепановић.

Шћепановић је истакла да Уставни суд, као главни чинилац очувања правне државе, својом праксом оснажује људска права и чува ауторитет не само највишег правнoг акта наше државе, него и општепризнатих правила међународног права и ратификованих међународних уговора.

Она је  указала да се судови у Републици Србији врло често позивају на судску праксу Европског суда за људска права, што указује на усмеравање правне праксе ка европским вредностима и стандардима, оличеним у Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода.

Поред представника Републике Србије,  у раду Конференцији учествовали су председници и судије уставних судова Албаније, Аустрије, Азербејџана, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Бугарске, Естоније, Јерменије, Мађарске, Молдавије, Савезне Републике Немачке, Северне Македоније, Словачке Републике, Словеније, Хрватске и Црне Горе, као и представници Савета Европе и судије Европског суда за људска права.